ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 295 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»

Η ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ

Από το βιβλίο “Μαθηματικά” της Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας, έκδοση 2013)

Κεφάλαιο / Περιεχόμενο
Σελίδες
(από…έως)

Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική

 

Παράγρ.
2.1,
2.2,
2.3 (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75−76)
2.4
2.5 (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86)
2.6

Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ.102.

59-102

Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης

 

Α. Παράγρ.
3.1
3.2
3.3
3.4 (Μόνο Μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του Πίνακα Συζυγών Παραστάσεων της σελ. 115).
Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119,
4δ στις σελίδες 122 και 123,
5 στις σελ. 123 και 124,
6 στις σελίδες 124 και 125, και
7 στις σελίδες 125 και 126.

(σελ. Α: 107−132),Β. Παράγρ.

3.6
3.7
3.8
3.9
Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
2 στις σελίδες 142 και 143,
5 στη σελ. 145,
και 7 στις σελίδες 147 και 148.

(σελ. Β: 133−151)

Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού

 

Α. Παράγρ.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Β. Παράγρ.
4.8
4.9

(σελ. Α: 173–200)
 
 
 
 
 
 
(σελ. Β: 210–222)

Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισμού

 

Παράγρ.
5.1
5.2
5.3
5.4
Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
7 και 8 στις σελίδες 238 και 239,
9 και 10 στις σελίδες 246−247,
οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249− 250,
η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242
και οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ. 258−261.

(σελ. 231 −258)

Γενική Παρατήρηση :

Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;