ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2014

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 509 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014

Αρ.Πρωτ.113743/Γ3/18-07-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: t08deab(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442931,210 3442198, 210 3442082
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014»

Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ. 24 Α’)
2. Το άρθρο 12, παρ. 3, το άρθρο 20 παρ. 1.3 και 1.4 και το άρθρο 21, παρ. 1 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
3. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄)
4. Την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
5. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013).
6. Τις με αριθμ.14/03-07-2014 και 17/14-7-2014 ,Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών
8. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618 τ.Β/19-6-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο».
9. Tην με αριθμ. Πρωτ. 113740/Γ6/18-07-2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2014»

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε από 30-06-2014 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

3. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΚΕΔΔΥ της προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΔΥ μετάθεσής τους, από 21/7/2014 μέχρι και 24/7/2014.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ
παραμένουν στη θέση τους μέχρι την λήξη του σχολικού έτους και, αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις των μετατιθεμένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;