ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 (Ανακοινώσεις - Στατιστικά)

Αποτελέσματα Πανελλαδικών ΕξετάσεωνΑπό το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 καθώς και τα στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αφορούν υποψηφίους των γενικών κατηγοριών, αλλά και υποψηφίους της κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών (μή Ελληνικής Καταγωγής)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα είτε από τα σχολεία είτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας

Καθορισμός Αριθμού Εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές 2016 - 2017

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές.

Οι συνολικές θέσεις των εισακτέων στις Σχολές Αστυνομίας και Ασυφυλάκων, που ορίζονται σε 250, κατανέμονται σε υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Προκήρυξη Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2016 - 2017 (Τροποποιήθηκε)

Δόθηκε στη δημοσιότηταΠροκήρυξη εισαγωγής σπουσαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ανάλογα με την κατηγορία είτε έως 07-07-2016 (τροποιήθηκε έως 01-08-2016) (υποψήφιοι 1ης κατηγορίας) είτε έως 18-08-2016 (υποψήφιοι 2ης κατηγορίας).