ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2014-2015

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2420/2014)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2420
10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. 13830/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 79/2014 (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3, περ.α, του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Τις με αρ. πρωτ. 41/23−06−2014, 44/01−07−2014 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

(...)

1.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ»

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Παθολογίας (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ, των Ραχμανίδου και Δοξανίδη) έκδοση Διόφαντος)

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
0.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ (σελ. 3−5)
0.5. ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ (σελ. 11−14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (σελ. 23-3 1, 41, 49-50, 5 1-52, 55-62, 62-63, 65, 67-70)
1.3.2. Τρόποι μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων
1.3.3. Χρονικές φάσεις λοίμωξης
1.3.4. Γενικά μέτρα για τον έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων (Ονομαστικά)
1.3.5. Γενικά συμπτώματα λοιμώξεων
1.4. ΙΟΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
1.4.1. Ιλαρά
1.4.2. Ερυθρά
1.4.3. Ανεμοβλογιά
1.5.3. Μηνιγγίτιδα μικροβιακή (γενικά)
1.5.8. Σαλμονελλώσεις
1.6. ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
1.6.1. Ελονοσία
1.6.5. Εχινόκοκκος ταινία
1.7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
1.8. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
1.9. ΣΗΨΑΙΜΙΑ
1.11.Α. Κλασσικά αφροδίσια νοσήματα (ονομαστικά)
1.11.Β. Νέα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ονομαστικά)
1.11.Β5. Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (σελ.83-84,86-87,90-9 1,93-97)
2.5.2.δ. Βρογχίτιδα
2.5.2.θ. Φυματίωση
2.5.4.δ. Πνευμοθώρακας
2.5.6.α. Καρκίνος του πνεύμονα
2.5.6.β. Πνευμονοκονιώσεις
2.5.7. Αγγειακά προβλήματα στον πνεύμονα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (σελ. 103- 105, 113-1 16, 1 19-121, 123-125, 127-128)
3.4. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.6.3.ε. Απόφραξη εντέρου
3.6.3.η. Καρκίνος στο παχύ έντερο
3.6.4.δ. Ιογενείς ηπατίτιδες
3.6.4.ζ. Κίρρωση ήπατος
3.6.4.η. Καρκίνος ήπατος
3.6.5.β. Παγκρεατίτιδα (οξεία ή χρόνια)
3.6.5.γ. Καρκίνος Παγκρέατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (σελ. 134-136, 138-141, 154-157 )
4.4. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
4.6.1. Αθηροσκλήρωση
4.6.2. Ισχαιμική καρδιοπάθεια (εξαιρούνται τα «Πώς γίνεται η διάγνωση της ισχαιμικής νόσου», «Αντιμετώπιση της στηθάγχης», «Αντιμετώπιση εμφράγματος»)
4.6.7.β. Υπέρταση (εξαιρείται η Διάγνωση)
4.6.7.γ. Θρομβοφλεβίτιδα−Φλεβοθρόμβωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ (σελ. 195-197,204-208)
6.5.2. Υπερθυρεοειδισμός
6.5.4. Υποθυρεοειδισμός
6.8.1. Σακχαρώδης διαβήτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (σελ. 219- 220, 22 1-225, 226-228)
7.5.ΤΑ ΠΙΟ ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
7.6.2. Νεφρική ανεπάρκεια
7.6.4.β. Νεφρολιθίαση


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap