ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015

Στον επόμενο πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά σύμφωνα με το Βαθμό Πρόσβασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

%

ΘΕΤΙΚΗ

%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

%

ΣΥΝΟΛΟ

32055

 

12833

 

908

 

33272

 

0 έως 1

35

0,11

7

0,05

0

0

35

0,11

1 έως 2

93

0,29

24

0,19

0

0

45

0,14

2 έως 3

197

0,61

84

0,65

0

0

116

0,35

3 έως 4

601

1,87

99

0,77

7

0,77

525

1,58

4 έως 5

1098

3,43

140

1,09

13

1,43

1263

3,8

5 έως 6

1251

3,9

168

1,31

34

3,74

1706

5,13

6 έως 7

1479

4,61

257

2

33

3,63

1885

5,67

7 έως 8

1757

5,48

318

2,48

36

3,96

2059

6,19

8 έως 9

1854

5,78

402

3,13

54

5,95

2228

6,7

9 έως 10

2221

6,93

534

4,16

57

6,28

2344

7,04

10 έως 11

2379

7,42

580

4,52

48

5,29

2530

7,6

11 έως 12

2506

7,82

808

6,3

73

8,04

2745

8,25

12 έως 13

2582

8,05

839

6,54

72

7,93

2805

8,43

13 έως 14

2581

8,05

1059

8,25

63

6,94

2833

8,51

14 έως 15

2704

8,44

1275

9,94

72

7,93

2642

7,94

15 έως 16

2588

8,07

1467

11,4

80

8,81

2462

7,4

16 έως 17

2463

7,68

1707

13,3

79

8,7

2275

6,84

17 έως 18

2196

6,85

1704

13,3

105

11,6

1677

5,04

18 έως 19

1308

4,08

1138

8,87

69

7,6

914

2,75

19 έως και 20

162

0,51

223

1,74

13

1,43

183

0,55

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.

 % 

0 έως 5

%

5 έως 10

%

10 έως 12

%

12 έως 15

%

15 έως 18

%

18 έως και 20

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

32025

4257

13,29

306

0,96

4536

14,16

5612

17,52

13076

40,83

8129

25,38

366

1,14

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

347

35

10,09

70

20,17

145

41,79

36

10,37

41

11,82

37

10,66

18

5,19

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

4024

36

0,89

2127

52,86

1133

28,16

307

7,63

296

7,36

127

3,16

34

0,84

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 

21

1

4,76

7

33,33

3

14,29

4

19,05

2

9,52

3

14,29

2

9,52

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 

27575

245

0,89

2148

7,79

6753

24,49

3125

11,33

5174

18,76

5907

21,42

4468

16,2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

31917

1549

4,85

3766

11,8

12084

37,86

6053

18,96

6631

20,78

3080

9,65

303

0,95

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

31898

130

0,41

5611

17,59

6617

20,74

3553

11,14

5872

18,41

6510

20,41

3735

11,71

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

31962

5861

18,34

3050

9,54

9309

29,13

5204

16,28

8002

25,04

5387

16,85

1010

3,16

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

31898

2092

6,56

5925

18,57

7204

22,58

2838

8,9

4818

15,1

6846

21,46

4267

13,38

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

3007

31

1,03

566

18,82

691

22,98

232

7,72

439

14,6

564

18,76

515

17,13

Η κλιμάκωση της βαθμολογία στα μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.

 % 

0 έως 5

%

5 έως 10

%

10 έως 12

%

12 έως 15

%

15 έως 18

%

18 έως και 20

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

12827

1560

12,16

102

0,8

709

5,53

1184

9,23

5141

40,08

5394

42,05

297

2,32

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

46

3

6,52

26

56,52

8

17,39

2

4,35

5

10,87

4

8,7

1

2,17

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

2192

34

1,55

129

5,89

186

8,49

122

5,57

255

11,63

510

23,27

990

45,16

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 

675

1

0,15

13

1,93

16

2,37

16

2,37

47

6,96

161

23,85

422

62,52

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 

9907

52

0,52

147

1,48

438

4,42

317

3,2

858

8,66

2484

25,07

5663

57,16

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

12807

54

0,42

448

3,5

1641

12,81

1244

9,71

3032

23,67

3874

30,25

2568

20,05

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

12794

109

0,85

1622

12,68

3368

26,32

1845

14,42

2987

23,35

2393

18,7

579

4,53

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

12791

162

1,27

2361

18,46

3702

28,94

1582

12,37

2662

20,81

1822

14,24

662

5,18

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

12795

33

0,26

985

7,7

1762

13,77

848

6,63

1664

13,01

3067

23,97

4469

34,93

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

650

3

0,46

40

6,15

48

7,38

25

3,85

71

10,92

147

22,62

319

49,08

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.

