ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στην ηλεκτρονικη διεύθυνση e-aitisi-sch.gr βρίσκονται αναρτημένοι πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, ομαδοποιημένοι σύμφωνα με τις κατηγορίες που παρουσιάζονται παρακάτω.
Οι πίνακες ανανεώνονται συχνά και καλό είναι να τους επισκέπτοναι οι ενδιαφερόμενοι για να αντλούν πιο επίκαιρα στοιχεία.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α)

Ενιαίος Πίνακας Διορισμών

Πίνακες κατάταξης 30μηνου

Πίνακες κατάταξης 24μηνου

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας

 Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο

Πίνακας Κατάταξης Ωρομισθίων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο

Ειδική Αγωγή:

Πίνακες (Α) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

Πίνακες (B) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α)

Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α), βάσει της εγκυκλίου 151295/Δ2/30-11-2010.

Ανανεωμένοι πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α), βάσει της εγκυκλίου Φ.361.1/6/2701/Δ1/11-01-2011 (ΑΔΑ:4Α9Ι9-6Ο).

Ενιαίος Πίνακας Διορισμών

Πίνακες κατάταξης 30μηνου

Πίνακες κατάταξης 24μηνου

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο

Πίνακας Κατάταξης Ωρομισθίων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο

Πίνακες Κατάταξης Ολοημέρων ανά διδακτικό αντικείμενο και Περιφέρεια

Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια

 

 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap