ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Αρ.Πρωτ.Φ.821/109Χ/5852/Ζ1/19-01-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.
Τηλέφωνο : 210-344.2025, 3093, 2302, 2290, 2576,
3836, 2071, 2292, 2294, 2746, 2296, 2301
FAX : 210 344.2299

ΘΕΜΑ:  «Μερική ανάκληση των με αρ. πρ.Φ.821/2435Κ/120766/Ζ1/21-10-2011 και  Φ.821/2557Κ/125946/Ζ1/3-11-2011 αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των  άρθρων 18 και 33 του Ν. 4027, ( ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση  Εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 9 κεφ. Γ΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/85 τ.Α΄) και του άρθρου 8,παρ. 3 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-03-2000,τ.Α΄).

3. Την με αρ.138580/Η/ (ΦΕΚ 2748, τ.Β΄/2-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.

4. Την από 01-7-2011 κοινή απόφαση των κκ. Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 211 ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. (ΑΔΑ:4ΑΣ99-ΕΟΥ).

5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για ανάκληση απόσπασης στο εξωτερικό.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε μερικώς τις με αρ.πρ.Φ.821/2435Κ/120766/Ζ1/21-10-2011 και Φ.821/2557Κ/125946/Ζ1/3-11-2011 αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, μόνο ως προς το μέρος που αφορά τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, ύστερα από αίτησή τους:
 
Α/α - ΑΜ - Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Διεύθυνση - Ειδικότητα - Χώρα απόσπασης

1 617235 ΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ70 Ν. ΑΦΡΙΚΗ
2 618625 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕ70 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
3 905151 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ09 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
4 570789 ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ70 Ν.ΥΟΡΚΗ
5 575482 ΠΟΥΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ70 ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
6 613587 ΜΠΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ70 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
7 167570 ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ02 ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
8 591644 ΜΑΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ60 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
9 563249 ΣΟΦΑΔΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ70 ΙΤΑΛΙΑ
10 308226 ΣΕΡΓΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ02 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
11 588992 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ70 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
12 217839 ΔΕΔΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕ03 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
13 619317 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ60 ΣΙΚΑΓΟ
14 566198 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕ70 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
15 183526 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ02 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
16 602432 ΣΙΜΟΥ ΑΡΕΤΗ ΦΑΝΗΣ ΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ70 Ν.ΥΟΡΚΗ
17 594497 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ70 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
18 594171 ΒΟΓΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ70 ΙΤΑΛΙΑ
19 601991 ΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ70 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
20 610519 ΤΖΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ70 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
21 175927 ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ03 Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ
22 150508 ΜΠΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ02 ΑΙΘΙΟΠΙΑ
23 606996 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 Ν.ΑΦΡΙΚΗ

Οι ανωτέρω εκπ/κοί δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο επόμενα, της ανάκλησης, σχολικά έτη  (2012-2013 και 2013-2014). Ως προς τα λοιπά, ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις μας.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