 % 

0 έως 5

%

5 έως 10

%

10 έως 12

%

12 έως 15

%

15 έως 18

%

18 έως και 20

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

908

116

12,78

0

0

84

9,25

126

13,88

418

46,04

270

29,74

10

1,1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

2

0

0

0

0

1

50

0

0

0

0

1

50

0

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

362

1

0,28

16

4,42

44

12,15

30

8,29

48

13,26

65

17,96

159

43,92

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 

150

0

0

1

0,67

14

9,33

4

2,67

19

12,67

47

31,33

65

43,33

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 

394

3

0,76

9

2,28

49

12,44

24

6,09

57

14,47

120

30,46

135

34,26

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

908

8

0,88

145

15,97

294

32,38

119

13,11

175

19,27

138

15,2

37

4,07

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

908

13

1,43

206

22,69

289

31,83

96

10,57

148

16,3

121

13,33

48

5,29

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

908

0

0

76

8,37

172

18,94

98

10,79

171

18,83

152

16,74

239

26,32

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

908

1

0,11

96

10,57

221

24,34

76

8,37

147

16,19

179

19,71

189

20,81

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

144

2

1,39

4

2,78

12

8,33

11

7,64

24

16,67

38

26,39

55

38,19

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης Τεχνολογική 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.

 % 

0 έως 5

%

5 έως 10

%

10 έως 12

%

12 έως 15

%

15 έως 18

%

18 έως και 20

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

33243

4560

13,72

393

1,18

6206

18,67

7244

21,79

13942

41,94

5352

16,1

106

0,32

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

139

7

5,04

44

31,65

53

38,13

12

8,63

13

9,35

11

7,91

6

4,32

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

19235

286

1,49

3885

20,2

3932

20,44

1692

8,8

3013

15,66

3427

17,82

3286

17,08

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 

1370

3

0,22

77

5,62

125

9,12

85

6,2

180

13,14

383

27,96

520

37,96

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 

12474

97

0,78

950

7,62

2657

21,3

1165

9,34

2171

17,4

3026

24,26

2505

20,08

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

33149

217

0,65

11725

35,37

11470

34,6

3561

10,74

3902

11,77

2061

6,22

430

1,3

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

33127

260

0,78

14286

43,12

11939

36,04

2393

7,22

2757

8,32

1337

4,04

415

1,25

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

33186

153

0,46

655

1,97

5974

18

3589

10,81

4977

15

6284

18,94

11707

35,28

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

33158

585

1,76

5297

15,98

7984

24,08

3553

10,72

5227

15,76

6147

18,54

4950

14,93

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

13563

108

0,8

1179

8,69

2079

15,33

946

6,97

1787

13,18

3144

23,18

4428

32,65


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

Για λόγους στατιστικής χρήσης διατηρούμε και τα στατιστικά στοιχεία από τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων της προηγούμενης χρονίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
19,00 -  20,00 356 1,14 646 5,17 36 3,83 441 1,31 1479 1,89
18,00  -  18,99 2068 6,63 2145 17,17 113 12,03 1623 4,81 5949 7,59
17,00  -  17,99 2648 8,48 1724 13,80 124 13,21 1935 5,74 6431 8,21
16,00  - 16,99 2536 8,12 1382 11,06 100 10,65 2145 6,36 6163 7,87
15,00  - 15,99 2532 8,11 1236 9,89 94 10,01 2356 6,99 6218 7,94
14,00  - 14,99 2428 7,78 971 7,77 74 7,88 2410 7,15 5883 7,51
13,00 - 13,99 2487 7,97 894 7,16 68 7,24 2567 7,61 6016 7,68
12,00 - 12,99 2304 7,38 772 6,18 65 6,92 2515 7,46 5656 7,22
11,00 - 11,99 2357 7,55 623 4,99 59 6,28 2461 7,30 5500 7,02
10,00 - 10,99 2100 6,73 472 3,78 52 5,54 2541 7,54 5165 6,59
9,00 - 9,99 1946 6,23 403 3,23 39 4,15 2443 7,25 4831 6,17
8,00 - 8,99 1683 5,39 334 2,67 35 3,73 2207 6,55 4259 5,44
7,00 - 7,99 1448 4,64 238 1,90 29 3,09 2008 5,96 3723 4,75
6,00 - 6,99 1240 3,97 207 1,66 21 2,24 1793 5,32 3261 4,16
5,00 - 5,99 1128 3,61 146 1,17 10 1,06 1646 4,88 2930 3,74
4,00 - 4,99 941 3,01 130 1,04 14 1,49 1400 4,15 2485 3,17
3,00 - 3,99 574 1,84 87 0,70 4 0,43 801 2,38 1466 1,87
2,00 - 2,99 292 0,94 59 0,47 0 0,00 271 0,80 622 0,79
1,00 - 1,99 100 0,32 16 0,13 2 0,21 81 0,24 199 0,25
0,00 - 0,99 45 0,14 9 0,07 0 0,00 66 0,20 120 0,15
ΣΥΝΟΛΟ 31213   12494   939   33710   78356 100,00
                     
