ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2015-2016

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2150/2015 με αρ.πρωτ.Φ6/153686/Δ4)

Αρ.Πρωτ.Φ6/154617/Δ4/01-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
I. Γιαλαμάς - Αικ. Μαντέλλου
Τηλέφωνο: 210 344 3240, 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30.09.2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθείς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 48/29-09-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: Γραφιστικές Εφαρμογές ΙΙ (Κ. Γκούβα, Λ. Δημητριάδου, Ι. Κάμπα, Β. Τσαμασλίδου, έκδ. 2014 Διόφαντος)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ (σελ. 15-25)
1.1. Εφαρμοσμένες τέχνες
1.2. Σχεδιασμός (design)
1.3. Η γραφιστική ως τρόπος επικοινωνίας

2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (THE DESIGN PROCESS)
2.1. Ανάλυση
2.2. Σύνθεση
2.3. Αξιολόγηση
2.4. Σχηματοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού
2.5 Παράδειγμα
2.6. Το προσχέδιο ως «τελικό» σχέδιο

3. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
3.1. Οδηγίες για καλή παρουσίαση

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (σελ. 28-87)

4. Η ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
4.1 Απεικόνιση μιας ιδέας με γράμματα
4.2. Τα τυπογραφικά στοιχεία δημιουργούν εικόνες

5. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
5.1. Τι είναι σήμα
5.2. Τι είναι σύμβολο
5.3. Εμπορικά σήματα και λογότυπα-Ιστορική αναδρομή

6. ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (visual identity)
6.1. Τι ονομάζουμε οπτική ταυτότητα
6.2. Ποιος χρειάζεται οπτική ταυτότητα
6.3. Σε τι χρησιμεύει η οπτική ταυτότητα μιας εταιρείας
6.4. Παράδειγμα σχεδιασμού οπτικής ταυτότητας μαγαζιού
6.5. Το λογότυπο (logotype)
6.6. Το σήμα ως στοιχείο οπτικής ταυτότητας
6.7. Σύνθετα σήματα-λογότυπα
6.8. Χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου λογοτύπου/σήματος
6.9. Το χρώμα
6.10. Διαδικασία σχεδιασμού λογοτύπου/σήματος
6.11. Παράδειγμα

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
7.1. Εταιρική ταυτότητα (corporate identity) Τι είναι εταιρική ταυτότητα
7.2. Εφαρμογές της οπτικής ταυτότητας σε τρεις διαστάσεις(3-D)
7.3. Εφαρμογές της οπτικής ταυτότητας σε δεύτερο επίπεδο
7.4. Διαδικασία σχεδιασμού των εντύπων
7.5. Σχήμα και διαστάσεις-είδος χαρτιού
7.6. Εγχειρίδιο προδιαγραφών για το σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σελ. 90-141)

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
8.1. Γενικά
8.2. Ιστορικά στοιχεία
8.3. Το νομικό πλαίσιο της συσκευασίας
8.4. Είδη συσκευασίας
8.5. Υλικά συσκευασίας
8.6. Προδιαγραφές συσκευασίας
8.7. Γραφικά
8.8 Το χρώμα στη συσκευασία

9. ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9.1. Σχεδίαση κουτιού-Στάδια σχεδίασης
9.2. Βασικά στοιχεία σχεδίασης κουτιού
9.3. Στάδια παραγωγής

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
10.1. Ετικέτα
10.2. Σακούλα
10.3. Χαρτί περιτυλίγματος
10.4. Συσκευασία δώρου
10.5.1. Εξώφυλλο δίσκου-CD
10.5.2. Εικονογράφηση
10.5.3. Σύνθεση του εξωφύλλου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ(σελ. 144-205)

11. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
11.1. Μάρκετινγκ-Εισαγωγικά
11.2. Τι είναι μάρκετινγκ
11.3. Δραστηριότητες-Στόχοι του μάρκετινγκ
11.4.1. Ανάπτυξη προγράμματος μάρκετινγκ
11.4.2. Σχεδιασμός προϊόντος
11.4.3. Τιμολογιακή πολιτική
11.4.4. Προώθηση προϊόντος

12. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
12.1. Διαφήμιση-Ιστορικά στοιχεία
12.2. Είδη διαφήμισης
12.3.1. Το διαφημιστικό πρόγραμμα
12.3.2. Ανάπτυξη διαφημιστικού προγράμματος
12.4. Καθορισμός στόχων διαφημιστικού προγράμματος
12.5.1. Τα διαφημιστικά μέσα επικοινωνίας
12.5.2. Σχεδιασμός μέσων επικοινωνίας
12.6. Διαφημιστικός προϋπολογισμός
12.7. Σύνταξη του τελικού σχεδίου “περίληψης” (Brief)
12.8.1. Μορφές διαφήμισης – Υλοποίηση διαφημιστικού προγράμματος
12.8.2. Έντυπη διαφήμιση
12.8.3. Τηλεοπτική διαφήμιση
12.8.4. Διαφήμιση στο ραδιόφωνο
12.8.5. Υπαίθρια διαφήμιση
12.8.6. Άμεση ή ταχυδρομική διαφήμιση (Direct mail)
12.9. Έλεγχος αποτελεσματικότητας της διαφήμισης
12.10. Διαφημιστική δεοντολογία

13. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
13.1. Οργάνωση και λειτουργία διαφημιστικών εταιρειών
13.2 Τύποι διαφημιστικών εταιρειών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ(σελ. 208-269)

14. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
14.1. Το διαφημιστικό έντυπο
14.2. Ιεράρχηση των πληροφοριών και οπτική κωδικοποίησή τους
14.3.1. Πολύπτυχο και τρόποι δίπλωσής του
14.3.2. Πολύπτυχο-Οπτικές ενότητες και επίπεδα ανάγνωσης
14.3.3. Πολύπτυχο-Αφηγηματικός χρόνος-Επίπεδα ανάγνωσης και κλιμάκωση των Πληροφοριών
14.3.4. Σχεδιάζοντας ένα πολύπτυχο

15. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
15.1. Η διαφημιστική καταχώριση
15.2. Η ασπρόμαυρη καταχώριση

16. ΑΦΙΣΑ
16.1. Η αφίσα λεξικογραφικά
16.2. Η ιστορία της αφίσας και η πορεία της μέσα στο χρόνο
16.3. Η αφίσα στην Ελλάδα
16.4. Η σύγχρονη αφίσα σε όλο τον κόσμο
16.5. Τα είδη της αφίσας
16.6. Η τέχνη της αφίσας
16.7. Σχεδιασμός (design) της αφίσας
16.8. Συνθετικά στοιχεία-Σύνθεση της αφίσας
16.9. Η εικονογράφηση της αφίσας
16.10. Οι διαστάσεις της αφίσας

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

17. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (σελ. 272-303)
17.1. Η ιστορία του βιβλίου
17.2. Το βιβλίο στην ελληνική αρχαιότητα
17.3. Το βιβλίο σήμερα
17.4. Δομή του βιβλίου
17.5. Κουβερτούρα βιβλίου ή περικάλυμμα
17.6. Τεχνική και σχεδιασμός του βιβλίου
17.7. Εικονογράφηση
17.8. Παιδικό βιβλίο