ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Γιδογιάννου 31 - Τ.Κ. 33100 - Άμφισσα
 Τηλέφωνα  2265028524 - 2265022129
 Fax  2265022740
 Ιστοσελίδα    e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
- -
 Τηλέφωνα    Fax  
 Ιστοσελίδα    e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
- -
 Τηλέφωνα    Fax  
 Ιστοσελίδα    e-mail  

Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
ОЊПЃОїО№ О§ПЃО®ПѓО·П‚ - О•ПЂО№ОєОїО№ОЅП‰ОЅОЇО± - Sitemap