ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Οι επίσημες διακοπές και αργίες προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 άρθρο 4 (για το νηπιαγωγείο) και 201/1998 άρθρο 4 (για το δημοτικό σχολείο) που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 161/13-7-1998, τ.Α.

Οδηγίες γραπτών εξετάσεων β λυκείουΟδηγίες για τον τρόπο διαμόρφωσης των θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της Β' τάξης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων , και Γ' τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων, τον τρόπο βαθμολόγησης του κάθε θέματος, και την επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων.

Αυτοαξιολόγηση

Οδηγίες και διευκρινήσεις για την υλοποίησης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2014-2015.
Δόθηκε παράταση υποβολής των στοιχείων μέχρι και τη Δευτέρα 15-12-2014

Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώνονται τα θέματα κατά την αξιολόγηση των μαθημάτω της Α΄ τάξης Ημερήσιων Λυκείων, τη βαθμολόγηση του κάθε θέματος, και την επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων.

 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap