ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 - 2011

Μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προέκυψαν νέες βάσεις μεταθέσεων, ανά ειδικότητα/κλάδο και περιοχή μετάθεσης.

Οι νέες βάσεις μεταθέσεων όπως διαμορφώθηκαν για το σχολικό έτος 2010-2011, παρατίθενται στο παρακάτω αρχείο:

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 - 2011


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap