ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ομάδα Β)

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στη Γ τάξη στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), επιλέγουν αν θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε θέματα κοινά με τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων.

Αυτοί οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, επιλέγουν την ομάδα Β και διαγωνίζονται με πανελλήνιες εξετάσεις για τη πρόσβασή τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ,.

Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει η σχολή εισαγωγής που επιθυμούν, ορίζονται κάποια μαθήματα με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας και κάποια άλλα με μειωμένο συντελεστή βαρύτητας.

Τα επιστημονικά πεδία (ΕΠ) που αναφέρονται είναι:

  • 1ο Ε.Π. - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  • 2ο Ε.Π. - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  • 3ο Ε.Π. - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

  • 4ο Ε.Π. - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  • 5ο Ε.Π. - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αυτά τα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ο ΕΠ 2ο ΕΠ 3ο ΕΠ 4ο ΕΠ 5ο ΕΠ
Υποχρεωτικά
Μαθήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ   1,3   1,3  
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ   0,7   0,7  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 0,9   0,4    
1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          
2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          
Μαθήματα
Επιλογής
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 0,4        
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι     0,9    
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ     1,3    
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ         0,7
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι         1,3
             

Συνολικά, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν, θα εξεταστούν:

  • Σε δύο μαθήματα (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ) που είναι ίδια με τα αντίστοιχα μαθήματα κατεύθυνσης στο Γενικό Λύκειο
  • Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
  • Σε δύο επαγγελματικά μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν
  • Σε ένα μάθημα επιλογής, το οποίο είναι συγκεκριμένο σε ορισμένα επιστημονικά πεδία

Είναι πιθανό κάποιος υποψήφιος να επιλέξει σχολή του μηχανογραφικού δελτίου, για την εισαγωγή στην οποία απαιτούνται κάποιες πρόσθετες εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα (σχέδιο, ξένη γλώσσα), πρακτικές δοκιμασίες ή αγωνίσματα. Τα ειδικά μαθήματα έχουν συνήθως συντελεστή βαρύτητας ίσος με δύο (02), εκτός εάν στην σχολή ορίζεται διαφορετικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο 3ο Ε.Π. οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από τα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι και ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, με τους ανάλογους συντελεστές

Στο 5ο Ε.Π., όσοι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει ειδικότητες του Τομέα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, έχουν το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, στο οποίο θα εξεταστούν ως μάθημα ειδικότητας.
Αυτοί οι υποψήφιοι εφόσον επιλέξουν και το 5ο επιστημονικό πεδίο, πρέπει απαραίτητα να εξεταστούν στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ως μάθημα επιλογής. Συνεπώς απομένει να επιλέξουν και το 2ο μάθημα ειδικότητας