ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Συγκεντρωτικά οι οδηγίες και διευκρινίσεις για τη δυνατότητα και τις διαδικασίες απαλλαγής Μή Ορθοδόξων Χριστιανών από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ανακοινώθηκε ότι παλαιές ή χαμένες Βεβαιώσεις και Τίτλοι Επαγγελματικής Κατάρτισης των πρώην ΟΕΕΚ, ΕΟΠΠ, ΕΟΠΠΕΠ δύνανται να αντικατασταθούν με αντίστοιχο αίτημα προς τον ΕΟΠΠΕΠ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap