ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΕΠΑΣ

Αρ.Πρωτ.147536/Γ2/22-11-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
-----
Τηλ.: 210 344 2234, 210 344 3276

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών σε Εσπερινά ΕΠΑ.Λ και Εσπερινές ΕΠΑ.Σ»

Κατόπιν προβλημάτων που έχουν αναφερθεί στη Διεύθυνσή μας και έχουν σχέση με τη σημερινή οικονομική συγκυρία, σας ενημερώνουμε ότι δύνανται να εγγράφονται στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ και Εσπερινές ΕΠΑ.Σ της χώρας, άνεργοι μαθητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