ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.67711/Γ2/02-05-2014/ΥΠΑΙΘ η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο τροποποιείται κα ορίζεται ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Παθολογίας (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ, των Ραχμανίδου και Δοξανίδη, έκδοση 2013)

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
0.3 Η έννοια της υγείας και της αρρώστιας (σελ. 3 - 5)
0.5 Τα ζωτικά σημεία και παθολογικές καταστάσεις που συνδέονται με αυτά (σελ. 11 - 14)

Κεφάλαιο 1ο: ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
1.3.2 Τρόποι μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων (σελ. 23 - 24)
1.3.3 Χρονικές φάσεις λοίμωξης (σελ. 25 - 26)
1.3.5 Γενικά συμπτώματα λοιμώξεων (σελ. 28 - 29)
1.4.1 Ιλαρά (σελ. 29)
1.4.2 Ερυθρά (σελ. 29 - 30)
1.4.3 Ανεμοβλογιά (σελ. 30 - 31)
1.6.1 Ελονοσία (μόνο σελ. 51)
1.6.5 Εχινόκοκκος Ταινία (σελ. 55 - 56)
1.7 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις (σελ. 56 - 58)
1.8 Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένα άτομα (σελ. 58 - 59)
1.9 Σηψαιμία (μόνο σελ. 60)
1.11 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (σελ. 62)
1.11.Α Κλασσικά αφροδίσια νοσήματα (ονομαστικά) (σελ. 62 - 63)
1.11.Β Νέα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ονομαστικά) (σελ. 65)
1.11.Β5 Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS) (σελ. 67 - 70)

Κεφάλαιο 2ο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2.5.2.δ Βρογχίτιδα (σελ. 83 - 84)
2.5.2.θ Φυματίωση (σελ. 86 - 87)
2.5.4.δ Πνευμοθώρακας (σελ. 90 - 91)
2.5.6.α Καρκίνος του πνεύμονα (σελ. 93 - 94)
2.5.6.β Πνευμονοκονιώσεις (σελ. 94 - 95)
2.5.7 Αγγειακά προβλήματα στον πνεύμονα (σελ. 96 - 97)

Κεφάλαιο 3ο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.4 Κύρια σημεία και συμπτώματα παθήσεων πεπτικού συστήματος (σελ. 103 - 105)
3.6.3.ε Απόφραξη εντέρου (σελ. 113 - 114)
3.6.3.η Καρκίνος στο παχύ έντερο (σελ. 115 - 116)
3.6.4.δ Ιογενείς ηπατίτιδες (σελ. 119 - 121)
3.6.4.ζ Κίρρωση ήπατος (σελ. 123 - 124)
3.6.4.η Καρκίνος ήπατος (σελ. 124 - 125)
3.6.5.β Παγκρεατίτιδα (οξεία ή χρόνια) (σελ. 127 - 128)
3.6.5.γ Καρκίνος παγκρέατος (σελ. 128)

Κεφάλαιο 4ο: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
4.4 Κύρια σημεία και συμπτώματα καρδιακών παθήσεων (σελ. 134 - 136)
4.6.2 Ισχαιμική καρδιοπάθεια (εξαιρείται η διάγνωση και η αντιμετώπιση) (σελ. 139 - 140)
4.6.7.β Υπέρταση (εξαιρείται η διάγνωση και η αντιμετώπιση) (σελ. 154 - 155)

Κεφάλαιο 6ο: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
6.8.1 Σακχαρώδης διαβήτης (σελ. 204 - 208)

Κεφάλαιο 7ο: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7.5 Κοινά συμπτώματα (σελ. 219 - 220)
7.6.2 Νεφρική ανεπάρκεια (σελ. 221 - 225)

 


(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

1.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ»

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Παθολογίας (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ, των Ραχμανίδου και Δοξανίδη) έκδοση 2013)

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
0.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ (σελ. 3−5)
0.5. ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ (σελ. 11−14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
1.3.2. Τρόποι μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων
1.3.3. Χρονικές φάσεις λοίμωξης
1.3.4. Γενικά μέτρα για τον έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων (Ονομαστικά)
1.3.5. Γενικά συμπτώματα λοιμώξεων
1.4.1. Ιλαρά
1.4.2. Ερυθρά
1.4.3. Ανεμοβλογιά
1.5.3. Μηνιγγίτιδα μικροβιακή (γενικά)
1.5.8. Σαλμονελλώσεις
1.6.1. Ελονοσία
1.6.5. Εχινόκοκκος ταινία
1.7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
1.8. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
1.9. ΣΗΨΑΙΜΙΑ
1.11.Α. Κλασσικά αφροδίσια νοσήματα (ονομαστικά)
1.11.Β. Νέα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ονομαστικά)
1.11.Β5. Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2.5.2.δ. Βρογχίτιδα
2.5.2.θ. Φυματίωση
2.5.4.δ. Πνευμοθώρακας
2.5.6.α. Καρκίνος του πνεύμονα
2.5.6.β. Πνευμονοκονιώσεις
2.5.7. Αγγειακά προβλήματα στον πνεύμονα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.4. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.6.3.ε. Απόφραξη εντέρου
3.6.3.η. Καρκίνος στο παχύ έντερο
3.6.4.δ. Ιογενείς ηπατίτιδες
3.6.4.ζ. Κίρρωση ήπατος
3.6.4.η. Καρκίνος ήπατος
3.6.5.β. Παγκρεατίτιδα (οξεία ή χρόνια)
3.6.5.γ. Καρκίνος Παγκρέατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
4.4. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
4.6.1. Αθηροσκλήρωση
4.6.2. Ισχαιμική καρδιοπάθεια
4.6.7.β. Υπέρταση (εξαιρείται η Διάγνωση)
4.6.7.γ. Θρομβοφλεβίτιδα−Φλεβοθρόμβωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
6.5.2. Υπερθυρεοειδισμός
6.5.4. Υποθυρεοειδισμός
6.8.1. Σακχαρώδης διαβήτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7.5. Κοινά συμπτώματα
7.6.2. Νεφρική ανεπάρκεια
7.6.4.β. Νεφρολιθίαση


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap