ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΩΡΙΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Προσλήψεις Aναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016 -2017 (Δάσκαλοι - Νηπιαγωγοί)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-2017
ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60)

(Μετάβαση στο άρθρο με τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

23-09-16
Προσλήψεις 412 δασκάλων και νηπιαγωγών στη Γενική Εκπαίδευση (πιστώσεις ΕΣΠΑ & ΠΔΕ)

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσληψη 253 εκπαιδευτικών του κλάδου των δασκάλων- ΠΕ70 και 159 εκπαιδευτικών του κλάδου νηπιαγωγών - ΠΕ60. Οι προσλήψεις έχουν γίνει με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 26 έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης (253) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (159) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών (23-09-2016)

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

07-09-16 Προσλήψεις 5179 δασκάλων και νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

1.261 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71) και 223 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ61 και ΠΕ60.50) για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή/και των Τμημάτων Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

2.360 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 1.335 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 7 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης (2360) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (1335) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών (07-09-2016)

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


18-03-2016 : Κατάσταση (24) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (08) ΠΕ60-Νηπιαγωγών

05-03-2016 : Κατάσταση (59) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (18) ΠΕ60-Νηπιαγωγών

 

17-02-2016 : Κατάσταση (66) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (25) ΠΕ60-Νηπιαγωγών

02-02-2016: Κατάσταση (140) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (60) ΠΕ60-Νηπιαγωγών

15-01-2016 : Κατάσταση (140) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (60) ΠΕ60-Νηπιαγωγών

15-01-2016 : Κατάσταση (19) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (10) ΠΕ60-Νηπιαγωγών)

 

11-12-2015 : Κατάσταση (449) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων

 

24-11-2015: Κατάσταση (136) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων και (135) ΠΕ60-Νηπιαγωγών

02-11-2015: Κατάσταση (92) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων

13-10-2015: Κατάσταση (92) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων

 

 

13-10-2015: Κατάσταση (161) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγών

13-10-2015: Κατάσταση (1511) αναπληρωτών ΠΕ70 - Δασκάλων και (355) ΠΕ60 - Νηπιαγωγών

 

26-09-2015: Κατάσταση (629) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγών

26-09-2015: Κατάσταση (344) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων

25-09-2015: Προσλήψεις (1368) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων