ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1186/2015 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων λυκείων 2015-2016)


Aριθμ. 96080/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου

Τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Κειμ.3 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3

Κειμ.5 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4,5

Κειμ.6 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6

Κειμ.7 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7

Κειμ.11 Μετάφραση

Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική-συντακτικό κειμένου 11

Κειμ.13 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 12, γραμματική-συντακτικό κειμένου 13

Κειμ.14 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 14

Κειμ.15 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 15

Κειμ.20 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 16, γραμματική-συντακτικό κειμένων 17, 18, 19, 20

Κειμ.21 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 21

Κειμ.24 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 22, γραμματική- συντακτικό κειμένων 23, 24

Κειμ.25 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25

Κειμ.27 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27

Κειμ.29 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 28, συντακτικό κειμένου 29

Κειμ.31 Μετάφραση

Συντακτικό κειμ.30, 31

Κειμ.34 Μετάφραση

Γραμματική &συντακτικό κειμ.32, 33, 34

Κειμ.36 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)

Κειμ.38 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 37, 38

Κειμ.42 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 39, 40 (μόνο οι εναντιωματικές), 41( μόνο οι απλές παραβολικές), 42

Κειμ.43 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις)

Κειμ.44 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 44 και γραμματική κειμένου 50

Κειμ.45 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 45

 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap