ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2013-2014

(Απόσπασμα του υπ. Αρ.Πρωτ.Φ.151/176170/Β6/19-11-2013/ΥΠΑΙΘ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄
email:
Πληροφορίες:
(ΕΠΑΛ-ομάδα Α) Β. Ευθυμίου: 210-3442688, Θ. Νικητοπούλου: 210-3442101
(ΕΠΑΛ-ομάδα Β΄) Ανδ. Λάμπος: 210-3442702, Ε. Γκούφας: 2103442099
FAX:, 210-3442077(ομάδα Α΄), 210-3442098 (ομάδα Β΄)

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α & Β)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

Νομικό Πλαίσιο

- Ν.3748 /2009 (ΦΕΚ 29-Α/19.2.2009),άρθρα 1-10, Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄/19-5-2010)

-Φ.151.22071/Β6 (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), Φ.151/24463/Β6 (ΦΕΚ 422-Β/9.3.2009)

-Φ.151/2996/Β6 (ΦΕΚ 55-Β/25.1.2010) , Φ.151.39470/Β6/9.4.10 (ΦΕΚ 529-Β/27.4.2010), Φ. 151/17193/Β6 (ΦΕΚ 346-Β/4.3.2011), Υπουργικές Αποφάσεις.

- οι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄), καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους σε Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και σε σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας (βλ. επισήμανση στο Κεφ. 3) και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα -δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας- και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού

Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑΛ και της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σε εξεταστικά κέντρα ( ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν.

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και τις Σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν:

- Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, πτυχίο ειδικότητας πρώην ημερησίων ΤΕΛ και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων.

- Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) και οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν:

- Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, πτυχίο ειδικότητας πρώην εσπερινών ΤΕΛ και εσπερινών Ναυτικών Λυκείων .

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση αλλά δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο , για να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Επισημαίνεται ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις  έχουν μόνο οι ανωτέρω υποψήφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (βλ. επισήμανση στο ΚΕΦ.3), ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ υποψηφίων με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)

Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α. Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων (βλ. Κεφ.3) και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας "Μαθηματικά Ι" και "Νεοελληνική Γλώσσα"και σε δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και τον τομέα αποφοίτησής τους. Τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ είναι αυτά που αναφέρονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι.

Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄) πάρει μέρος, στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα διαφορετικής ειδικότητας, τομέα και κύκλου ανεξάρτητα από την επιλογή του κατά το έτος αποφοίτησης του. Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ,πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερησίων ΤΕΛ και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων.

β. Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ από το σχολικό έτος 2010-2011 που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εξετάζονται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας "Μαθηματικά Ι" και "Νεοελληνική Γλώσσα".

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τις σχολές ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο του 2013:

Για τα τμήματα:

-Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των ΤΕΙ: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου,

-Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ),

-Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης (ΑΣΤΕΑΝ),

απαιτείται εξέταση σε μία μόνο από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.

Για τα τμήματα:

-Γραφιστικής-εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας,

-Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,

απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο.

Γ) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων (βλ. επισήμανση στο Κεφ. 3) και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται στις αντίστοιχες σχολές. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

Δ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδας Α) που διεκδικούν την εισαγωγή τους στις σχολές του πίνακα ΙΙ, ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως:

- για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5

- για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5.

- για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

- για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

- για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2

-για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ο μέσος όρος με συντελεστή 2

Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο ειδικό μάθημα ή στα ειδικά μαθήματα (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο) στο καθένα ξεχωριστά, τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, στο Ελεύθερο Σχέδιο 125, στο Γραμμικό Σχέδιο 135, Αγγλικά 150 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Α) Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:
Μαθηματικά:150 Χ συντελεστή 1,5=225
Νεοελληνική Γλώσσα:120Χ 1,5=180
Μάθημα Ειδικότητας:130 Χ 3,5=455
Μάθημα Ειδικότητας:170 Χ 3,5=595
Συνολικός αριθμός μορίων:225+180+455+595=1455 (με άριστα τα 2000 μόρια)

