ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2013

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 457 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2013

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι Γενικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2013
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

0 - 9,9

10 - 20

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

20,44

22,83

12,99

79,55

77,16

87,00

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

61,23

57,59

60,12

38,76

42,40

39,87

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

43,72

39,06

41,83

56,27

60,93

58,16

4

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

14,75

20,71

14,27

85,24

79,28

85,72

5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

34,39

34,69

30,51

65,60

65,30

69,48

 

6

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.

48,89

49,39

51,89

51,10

50,60

48,10

7

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.

37,42

37,27

38,97

62,57

62,72

61,02

8

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.

26,68

25,55

31,58

73,31

74,44

68,41

9

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.

43,39

37,93

41,42

56,60

62,06

58,57

 

10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.

17,22

15,28

15,99

82,77

84,71

84,00

11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.

39,22

40,58

47,82

60,77

59,41

52,17

12

ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.

41,21

45,05

37,43

58,78

54,94

62,56

13

ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.

19,39

25,60

26,42

80,60

74,39

73,57

 

14

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1

17,39

17,18

14,37

82,60

82,81

85,62

15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1

50,58

48,38

57,80

49,41

51,61

42,19

16

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1

46,39

50,05

44,46

53,60

49,94

55,53

17

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1

13,53

16,88

18,30

86,46

83,11

81,69

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2

72,54

73,81

78,04

27,45

26,18

21,95

19

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2

74,17

78,33

71,96

25,82

26,66

28,03

20

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2

29,35

27,04

25,81

70,64

72,95

74,18

21

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2

43,19

41,29

51,01

56,80

58,70

48,98

 

22

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

36,09

25,55

36,68

63,90

74,44

63,31

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΠΟΣΟΣΤΟ

ΒΑΘΜΟΣ

18 - 20

15 - 17,9

12 - 14,9

10 - 11,9

5 - 9,9

0 - 4,9

 

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.

2,04

1,39

23,44

28,06

33,85

41,73

17,81

15,81

19,72

11,72

3,10

1,26

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.

7,14

7,94

12,76

8,87

12,31

11,37

10,18

11,68

32,06

35,66

25,53

24,45

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.

22,23

11,09

17,41

15,36

13,84

19,65

7,43

12,05

18,11

23,29

20,95

18,53

4

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.

31,15

42,66

27,33

23,60

15,05

14,19

5,73

5,25

11,39

8,07

9,32

6,19

5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.

20,99

23,72

21,10

23,33

14,68

14,53

8,53

7,89

22,26

18,87

12,43

11,63

 

6

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.

3,81

1,70

14,93

11,85

18,24

19,86

13,60

14,68

29,17

30,70

20,22

21,19

7

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.

16,89

18,27

21,61

18,42

15,51

15,48

8,70

8,83

15,55

15,85

21,72

23,12

8

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.

7,17

5,07

27,71

21,41

26,12

25,78

13,42

16,13

19,47

26,54

6,08

5,04

9

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.

19,18

18,71

20,08

17,94

14,34

13,30

8,44

8,61

22,50

23,81

15,43

17,60

 

10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΤ. ΚΑΤ.

31,04

22,64

32,97

35,01

14,54

19,15

6,14

7,18

9,94

10,92

5,34

5,07

11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΤ. ΚΑΤ.

9,79

2,47

18,51

14,61

19,30

21,42

11,79

13,65

24,14

27,59

16,44

20,23

12

ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΤ. ΚΑΤ.

9,10

9,82

16,22

19,12

17,71

20,98

11,90

12,63

29,81

25,62

15,24

11,80

13

ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΤ. ΚΑΤ.

28,57

22,26

22,66

25,68

15,48

17,72

7,66

7,89

15,73

15,73

9,86

10,69

 

14

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΧ ΚΑΤ. 1

43,17

28,23

20,93

33,50

12,94

16,75

5,76

7,13

11,52

8,99

5,66

5,37

15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΧ ΚΑΤ.1

9,21

1,86

12,95

11,58

17,20

17,37

12,24

11,37

28,74

29,36

19,63

28,43

16

ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΕΧ ΚΑΤ. 1

8,66

10,96

12,99

17,37

16,01

14,58

12,28

12,61

30,81

30,40

19,23

14,06

17

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΤΕΧ ΚΑΤ. 1

43,57

29,67

21,33

22,64

10,71

20,26

7,48

9,10

11,22

14,78

5,66

3,51

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΧ ΚΑΤ. 2

2,47

0,65

6,21

4,55

9,32

8,88

8,16

7,86

28,25

26,68

45,56

51,35

19

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΧ ΚΑΤ. 2

2,16

2,55

4,81

6,20

7,60

10,39

7,07

8,88

34,51

36,63

43,81

35,33

20

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

ΤΕΧ ΚΑΤ. 2

30,56

20,90

17,16

22,55

14,98

18,50

10,23

12,22

23,36

23,47

3,67

2,34

21

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ

ΤΕΧ ΚΑΤ. 2

16,74

13,14

17,91

16,44

14,52

11,48

9,51

7,90

19,81

26,67

21,48

24,34

 

22

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

33,80

18,69

19,98

20,48

13,69

15,46

6,95

8,67

14,93

21,13

10,61

15,55

 


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ - FORUM

  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;