ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αναφέρονται οι τίτλοι και οι εκδοτικοί οίκοι των βιβλίων που έχουν εγκριθεί για τη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων με τις ώρες διδασκαλίας που θα διδάσκονται στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ.
Προστέθηκαν τροποιήσεις που επήλθαν με την Φ2/141441/Δ4 ΦΕΚ 2042/2015).

Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων με τις ώρες διδασκαλίας που θα διδάσκονται στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ.

Προστέθηκαν τροποποιήσεις σύμφωνα με την Φ2/141441/Δ4 (ΦΕΚ 2042/2015)

Ενημέρωση και οδηγίες για τη λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Οδηγίες για τη οργάνωση κα τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2015-2016


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap