ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2013-2014

Μαρούσι, 23-09-2013

 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
τ.κ. – Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Ριζάκη
Τηλέφωνα : 210 3443966
Email: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

Ανακοίνωση του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης και των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται ή διατίθενται στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013-14

Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), μετά την εξέταση των ενστάσεων, ανακοινώνει τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τον πίνακα τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται ή διατίθενται στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο που θα τοποθετηθούν με απόσπαση ή διάθεση, θα διατεθούν σε άλλο Π.Π.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά της ειδικότητας τους ή θα τεθούν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ στα οποία ανήκει το σχολείο της τοποθέτησής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Λήψη του πίνακα με τις ονομαστικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ) για το σχολικό έτος 2013-2014