ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2012-2013

Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τους αρχικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-13

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση των αρχικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που καταρτίστηκαν από τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ., σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6-3-2013) προς τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 329, παρ. 4α του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Oι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των αξιολογικών πινάκων ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: μέχρι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων, θα ανακοινώσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΠΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λήψη του αρχείου με τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών στα ΠΠΣ από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap