ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2008

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 23 του Ν. 2413/96 (Α΄ 124) όπως το τελευταίο άρθρο τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 (Α΄ 136).
2. Την αριθ. Φ.908/Η/6752/24-9-97 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ που μπορεί να αποσπασθεί σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης και Μορφωτικών Εκπ/κών Συμβούλων στο εξωτερικό (Β΄ 1006).
3. Τις αριθ. Φ.908/Η/7926/26-9-1997, Φ.908/Η/5049/12-8-1998, Φ.908/Η/5050/12-8-1998 και Φ. 908/Η/1873/6-4-1999 υπουργικές αποφάσεις.
4. Την αριθμ. Φ.908/Η/9353/18-12-1997 υπουργική απόφαση (Β΄ 1153), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ. 908/Η/2257/8-3-2001 υπουργική απόφαση (Β΄ 342).
5. Την αριθ. Φ.9084691/H/14.1.2008 προκήρυξη.
6. Τους πίνακες επιτυχόντων διοικητικών υπαλλήλων, υποψηφίων για απόσπαση σε Γραφεία Συντονιστών Εκπ/σης στο εξωτερικό και
7. Τις αιτήσεις και δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφερομένων,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Αποσπούμε από το σχολ. έτος 2008-2009, και για μία τριετία στα Γραφεία Συντονιστών Εκπ/σης στο Εξωτερικό, τους παρακάτω διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής:

1.ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, κλ. ΠΕ1 Διοικητικού, της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο.

2. ΞΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ, κλ. ΠΕ1 Διοικητικού, του 4ου Γραφείου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο.

3.ΣΑΚΛΗ - ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, κλ. ΠΕ1 Διοικητικού, του 1ου Γραφείου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας,  στην Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες.

4. ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (του Αθανασίου), κλ. ΠΕ1 Διοικητικού, της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, στο Προξενείο της Ελλάδας στο Βερολίνο.

5. ΜΟΛΥΒΑ ΣΩΤΗΡΙΟ, κλ. ΔΕ1 Διοικητικού, του 2ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στην Ελληνική Πρεσβεία στη Στοκχόλμη.

6. ΜΟΙΡΑ ΑΡΕΤΗ, κλ. ΔΕ1 Διοικητικού, του 1ου ΓΕΛ Πεύκης, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο.

7. ΤΣΟΥΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κλ. ΔΕ1 Διοικητικού, του 3ου Γραφείου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας, στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι.

8. ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, κλ. ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, του ΤΕΙ Καβάλας, στο Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσελντορφ.

9. ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλ. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, του ΙΚΥ, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μαριούπολη.

10. ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, κλ. ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, των Γενικών Αρχείων του Κράτους, στο Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγάρδη.

11. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, κλ. ΠΕ1 Διοικητικού, της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο.

12. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, κλ. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο.

13. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, κλ. ΠΕ1 Διοικητικού, της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής, στο Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσελντορφ.

14. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, κλ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (ΙΔΑΧ), του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσελντορφ.

15. ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, κλ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (ΙΔΑΧ), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσελντορφ.

16. ΔΡΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, κλ. ΠΕ1 Διοικητικού, της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, στο Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγάρδη.

Β. Στους αποσπώμενους καταβάλλεται, εκτός των τακτικών αποδοχών τους, το ειδικό επιμίσθιο για τους υπηρετούντες στα Γραφεία Συντονιστών Εκπ/σης στο Εξωτερικό, καθώς και το αντίτιμο των Εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους.