ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 318 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.80611/Δ2/12-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες : Β. Στράτου – Ξ. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 3442116, 2804
FAX : 210 3442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ.4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ296Α΄)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45Α΄),όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/97(ΦΕΚ 94Α΄), Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄ και 262Α΄) και Π.Δ. 269/2000 (ΦΕΚ 221Α΄ και 250Α΄)
6. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
7. Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α΄)
8. Τις διατάξεις του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄)
9. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α΄)
10. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128Α΄)
11. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2304/95 (ΦΕΚ 83Α΄) και του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1868/89 (ΦΕΚ 230Α΄)
12. Τις αριθμ. Δ2/8705/15-2-1999 (ΦΕΚ 204Β΄/99), Δ2/17895/11-6-1999 (ΦΕΚ1404Β΄/99), Δ2/1542/8-2-2001(ΦΕΚ173Β΄/01), 43054/Δ2/2-7-2002 (ΦΕΚ1324Β΄/02), 128318/Δ2/2-12-2002 (ΦΕΚ1559Β’/02), 7337α/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β΄/03), 57150/Δ2/7-11-2003 (ΦΕΚ 1759Β’/03), 119265/Δ2/3-12-2003 (ΦΕΚ 1874Β’/03), 133529/Δ2/19-1-2004 (ΦΕΚ 152Β΄/04), 98030/Δ2/16-9-2004 (ΦΕΚ 1470Β΄/04), 125263/Δ2/8-11-2005 (ΦΕΚ 1612Β΄/05) και 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437 τ.Β΄/24-12-2012) υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
13. Τις αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β’/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β΄/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β’/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β’/01 και 297Β’/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β’/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β’/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β’/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β΄/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες
14. Την αριθμ. 76051/4-7-2012 (ΦΕΚ 2091/τ.Β’/5-7-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
15. Την αριθμ. 80613/Δ2/12-6-2013 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
16. Την αριθμ. 15η/12-6-2013 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
17. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ύστερα από αίτησή τους στις περιοχές που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Στους ανωτέρω μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί δαπάνη μόνο σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99.

3. Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2013, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2013. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ο Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σχ. Έτους 2013-2014


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ - FORUM

  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;