Β) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:
Αγγλικά:150 Χ 2=300
Συνολικός αριθμός μορίων:1455+300=1755(με άριστα τα 2400 μόρια)

Γ) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:
Ελεύθερο Σχέδιο 125
Γραμμικό Σχέδιο 135
Μέσος όρος Χ 2= 130 Χ 2 =260
Συνολικός αριθμός μορίων:1455+260=1715 (με άριστα τα 2400 μόρια)

Σημειώνεται ότι για τους  υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας με την ίδια βαθμολογία το σύνολο μορίων προκύπτει ως εξής:
Μαθηματικά:150 Χ 1,5=225
Νεοελληνική Γλώσσα:120 Χ1,5=180
Συνολικός αριθμός μορίων:225+180=405(με άριστα τα 600 μόρια)

Για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά μαθήματα το σύνολο μορίων διαμορφώνεται σε 405+300=705 και 405+260=665 αντίστοιχα (με άριστα τα 1000 μόρια)

Ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013), δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα σε όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑΣ Α΄ να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μόνο για μία (1) φορά και μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν.

Επομένως, υποψήφιος που εξετάστηκε πανελλαδικά το 2013 σε ημερήσιο ΕΠΑΛ Α΄, μπορεί να είναι υποψήφιος του τομέα αποφοίτησής του για το 10% μόνο το 2014.

Υποψήφιος που εξετάστηκε πανελλαδικά τελευταία φορά το 2012 σε ημερήσιο ΕΠΑΛ Α΄, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για το 10% το 2014, γιατί θα έχουν μεσολαβήσει 2 έτη από την τελευταία του εξέταση.

Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (2 γενικής παιδείας-2 ειδικότητας) και τα ειδικά μαθήματα, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα, καταθέτοντας Μηχανογραφικό Δελτίο στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

ΣΤ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΑ Α΄) υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση το Φεβρουάριο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

-οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΑ Α΄) στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά

-οι απόφοιτοι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους

-οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΑ Α΄) στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

Στην Αίτηση –Δήλωση οι υποψήφιοι μαθητές δηλώνουν:

α) τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν

β) αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές (υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ)

γ) την ειδικότητα του τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι.

Η Αίτηση – ήλωση θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο Λύκειο ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα σταλεί σχετική εγκύκλιος.

(Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑΛ Ομάδα Β)

(...)

Κεφάλαιο 3ο - ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

A. Σύμφωνα με την με αριθμ. ΕΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΕΚ 3010/τ.Β΄/13-11-2012) κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015», και σχετικά έγγραφα  των αρμόδιων Υπουργείων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες. Συγκεκριμένα:

- Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό ελτίο του 2014.

- Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη υπηρετούντες Αστυνομικούς) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014.

- Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (που είναι ήδη Πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014.

Β. Τέλος, όσον αφορά την εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, υπενθυμίζουμε τη Φ.251/142167/Β6/3-10-2013(ΑΔΑ:ΒΛΛ49-Ζ0Ψ) σχετική εγκύκλιό μας, με την οποία διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα για εισαγωγή με το 10% χωρίς νέα εξέταση ισχύει μόνο για ένα έτος (το αμέσως επόμενο) μετά την τελευταία εξέταση, διατηρώντας τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτή των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις υποενότητες:

Α. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(με πληροφορίες κοινές για υποψηφίους ΕΠΑΛ και Γενικών Λυκείων

Β. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΑΛ
(με πληροφορίες αποκλειστικά για υποψηφίους ΕΠΑΛ)

Γ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
(με πληροφορίες σχετικές με το μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων)

Δ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΠΑΛ

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Η υποβολή σχολίων από τα Εγγεγραμμένα Μέλη γίνεται αυτόματα.

Οι απλοί επισκέπτες θα πρέπει πρώτα να περιμένουν να εγκριθεί η δημοσίευση του σχολίου τους.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap