ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2015 (Ομάδα Α)

( Μετάβαση στις βάσεις εισαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων Λυκείων - ΕΠΑΛ ομάδα Β 2014)

Α. Ημερήσια επαγγελματικά λύκεια

ΒΑΣΕΙΣ 2015 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Α (90%)

ΒΑΣΕΙΣ 2015 - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Α (10%) (Απόφοιτοι ετών 2013 και 2014)

 

Β. Εσπερινά επαγγελματικά λύκεια

ΒΑΣΕΙΣ 2014 - ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Α

 

Γ. Συγκριτικά Στοιχεία

Συγκριτικά στοιχεία υποψηφίων ΕΠΑΛ Α (90%) 2014-2015

Συγκριτικά στοιχεία υποψηφίων ΕΠΑΛ Α (10%) αποφοίτων 2013 και 2014

 

Μετάβαση στις Βάσεις Εισαγωγής υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ομάδα Β