ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σαπφούς 44  -  Τ.Κ. 54627  -  Θεσσαλονίκη
 Τηλέφωνα  2310540374 - 2310540033
 Fax  2310540065
 Ιστοσελίδα    e-mail  
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαπφούς 44  -  Τ.Κ. 54627  -  Θεσσαλονίκη
 Τηλέφωνα  2310503907 - 2310503757
 Fax 2310503755 
 Ιστοσελίδα    e-mail  
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαπφούς 44  -  Τ.Κ. 54627  -  Θεσσαλονίκη
 Τηλέφωνα 2310513828 - 2310511585   Fax 2310513527 
 Ιστοσελίδα    e-mail  
3ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χατζηπαναγιωτίδου 6 -  Τ.Κ. 54624  -  Θεσσαλονίκη
 Τηλέφωνα  2310448980 - 2310430877
 Fax  2310448640
 Ιστοσελίδα    e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σαπφούς 44  -  Τ.Κ. 54627  -  Θεσσαλονίκη
 Τηλέφωνα  2310556131 - 2310556132
 Fax  2310556141
 Ιστοσελίδα    e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαπφούς 44  -  Τ.Κ. 54627  -  Θεσσαλονίκη
 Τηλέφωνα 2310524384
 Fax  2310521231
 Ιστοσελίδα    e-mail  

Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap