ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 793 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.251/14982/Β6/03-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑTA Α’ και Β’
Email : t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Λ. Ζολώτα
Τηλέφωνο : 210 3442699
FAX : 210 3442098

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β’/10-12-2002) υπουργικής απόφασης».

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 172/τ.Β΄/30-01-2014 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Φ.253/10590/Β6/2014 (AΔΑ: ΒΙΡΥ9-3ΧΠ) , η οποία αφορά τα ειδικά μαθήματα και τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση Φ.253/128314/Β6/2002, (ΦΕΚ 1538/ τ. Β'/ 10.12.2002).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΜΟΝΟ της ανωτέρω Απόφασης, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, από το έτος 2014 και εφεξής, δεν χρειάζεται να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. να προμηθευτούν το ως άνω ΦΕΚ ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) και στη συνέχεια να το προωθήσουν στους κ.κ. Διευθυντές όλων των τύπων Λυκείων προκειμένου να ενημερώσουν τους υποψήφιους για τα παραπάνω, καθώς και να αναρτήσουν την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.Φ.251/21935/Β6/15-02-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
email: dremetsika(ΑΤ)minedu
Πληροφορίες: Α. Δρεμέτσικα
Τηλ.: 210-3442703-2
FAX: 210-3442098

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την aριθμ. Φ253/ 21812 /86/15-2-2013 Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από φέτος το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, εκτός από το 5° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, εντάσσεται και στο 2° Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών.

Παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές όλων των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν σχετικά τους υποψηφίους (μαθητές και aπόφοιτους) των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2013. Εκτός από την προφορική ενημέρωση των μαθητών μέσα στην τάξη, κρίνεται χρήσιμη και η ανάρτηση της παρούσας στις προθήκες ανακοινώσεων των σχολείων, κατά τρόπο που θα είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούνται επίσης οι Διευθυντές Δ.Ε. να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑΔΟΚΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.251/160697/Β6/19-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 ΤΜΗΜΑ Β’
 email: dtsolka(ΑΤ)minedu.gov.gr
 Πληροφορίες: . Τσόλκα
 Τηλέφωνο: 210-3442072
 FAX: 210-3442098

 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές.
 Σχετ.: Η με αριθμ. Φ.251/154288/Β6/6-12-2012 εγκύκλιος μας (Α'Α:Β45Χ9-Γ4Φ).

 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.Φ.300/57/158659/Σ.4315/11-12-2012 εγγράφού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προς τη Διεύθυνσή μας, παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των ημερήσιων ΕΠΑΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.

Εκτός από την προφορική ενημέρωση μέσα στην τάξη, κρίνεται χρήσιμη και  ανάρτηση της παρούσας στις προθήκες ανακοινώσεων των σχολείων κατά τρόπο που θα είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές Δ.Ε. να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων ιευθύνσεων .Ε. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Βοηθητικοί σύνδεσμοι:

Α. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Β. ΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;