10,00 - 20,00 21816   10865   785   20994   54460  
0,00 - 9,99 9397 1629 154 12716 23896
 
Στον επόμενο πίνακα γίνεται αναφορά ανά μάθημα, στα ποσοστά σύμφωνα με τη βάση του 10. Ελέγχεται δηλαδή η κίνηση των ποσοστών, που ήταν κάτω ή πάνω από τη βάση, κατά τα τελευταία έτη εξετάσεων. Προσφέρει μία πρώτη γενική εικόνα για την κίνηση των βαθμολογιών.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 0 - 9,9    10 - 20
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   2011    2012    2013    2014      2011    2012    2013    2014 
       
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20,44 22,83 12,99 20,01   79,55 77,16 87,00 79,99
2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 61,23 57,59 60,12 62,63   38,76 42,40 39,87 37,37
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 43,72 39,06 41,83 26,07   56,27 60,93 58,16 73,93
4 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14,75 20,71 14,27 14,61   85,24 79,28 85,72 85,39
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 34,39 34,69 30,51 23,23   65,60 65,30 69,48 76,77
 
6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 48,89 49,39 51,89 41,65   51,10 50,60 48,10 58,35
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 37,42 37,27 38,97 31,44   62,57 62,72 61,02 68,56
8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 26,68 25,55 31,58 28,93   73,31 74,44 68,41 71,07
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 43,39 37,93 41,42 49,76   56,60 62,06 58,57 50,24
                       
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 17,22 15,28 15,99 10,49   82,77 84,71 84,00 89,51
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 39,22 40,58 47,82 28,53   60,77 59,41 52,17 71,47
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 41,21 45,05 37,43 34,98   58,78 54,94 62,56 65,02
13 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 19,39 25,60 26,42 23,73   80,60 74,39 73,57 76,27
 
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 17,39 17,18 14,37 13,54   82,60 82,81 85,62 86,46
15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 50,58 48,38 57,80 35,5   49,41 51,61 42,19 64,5
16 ΦΥΣΙΚΗ  ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 46,39 50,05 44,46 40,83   53,60 49,94 55,53 59,17
17 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 13,53 16,88 18,30 24,73   86,46 83,11 81,69 75,27
 
18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 72,54 73,81 78,04 60,33   27,45 26,18 21,95 39,67
19 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 74,17 78,33 71,96 69,46   25,82 26,66 28,03 30,54
20 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 29,35 27,04 25,81 26,51   70,64 72,95 74,18 73,49
21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 43,19 41,29 51,01 51,34   56,80 58,70 48,98 48,66
 
22 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 36,09 25,55 36,68 29,7   63,90 74,44 63,31 70,3

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ανά μάθημα η πορεία των βαθμολογιών, τα τελευταία τρία έτη. Μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα ποσοστά σε κάθε ομάδα βαθμολογίας, και ίσως μία πρώτη προσέγγιση για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ   18 - 20   15 - 17,9   12 - 14,9   10 - 11,9   5 - 9,9   0 - 4,9
  2012    2013    2014    2012    2013    2014    2012    2013    2014      2012    2013    2014    2012    2013    2014      2012    2013    2014 
                 
