ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων - δραστηριοτήτων και το ωράριο λειτουργίας στα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ 2016

Συμπληρώθηκε η εγκύκλιος με τις χρονικές περιόδους διεξαγωγής των προαγωγικών (ενδοσχολικών) εξετάσεων για Γυμνάσια και Λύκεια, περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2016.

Η λήξη των μαθημάτων ορίζεται την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ7/64315/Δ2/15-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Μποφυλάτος Στ., Βάρλα Α.
Τηλέφωνο: 210-344.3619, 210-344.3272
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έκδοση απολυτήριων τίτλων Δημόσιων Γυμνασίων»
Σχετ. έγγραφο: η με αρ. πρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιος του οικείου Υπουργείου.

Σχετικά με την έκδοση των απολυτήριων τίτλων των Δημόσιων Γυμνασίων, σας πληροφορούμε ότι από τη φετινή σχολική χρονιά οι τίτλοι θα εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΜySchool».

Το μέγεθος του χαρτιού που θα προμηθευτείτε πρέπει να είναι Α4, ΜΑΤ (όχι γυαλιστερό), το βάρος πρέπει να είναι το ελάχιστο 80gr/m2 και το μέγιστο 135gr/m2 και το χρώμα λευκό ή υπόλευκο.

Σας επισημαίνουμε ότι οι τίτλοι θα φέρουν φωτογραφία, πρωτότυπες σφραγίδες και υπογραφές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Να ενημερωθούν άμεσα οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη του σχολικού έτους 2015-2016. Η υλοποίηση του προγράμματος περιορίζεται στην Τρίτη τάξη Λυκείου και στα ειδικά μαθήματα (ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες), ενώ δυνατότητα διδασκαλίας δίνεται σε εκπαιδευτικούς μόνο για συμπλήρωση του ωραρίου τους