ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΥΚΛΟΙ - ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ8/60926/Δ4/17-04-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής, Φ. Τσιώνη
Τηλέφωνο: 210 344 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016

Σχετικά με τη λειτουργία Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 02/13-01-2015 και 12/10-03-2015 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), διευκρινίζεται ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 δεν θα λειτουργήσουν:

Ο Τομέας «Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» με τις δύο ειδικότητες «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης» και «Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης» και

• Οι Ειδικότητες «Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και «Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» του Τομέα «Γεωπονίας, Τεχνολογίας, Τροφίμων και Διατροφής».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αναστάσιος Κουράκης

 

 


Στην Α' τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων οι μαθητές επιλέγουν κύκλο μαθημάτων.

Ο κύκλος μαθημάτων καθορίζει και τις επιλογές τομέα που θα κάνουν στην Β' τάξη των ΕΠΑΛ.

Αντιστοιχία υπάρχει και ανάμεσα στον τομέα που θα ακολουθήσει κάποιος μαθητής στη Β' τάξη, με την ειδικότητα στην οποία θα συνεχίσει στη Γ' τάξη.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς και τις ειδικότητες γίνεται ως εξής:

  • Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων καταθέτουν δήλωση, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  • Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση τους Τομείς Πλοιάρχων και Μηχανικών τους οποίους επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου.
  • Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.

ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

ΚΥΚΛΟΙ

Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΙΣ

Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap