ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.351.5/4/17155/Δ1/13-02-2009

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Β
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης- Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 210 344-2125 - 210 344-2271
FAX: 210 344-2897
e-mail: dppe(ΑΤ)ypepth.gr

Θέμα: « Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή »

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα εάν την αρμοδιότητα έχει το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής τους θέσης ή το υπηρεσιακό συμβούλιο της θέσης απόσπασης, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3528/2007 ( ΦΕΚ 26 τ. Α΄) που προβλέπει ότι « Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του….».

2. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα της άδειας  ο υπάλληλος προσφέρει τις υπηρεσίες του στη θέση απόσπασης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για να κρίνει εάν το έργο συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της θέσης απόσπασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