ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕ 2010 2011

Μετά και την εξέταση των ενστάσεων (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/20-10-2010 πράξη του Δ.Σ. του ΙΔΕΚΕ και τις επικυρώσεις υπ’ αριθμ. 573/26-10-2010 και 579/29-10-2010 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) για τα γνωστικά αντικείμενα της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ΣΔΕ, ολοκληρώθηκε και τελική κατάταξη των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τα ΣΔΕ.

Όσων τα ονόματα είναι σημειωμένα έγχρωμα, θα πρέπει να αποστείλουν -με εταιρεία ταχυμεταφορών και όχι με το ταχυδρομείο- φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά τους νομίμως επικυρωμένα, καθώς και αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, όπως σαφώς ορίζει η προκήρυξη (14662/26-8-2010), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων. (σ.σ. Η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ είναι η 29η Οκτωβρίου 2010)
(Επισήμανση: Ζητούνται φάκελοι τριπλάσιου αριθμού υποψηφίων από τις υπάρχουσες θέσεις).

Σημείωση: Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους οριστικούς πίνακες ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, είτε λόγω αναμοριοδότησης κατά την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών με τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση (π.χ. συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου) είτε λόγω μη αποδοχών.

Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία στα Σχολεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών τους και ανάλογα με τα κενά που θα προκύψουν σε κάθε Σχολείο.

Μετάβαση στό σχετικό άρθρο του ΙΔΕΚΕ

 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap