ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αναφέρονται οι προϋποθέσεις και το αναγκαίο πλήθος μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής