ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 330 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΛ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΛ

Η Α΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζεται ως τάξη προσανατολισμού όπου περιλαμβάνονται κύκλοι επαγγελματικών μαθημάτων παράλληλα με τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται στην Α' τάξη των Γενικών Λυκείων.

Η Β΄ Τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς με παράλληλη διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας.

Η Γ΄ Τάξη χαρακτηρίζεται από τις ειδικότητες με παράλληλη διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας.

Ειδικότητες οι οποίες υπάρχουν στα ΕΠΑΛ, δεν υπάρχουν στις ΕΠΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Α΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 34 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, (35 σε ναυτικούς κύκλους) τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 25 ωρών και σε επαγγελματικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών (10 σε ναυτικούς κύκλους).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Θρησκευτικά

2. Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία

3. Ιστορία

4. Άλγεβρα )

5. Γεωμετρία
 

6. Φυσική

7. Χημεία

8. Ξένη Γλώσσα

9. Αρχές Οικονομίας

10. Φυσική Αγωγή

Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

1 ώρα

5 ώρες

2 ώρες

3
(2 στο β' τετράμηνο)

2
(3 στο β' τετράμηνο)

3 ώρες

2 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

25

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΥΚΛΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

2

3

2

2

9

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

2

3

2

2

9

ΝΑΥΤΙΚΟΣ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

2

2

2

2

2

10

Β΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΆΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

1 ώρα

2 ώρες

1 ώρα

1 ώρα

2 ώρες

1 ώρα

2 ώρες

3 ώρες

1 ώρα

2 ώρες

1 ώρα

17 ώρες

Γ΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών.

Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε :

α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και

β) σε μαθήματα επιλογής.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.

Σημείωση:

Τα μαθήματα της ομάδας Α τα επιλέγουν οι μαθητές που θα προτιμήσουν την πρώτη δυνατότητα για την πρόσβαση σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ομάδα Β οι μαθητές που θα προτιμήσουν την δεύτερη δυνατότητα. (Βλέπε Πρόσβαση Των Κατόχων Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΦΥΣΙΚΗ Ι

Σύνολο ωρών ανα εβδ.

2

5

3

10

ΟΜΑΔΑ Β

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Σύνολο ωρών ανα εβδ.

2

5

3

10

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ
Α & Β

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(μόνο για ομάδα Α)

2

2

2

2

2

2
 

Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», διότι είναι μάθημα ειδικότητας.
 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ της Β' και της Γ' τάξης, πρέπει να παρακολουθήσουν και υποχρεωτικά 'επαγγελματικά' μαθήματα, ανάλογα με τον κλάδο που επιλέγουν στην Β' τάξη, και την ειδικότητα που τους οδηγεί ο κλάδος στη Γ' τάξη.

ΕΠΑΛ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Β' ΤΑΞΗ
(Τομέας)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σύνολο ωρών εβδομ.


 


 

2Θ+4Ε

2Θ+3Ε

18

Γ' ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ -ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΑΝΥΨΩΡΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ

Σύνολο ωρών εβδομ.

2Θ+5Ε

4(Θ+Ε)

3Θ+3Ε
 


 

23

ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύνολο ωρών εβδομ.

2Θ+7Ε

3Θ+4Ε

3(Θ+Ε)
 

3(Θ+Ε)

23ΕΠΑΛ - ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Β' ΤΑΞΗ
(Τομέας)
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σύνολο ωρών εβδομ.

2Θ+4Ε

3Θ+4Ε

3(Θ+Ε)

18

Γ' ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ

Σύνολο ωρών εβδομ.

3Θ+4Ε

3Θ+4Ε

6(Θ+Ε)
 

23rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;