ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΝΙΑΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2014-2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στην ηλεκτρονικη διεύθυνση e-aitisi-sch.gr βρίσκονται αναρτημένοι πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, ομαδοποιημένοι σύμφωνα με τις κατηγορίες που παρουσιάζονται παρακάτω.

Οι πίνακες ανανεώνονται συχνά και καλό είναι να τους επισκέπτοναι οι ενδιαφερόμενοι για να αντλούν πιο επίκαιρα στοιχεία.

Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3528/2007

Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης : 07-11-2014 ( 06-09-2014: Κυρωμένοι πίνακες)

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας: 07-11-2014 (06-09-2014: Κυρωμένοι πίνακες)

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
07-11-2014:  Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.02, ΠΕ19/ΠΕ20.
31-10-2014:  Πίνακες ΠΕ18.41, ΠΕ32.
17-09-2014:  Ενημέρωση και κύρωση όλων των ειδικοτήτων.

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας 
07-11-2014:  Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.02, ΠΕ19/ΠΕ20.
31-10-2014:  Πίνακες ΠΕ18.41, ΠΕ32.
24-10-2014:  Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.02, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23, ΠΕ18.31, ΠΕ18.36, ΠΕ19/ΠΕ20.
17-09-2014:  Ενημέρωση και κύρωση όλων των ειδικοτήτων.

Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια
06-11-2014:   Πίνακες ωρομισθίων ΠΕ09.
15-09-2014: Κύρωση των πινάκων των κλάδων που καταργήθηκαν βάσει του άρθρου 82 του ν.4172/2013.

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο : 24-09-2014

Πίνακας Κατάταξης Ωρομίσθιων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο : 27-10-2014

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ):
07-11-2014  Ενημέρωση πινάκων ΠΕ61/ΠΕ60.50, ΠΕ17.02.
27-10-2014  Ενημερωμένοι πίνακες ΣΜΕΑΕ ΠΕ61/ΠΕ60.50, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ10, ΠΕ14.04.
27-10-2014  Κύρωση πινάκων ΠΕ71/ΠΕ70.50.
20-10-2014  Πρώτη ανάρτηση πινάκων κλάδου ΠΕ70.50.
20-10-2014  Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ18.28, ΠΕ18.30, ΠΕ19/ΠΕ20, ΤΕ01.02, ΤΕ01.03, ΤΕ01.13, ΤΕ01.37.


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΗ

Πίνακες 2013-2014

Πίνακες 2012-2013

Πίνακες 2011-2012

Πίνακες 2010-2011

Πίνακες 2009-2010

Πίνακες 2008-2009

Πίνακες 2007-2008

Πίνακες 2006-2007

Πίνακες 2005-2006

Πίνακες 2004-2005

Πίνακες 2003-2004