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 2,04 1,39 0,93 23,44 28,06 21,22 33,85 41,73 38,89 17,81 15,81 18,96 19,72 11,72 17,50 3,10 1,26 2,51
2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 7,14 7,94 5,89 12,76 8,87 10,77 12,31 11,37 12,12 10,18 11,68 8,59 32,06 35,66 34,68 25,53 24,45 27,95
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 22,23 11,09 24,17 17,41 15,36 23,15 13,84 19,65 17,90 7,43 12,05 8,71 18,11 23,29 13,18 20,95 18,53 12,89
4 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 31,15 42,66 46,52 27,33 23,60 20,71 15,05 14,19 11,76 5,73 5,25 6,40 11,39 8,07 10,21 9,32 6,19 4,40
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 20,99 23,72 30,48 21,10 23,33 23,97 14,68 14,53 14,49 8,53 7,89 7,84 22,26 18,87 16,21 12,43 11,63 7,02
           
6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 3,81 1,70 5,00 14,93 11,85 17,12 18,24 19,86 21,13 13,60 14,68 15,10 29,17 30,70 28,06 20,22 21,19 13,59
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 16,89 18,27 20,11 21,61 18,42 21,50 15,51 15,48 16,47 8,70 8,83 10,49 15,55 15,85 16,83 21,72 23,12 14,61
8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 7,17 5,07 3,10 27,71 21,41 20,80 26,12 25,78 29,68 13,42 16,13 17,50 19,47 26,54 23,87 6,08 5,04 5,06
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 19,18 18,71 15,34 20,08 17,94 15,87 14,34 13,30 11,19 8,44 8,61 7,84 22,50 23,81 25,72 15,43 17,60 24,04
           
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ.  ΚΑΤ. 31,04 22,64 33,38 32,97 35,01 34,26 14,54 19,15 16,19 6,14 7,18 5,67 9,94 10,92 7,22 5,34 5,07 3,27
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ.  ΚΑΤ. 9,79 2,47 15,12 18,51 14,61 24,88 19,30 21,42 20,96 11,79 13,65 10,52 24,14 27,59 17,11 16,44 20,23 11,42
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 9,10 9,82 18,03 16,22 19,12 22,13 17,71 20,98 15,64 11,90 12,63 9,22 29,81 25,62 22,3 15,24 11,80 12,67
13 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 28,57 22,26 26,97 22,66 25,68 24,6 15,48 17,72 16,09 7,66 7,89 8,6 15,73 15,73 16,23 9,86 10,69 7,5
           
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 43,17 28,23 37,74 20,93 33,50 27,61 12,94 16,75 14,50 5,76 7,13 6,61 11,52 8,99 9,81 5,66 5,37 3,73
15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ.1 9,21 1,86 12,58 12,95 11,58 19,51 17,20 17,37 20,04 12,24 11,37 12,37 28,74 29,36 20,79 19,63 28,43 14,71
16 ΦΥΣΙΚΗ  ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 8,66 10,96 16,52 12,99 17,37 18,87 16,01 14,58 14,29 12,28 12,61 9,49 30,81 30,40 26,55 19,23 14,06 14,29
17 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 43,57 29,67 17,38 21,33 22,64 31,02 10,71 20,26 17,38 7,48 9,10 9,49 11,22 14,78 17,91 5,66 3,51 6,82
           
18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 2,47 0,65 4,68 6,21 4,55 10,76 9,32 8,88 13,94 8,16 7,86 10,29 28,25 26,68 24,84 45,56 51,35 35,49
19 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 2,16 2,55 4,94 4,81 6,20 8,68 7,60 10,39 9,34 7,07 8,88 7,59 34,51 36,63 34,64 43,81 35,33 34,82
20 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 30,56 20,90 30,65 17,16 22,55 17,05 14,98 18,50 15,06 10,23 12,22 10,73 23,36 23,47 22,17 3,67 2,34 4,33
21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 16,74 13,14 8,36 17,91 16,44 15,34 14,52 11,48 14,39 9,51 7,90 10,57 19,81 26,67 29,32 21,48 24,34 22,02
           
22 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 33,80 18,69 27,45 19,98 20,48 18,81 13,69 15,46 15,56 6,95 8,67 8,47 14,93 21,13 19,43 10,61 15,55 10,27

Τέλος να τονίσουμε ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία προσφέρουν μία γενική καταγραφή των βαθμολογίων που συγκέντρωσαν οι μαθητές στις εξετάσεις. Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μία εικόνα για τη δική τους παρουσία στις εξετάσεις, σε σχέση με αυτήν των άλλων εξεταζομένων.