ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-2015

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1938/2014 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων λυκείων 2014-2015)


Αριθμ. 104968/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ. ά. έκδοση 2014.

Κεφάλαιο 1ο: Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας,
εκτός από:

α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ.26) και

β) τα σχήματα μορίων - θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ.32- 35).

Κεφάλαιο 3ο: Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,
εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (σ.99- 101) και

β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ.131-137).

Κεφάλαιο 5ο: Οργανική χημεία,
εκτός από:

α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ.199-200)

β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ.201-214)

γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ.221-222)

δ) τους μερικους μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ.230- 236) και

ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237-245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση (σ.239-240).


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap