ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Κατάλογος με τα βιβλία Γερμανικής Γλώσσας που έχουν εγκριθεί για διδασκαλία στην Ε' και ΣΤ' τάξη των Δημοτικών Σχολείων

Κατάλλογος με εγκεκριμένα βιβλία Γαλλικής Γλώσσας για διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων συμπληρωμένο με τροποποιήσεις

Αναφέρονται οι προϋποθέσεις και το αναγκαίο πλήθος μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap