ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 2015 - 2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2015-2016

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2150/2015 με αρ.πρωτ.Φ6/153686/Δ4)

Αρ.Πρωτ.Φ6/154617/Δ4/01-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
I. Γιαλαμάς - Αικ. Μαντέλλου
Τηλέφωνο: 210 344 3240, 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30.09.2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθείς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 48/29-09-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: Τεχνολογία των Εκτυπώσεων (Ο. Απέργη, Δ. Μπιτζένης, έκδ. Διόφαντος) (σελ. 7-211)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟ (σελ.7-17)

1.1. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΣ
1.1.1. Η σφηνοειδής γραφή
1.1.2. Η ιερογλυφική γραφή
1.1.3. Η κρητομινωική γραφή-Ο δίσκος της Φαιστού
1.1.4. Το αλφάβητο

1.2 Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
1.2.1. Η εφεύρεση των εκτυπώσεων από τους λαούς της Ανατολής
1.2.2. Η αντιγραφή των κειμένων από τους Ευρωπαίους
1.2.3. Οι πρώτες εκτυπώσεις στην Ευρώπη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ(σελ.19-27)

2.1. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

2.2. ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΥ
2.2.1. Ο Γουτεμβέργιος
2.2.2. Τα τυπογραφικά στοιχεία
2.2.3. Η εφεύρεση του πιεστηρίου
2.2.4. Οι μελάνες

2.3. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΥ

2.4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (σελ. 28-41)

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3.2. ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

3.3. ΤΟ ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

3.4. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ
3.4.1. Η στοιχειοθεσία με το χέρι
3.4.2. Η μηχανική στοιχειοθεσία

3.5. Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

3.6. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ

3.7. Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΠΙΠΕΔΟΤΥΠΙΑ (σελ.42-57)

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΥΠΙΑΣ
4.2.1. Η επινόηση της λιθογραφίας
4.2.2. Η σταδιακή εξέλιξη της λιθογραφίας

4.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
4.3.1. Η άμεση λιθογραφία
4.3.2. Η έμμεση λιθογραφία ή λιθογραφία offset

4.4. ΞΗΡΑ ΟΦΣΕΤ

4.5 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΣΕΤ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ( σελ. 58-68)

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

5.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
5.3.1. Ο βασικός εξοπλισμός της μεθόδου
5.3.2. Η κατασκευή της εκτυπωτικής πλάκας

5.4. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

5.5. Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ (σελ. 69-79)

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

6.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
6.3.1. Ο βασικός εξοπλισμός της μεθόδου
6.3.2. Η μορφή του εκτυπωτικού κυλίνδρου
6.3.3. Τα είδη των κυψελών των εκτυπωτικών κυλίνδων
6.3.4. Οι σύγχρονες μέθοδοι χάραξης των βαθυτυπικών κυλίνδρων

6.4. ΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

6.5. Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ (σελ. 80-87)

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

7.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
7.3.1. Ο βασικός εξοπλισμός της μεθόδου
7.3.2. Η κατασκευή των φλεξογραφικών κλισέ

7.4. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

7.5. Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (σελ. 88-99)

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

8.3. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

8.4. ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
8.4.1. Ο γραφίστας
8.4.2. Η διάταξη του εντύπου (layout)

8.5. Η ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ
8.5.1. Τα φιλμ
8.5.2. Η ένθεση
8.5.3. Τα δοκίμια
8.5.4. Το μοντάζ

8.6. Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ

8.7. Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
8.7.1. Το δίπλωμα
8.7.2. Η βιβλιοδεσία
8.7.3. Άλλες περατώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (σελ. 100-115)

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9.2. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
9.2.1. Το ορατό φάσμα
9.2.2. Η προσθετική μέθοδος
9.2.3. Η αφαιρετική μέθοδος
9.2.4. Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη

9.3. ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ
9.3.1. Το ράστερ
9.3.2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ατελιέ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (σελ. 116-127)

10.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

10.2. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

10.3 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΥΛΛΟ (σελ. 128-138)

11.1. ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
11.1.1. Η τυποποίηση του χαρτιού
11.1.2. Η τυποποίηση της εκτυπωτικής επιφάνειας των μηχανών
11.1..3 Το δίπλωμα του χαρτιού

11.2. ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
11.2.1 Η έννοια του τυπογραφικού φύλλου
11.2.2 Το δίπλωμα και η στάχωση των τυπογραφικών
11.2.3 Η σελίδα του τυπογραφικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΜΟΝΤΑΖ (σελ. 139-151)

12.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

12.2. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

12.3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ
12.3.1. Τούμπα γωνία
12.3.2. Τούμπα δόντια

12.4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ
12.4.1. Η γραμμογράφηση του μοντάζ
12.4.2. Η συναρμολόγηση των φιλμ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (σελ. 152-163)

13.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

13.2. ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ

13.3. ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

13.4. Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
13.4.1 Η πρόχειρη βιβλιοδεσία
13.4.2 Η σταθερή βιβλιοδεσία

13.5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ
13.5.1 Αναγλυφοτυπία χωρίς μελάνι (γκοφρέ)
13.5.2 Θερμοαναγλυφοτυπία
13.5.3 Διάτρηση (περφορέ)
13.5.4 Αρίθμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (σελ. 164-171)

14.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

14.2. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
14.2.1. Η αφαίρεση του παλιού καλύμματος και το ξήλωμα των τυπογραφικών
14.2.2. Το ξάκρισμα
14.2.3. Η πρέσα
14.2.4. Το ράψιμο
14.2.5 Το ψαροκόλλημα
14.2.6. Το σφύρισμα
14.2.7. Η τέλα
14.2.8. Τα κεφαλάρια
14.2.9. Οι μαρμαρόκολλες
14.2.10 Ο σκελετός του εξώφυλλου
14.2.11 Το ντύσιμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Η ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ (σελ. 172-186)

15.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

15.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

15.3. ΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ
15.3.1. Η πρωτογενής επεξεργασία της επιφάνειας του χαρτιού
15.3.2. Τα είδη των χαρτονιών
15.3.3. Η κατασκευή των κουτιών
15.3.4. Οι τύποι των κουτιών

15.4. ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
15.4.1. Η πρώτη ύλη των μεταλλικών κουτιών
15.4.2. Η εκτυπωτική διαδικασία
15.4.3. Τα είδη των μεταλλικών κουτιών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (σελ. 187-211)