ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

Δόθηκαν στα σχολεία οι ονομαστικές καταστάσεις με τις βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2014-2015

Οφείλουμε να τονίσουμε πως οι υποψήφιοι είτε μέσω των σχολείων, είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να πληροφορηθούν επακριβώς και για τη σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 - ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2015 (Ποσοστό 90%)

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2015 (Ποσοστό 10)
 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2015

 

Συγκριτικά στοιχεία με τις βάσεις των προηγουμένων πανελλαδικών εξετάσεων

Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής λυκείων 2015 με βάσεις εισαγωγής 2014 (90%)

Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής λυκείων αποφοίτων 2013-2014-2015 (10%)