ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016
ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60)

(Μετάβαση στο άρθρο με τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου
26-09-2015

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – ΑΠ1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΑΠ 6,8,9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 629 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο στα τμήματα που εφαρμόζουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων ΕΣΠΑ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 28 έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης (629) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (25-09-2015)

 

Δελτίο Τύπου
26-09-2015

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΠ 6,8,9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 344 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (12.35 μ.μ.-16.15 μ.μ.) στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων ΕΣΠΑ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 28 έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης (344) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων (25-09-2015)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δελτίο Τύπου
25-09-2015

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 1.368 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 238 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 28 έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
 

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης (1368) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων (25-09-2015)

 

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


08-05-2015 : Πρόσληψη (01) εκπαιδευτικού ΠΕ60 - Νηπιαγωγών και (05) ΠΕ70-Δασκάλων

24-04-2015 : Πρόσληψη (23) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγών και (09) ΠΕ70-Δασκάλων

 

17-03-2015 : Πρόσληψη (04) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγών και (10) ΠΕ70-Δασκάλων 

17-03-2015 : Πρόσληψη (03) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγών 

06-03-2015 : Πρόσληψη (10) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγών και (30) εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων

06-03-2015 : Πρόσληψη (04) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (09) ΠΕ-60 Νηπιαγωγών

20-02-2015 : Πρόσληψη (14) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων

13-02-2015 : Πρόσληψη (26) αναπληρωτών ΠΕ60 και (12) αναπληρωτών ΠΕ70

13-02-2015 : Πρόσληψη (5) αναπληρωτών ΠΕ60 και (69) αναπληρωτών ΠΕ70

23-01-2015 : Πρόσληψη (8) αναπληρωτών ΠΕ60 και (39) αναπληρωτών ΠΕ70

23-01-2015 : Πρόσληψη (38) αναπληρωτών ΠΕ60 και (33) αναπληρωτών ΠΕ70

19-12-2015 : Πρόσληψη (63 )εκπαιδευτικών ΠΕ70

19-12-2015 : Πρόσληψη (05) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκλάων ΠΕ70

05-12-2015 : Πρόσληψη (48) εκπαιδευτικών ΠΕ60 Νηπιαγωγών και (42) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων

05-12-2015 : Πρόσληψη (37) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (83) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων

21-11-2015 : Πρόσληψη (410) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων

21-11-2015 : Πρόσληψη (04) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (03) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων

17-11-2015 : Πρόσληψη (140) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων

07-11-2015 : Πρόσληψη (4) εκπαιδευτικών ΠΕ-60 Νηπιαγωγών και (15) ΠΕ70-Δασκάλων

07-11-2015 : Πρόσληψη (41) εκπαιδευτικών ΠΕ-60 Νηπιαγωγών και (31) ΠΕ70-Δασκάλων

07-11-2015 : Πρόσληψη (13) εκπαιδευτικών ΠΕ-60 Νηπιαγωγών και (62) ΠΕ70-Δασκάλων

31-10-2015 : Πρόσληψη (105+2) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων

24-10-2015 : Πρόσληψη (71) εκπαιδευτικών  ΠΕ60-Νηπιαγωγών και  (57) ΠΕ70-Δασκάλων

09-10-2015 : Πρόσληψη (34) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (13) ΠΕ70-Δασκάλων

09-10-2015 : Πρόσληψη (74) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (119) ΠΕ70-Δασκάλων

26-09-2015 : Πρόσληψη (59) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (160) ΠΕ70-Δασκάλων

26-09-2015 : Πρόσληψη (51) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (35) ΠΕ70-Δασκάλων

19-09-2015 : Πρόσληψη (106) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (452) ΠΕ70-Δασκάλων

19-09-2015 : Πρόσληψη (148) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (106) ΠΕ70-Δασκάλων

06-09-2015 : Πρόσληψη (586) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (421) ΠΕ70-Δασκάλων

06-09-2015 : Πρόσληψη (356) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (1134) ΠΕ70-Δασκάλων

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - 2014


07-05-2014: Προσλήψεις (06) ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (05) ΠΕ70-Δασκάλων

07-05-2014: Προσλήψεις (02) ΠΕ60-Νηπιαγωγών

07-05-2014: Προσλήψεις (02) ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (16) ΠΕ70-Δασκάλων

09-04-2014: Προσλήψεις (02) ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (42) ΠΕ70-Δασκάλων

28-03-2014 Προσλήψεις (06) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (03) ΠΕ70-Δασκάλων

28-03-2014: Προσλήψεις (11) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (24) ΠΕ70-Δασκάλων

07-03-2014: Προσλήψεις (15) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (35) ΠΕ70-Δασκάλων

07-03-2014: Προσλήψεις (19) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (05) ΠΕ70-Δασκάλων

11-02-2014: Προσλήψεις (04) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (22) ΠΕ70-Δασκάλων

11-02-2014: Προσλήψεις (04) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (22) ΠΕ70-Δασκάλων

28-01-2014: Προσλήψεις (57) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (133) ΠΕ70-Δασκάλων

28-01-2014: Προσλήψεις (53) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (59) ΠΕ70-Δασκάλων

27-01-2014: Προσλήψεις (23) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

10-01-2014: Προσλήψεις (05) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

10-01-2014: Προσλήψεις (05) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

10-01-2014: Προσλήψεις (04) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (16) ΠΕ70-Δασκάλων

16-12-2013: Προσλήψεις (52) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών

13-12-2013: Προσλήψεις (450) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

10-12-2013: Προσλήψεις (38) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

03-12-2013: Προσλήψεις (7) εκπαιδευτικών (3 ΠΕ70-Νηπιαγωγών και 4 ΠΕ70-Δασκάλων)

03-12-2014: Προσλήψεις με (10) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (6 ΠΕ70-Νηπιαγωγών και 4 ΠΕ70-Δασκάλων)

26-11-2013: Προσλήψεις (296) αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων

06-11-2013: Προσλήψεις (6) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (6) ΠΕ70-Δασκάλων

31-10-2013: Προσλήψεις (2) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (1) ΠΕ70-Δασκάλων

18-10-2013: Προσλήψεις (13) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (17) ΠΕ70-Δασκάλων

18-10-2013: Προσλήψεις (414) εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (100) ΠΕ70-Δασκάλων

27-09-2014: Προσλήψεις (873) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων

27-09-2014: Προσλήψεις (54) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων και (11) ΠΕ60-Νηπιαγωγών

07-09-2013: Προσλήψεις (516) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και (741) ΠΕ60-Νηπιαγωγών


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap