ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015
ΔΑΣΚΑΛΟΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

(Μετάβαση στο άρθρο με τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου
06-09-2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων και στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 586 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και 421 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης (586) ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (421) ΠΕ70-Δασκάλων αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (06-09-2014)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου
06-09-2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 1.134 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 356 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης (356) ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (1134) ΠΕ70-Δασκάλων αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (06-09-2014)


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - 2014


07-05-2014: Ονομαστική κατάσταση (06) ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (05) ΠΕ70-Δασκάλων

07-05-2014: Ονομαστική κατάσταση (02) ΠΕ60-Νηπιαγωγών σε πράξεις

07-05-2014: Ονομαστική κατάσταση (02) ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (16) ΠΕ70-Δασκάλων

09-04-2014: Ονομαστική κατάσταση (02) ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (42) ΠΕ70-Δασκάλων

28-03-2014 Ονομαστική κατάσταση (06) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (03) ΠΕ70-Δασκάλων σε  πράξεις

28-03-2014: Ονομαστική κατάσταση (11) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (24) ΠΕ70-Δασκάλων

07-03-2014: Ονομαστική κατάσταση (15) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (35) ΠΕ70-Δασκάλων

07-03-2014: Ονομαστική κατάσταση (19) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (05) ΠΕ70-Δασκάλων σε πράξεις

11-02-2014 Ονομαστική κατάσταση (04) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (22) ΠΕ70-Δασκάλων σε πράξεις

11-02-2014: Ονομαστική κατάσταση (04) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (22) ΠΕ70-Δασκάλων

28-01-2014: Ονομαστική κατάσταση (57) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (133) ΠΕ70-Δασκάλων

28-01-2014: Ονομαστική κατάσταση (53) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (59) ΠΕ70-Δασκάλων

27-01-2014: Ονομαστική κατάσταση (23) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

10-01-2014: Ονομαστική κατάσταση (05) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων σε πράξεις

10-01-2014: Ονομαστική κατάσταση (05) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

10-01-2014: Ονομαστική κατάσταση (04) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (16) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

16-12-2013: Ονομαστική κατάσταση (52) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών

13-12-2013: Ονομαστική κατάσταση (450) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

10-12-2013: Ονομαστικής κατάσταση (38) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

03-12-2013: Ονομαστική κατάσταση με (7) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (3 ΠΕ70-Νηπιαγωγών και 4 ΠΕ70-Δασκάλων) για τα Δημοτικά Σχολεία

03-12-2014: Ονομαστική κατάσταση με (10) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (6 ΠΕ70-Νηπιαγωγών και 4 ΠΕ70-Δασκάλων) για το ολοήμερο πρόγραμμα στα Δημοτικά Σχολεία

26-11-2013: Ονομαστική κατάσταση με (296) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για τα Δημοτικά Σχολεία

06-11-2013: Ονομαστική κατάσταση με (6) εκπαιδευτικούς ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (6) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για τα Δημοτικά Σχολεία

31-10-2013: Ονομαστική κατάσταση με (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για τα Δημοτικά Σχολεία (31-10-2013)

18-10-2013: Ονομαστική κατάσταση με (13) εκπαιδευτικούς ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (17) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για τα Δημοτικά Σχολεία

18-10-2013: Ονομαστική κατάσταση με (414) εκπαιδευτικούς ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (100) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (18-10-2013)

27-09-2014: Ονομαστική κατάσταση με (873) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (27-09-2013)

27-09-2014: Ονομαστική κατάσταση με (54) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και (11) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

07-09-2013: Ονομαστική κατάσταση με (516) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και (741) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap