ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2011-2012

(Συνοδευτική παράγραφος στην εγκύκλιο εισαγωγής στις 2010-2011)

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

α. Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.K.14122 τηλ. 2102819672 - 2102816540) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα πέντε (215) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1.Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Αργυροχρυσοχοΐας (25)
3. Ωρολογοποιίας (25)
4. Κομμωτικής Τέχνης (25)
5.Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
6. Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων (25)
7. Υπαλλήλών Διοικητικών Καθηκόντων (20)
8. Αισθητικής τέχνης (25)
9. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)

β. Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22 τηλ. 2102311083) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του (25)
4.Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων (25)
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)

γ. Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα (170) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1.Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
2. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων (25)
3. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (25)
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
5. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
6. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
7. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)

δ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.K.12145 τηλ. 2109915025) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα (210) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
3.Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων (25)
4.Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκ/σεων & Υπολογιστικών Μονάδων (25)
5. Κομμωτικής Τέχνης (25)
6. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής (25)
7. Μαγειρικής Τέχνης (20)
8. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
9. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)

ε. Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K.18345 τηλ. 2104829882) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα πέντε (145) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
2. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου) (20)
3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του (25)
5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)

στ. Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 - 2104126852) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Ξυλουργών – Επιπλοποιών (25)
5. Κομμωτικής Τέχνης (20)
6. Μαγειρικής Τέχνης (20)

ζ. Στην ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K.11141 τηλ. 2102287460) θα εισαχθούν ενενήντα (90) μαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα:
1.Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής (90)

η. Στην ΕΠΑ.Σ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2, Υμηττός /Τ.Θ.17232, τηλ. 2109704343) θα εισαχθούν τριάντα (30) μαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα:
1.Tεχνιτών Εργαλειομηχανών (30)

θ. Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα πέντα  (215) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1.Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του (25)
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
6. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας (25)
7. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας (25)
8. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
9. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)

ι. Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ. 2103474665 - 2103473984) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα (170) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του (25)
2. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
3. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
4. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (25)
5. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων (25)
6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
7. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας (25)

κ. Στην ΕΠΑ.Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας /Τ.K.18900, τηλ. 2104677784) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας (25)
2. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)

λ. ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δωδώνης, Θέση Παπαχωράφι /Τ.K.. 15344, τηλ. 2106667917 - 2106030466) θα εισαχθούν εβδομήντα (70) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (25)
2. Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου (20)
3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (25)

μ. Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ. 22210 - 54105, 54106) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (20)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του (20)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών(20)
4. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων(20)
5. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων (20)
6. Ξυλουργών - Επιπλοποιών (20)
7. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου (20)

ν. Στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ. 22710 - 29531) θα εισαχθούν εκατό είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του (25)
4. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων (25)
5. Κομμωτικής Τέχνης (25)

ξ. Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ 22410-31077, 22039) θα εισαχθούν εκατόν δέκα πέντε (115) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Μαγειρικής Τέχνης (20)
5. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (20)

ο. Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 22510 - 32617, 32618) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα πέντε (185) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (20)
5. Κομμωτικής Τέχνης (25)
6. Μαγειρικής Τέχνης (20)
7. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής (25)
8. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
9. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων(25)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 2.210 μαθητές

Β΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α. Στην 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1.Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
3.Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (25)
4.Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
5. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
7. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκ/σεων και Υπολ/κών Μονάδων (25)

β. Στην 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 729250) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Κομμωτικής Τέχνης (25)
2. Υφάσματος – Ένδυσης (25)
3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (25)
4. Γραφικών Τεχνών –Εκτυπώσεων (25)
5. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (25)
6. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (25)
7. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας (50)
8. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας (25)

γ. Στην ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 - 696216) θα εισαχθούν εκατόν εμβδομήντα (170) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων (25)
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
4. Ξυλουργών – Επιπλοποιών (25)
5. Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής (25)
6. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
7. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων–Αρχιτεκτονικής Τοπίου (25)

δ. Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (25)
3. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας (20)
4. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας (20)
5. Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)

ε. Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας /Τ.K.59100 , τηλ. 23310 – 28167, 22397) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (20)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (20)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20)
4. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (20)
5. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (20)

στ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χλμ. Κοζάνης – Λάρισας /Τ.K.50100, τηλ. 24610 – 20169, 20041) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα (210) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του (25)
6. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) (25)
7. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
8. Κομμωτικής Τέχνης (20)
9. Βοηθών Φαρμακείου (20)

ζ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρμα Οδού Τερζοπούλου /Τ.K.60100, 23510 - 35165) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα πέντα (215) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Κομμωτικής Τέχνης (25)
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
6. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
7. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (20)
8. Τεχνίτες Αυρίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) (25)
9. Βοηθών Φαρμακείου (25)

η. Στην ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ. 23850 – 22357, 44466) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα πέντε (165) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
5. Κομμωτικής Τέχνης (25)
6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
7. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (25)

θ. Στην ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή /Τ.K.50200, τηλ. 24630 - 80444) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκ/σεων (25)
2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του (25)
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
7. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομείας (20)

ι. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καραολή 10/Τ.K.52100, τηλ. 24670 – 84394, 81208) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Επεξεργασίας Γούνας (20)
2. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
3. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (20)
4. Τεχνίτες Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ (20)
5. Κομμωτικής Τέχνης (20)
6. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας (20)
7. Συντηρητών Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης (20)

κ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896,20596) θα εισαχθούν εβδομήντα (70) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 1.715 μαθητές

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

α. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65110, τηλ. 2510-228834, 231169) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα (210) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του (25)
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20)
3. Κομμωτικής Τέχνης (25)
4. Τεχνίτες Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ (20)
5. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 25)
7. Ξυλουργών – Επιπλοποιών είκοσι πέντε (25)
8. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων είκοσι (20)
9. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (25)

β. Στην ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720,90725) θα εισαχθούν εκατόν ενενήντα (190) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Μαγειρικής Τέχνης (20)
5. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (20)
6. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονική Τοπίου (25)
7. Τεχνιτών Μεταλλικών κατασκευών (25)
8. Βοηθών Φαρμακείου (25)

γ. Στην ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάμου /Τ.K.66100, τηλ. 25210-81131, 81302) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα πέντα (155) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20)
4. Κομμωτικής Τέχνης (25)
5. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
6 . Ξυλουργών - Επιπλοποιών (20)
7. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (20)

δ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα /Τ.K.69100, τηλ. 25310-24918, 36199) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα πέντε (135) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου) (20)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Βοηθών Φαρμακείου (20)
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (25)
6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)

ε. Στην ΕΠΑ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (20ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ. 25510 – 23709, 38155) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
4. Κομμωτικής Τέχνης (25)
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)

στ. Στην ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.K.68200, τηλ. 25520 – 22307) θα εισαχθούν ενενήντα (90) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
3. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
4. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων (25)

ζ. Στην ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ. 25410- 62833, 62825) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
4. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής (25)
5. Μαγειρικής Τέχνης (20)
6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
7. Τεχνίτες Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ (20)
8. Βοηθών Φαρμακείου (20)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: 1.08 μαθητές

Δ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α. Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.K.41447, τηλ. 2410-254766, 564653) θα εισαχθούν διακόσιοι τριάντα πέντε (235) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (20)
3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
5. Ξυλουργών – Επιπλοποιών (20)
6. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων (25)
7. Κομμωτικής Τέχνης (20)
8. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
9. Μαγειρικής Τέχνης (20)
10. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) (25)

β. Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151, 51231) θα εισαχθούν διακόσιοι τριάντα πέντε (235) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
4. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
6. Ξυλουργών –Επιπλοποιών (25)
7. Κομμωτικής Τέχνης (25)
8. Αρτοποιϊας - Ζαχαροπλαστικής (20)
9. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
10. Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ (20)

γ. Στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως /Τ.K.38334, τηλ. 24210 – 63687,3684) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (20)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (20)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20)
4. Κομμωτικής Τέχνης (25)
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
6. Τεχνίτες Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) (20)
7. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)

δ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ. 24410 – 71560, 71561) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Αρτοποιΐας - Ζαχαροπλαστικής (25)
2. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου) (25)
3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
5. Βοηθών Φαρμακείου (25)
6. Κομμωτικής Τέχνης (25)
7. Ξυλουργών – Επιπλοποιών (25)

(σ.σ Σ την ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Λεπτοκαρυά – Τρικάλων/Τ.Κ.42100, τηλ. 24310-20890,20560) δεν θα εισαχθούν μαθητές – τριες)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 785 μαθητές

Ε΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

α. Στην ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.K.45000, τηλ. 26510 - 40858) θα εισαχθούν διακόσιοι εξήντα (260) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων (20)
2. Ξυλουργών - Επιπλοποιών (20)
3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (20)
4. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (20)
5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20)
6. Αργυροχρυσοχοΐας (20)
7. Κομμωτικής Τέχνης (20)
8. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής (20)
9. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
10. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (20)
11. Τεχνιτών Μηχ. & Συστ. Αυτ/του (20)
12. Τεχνιτών Θερμικών & Υδρ. Εγκ/σεων (20)
13. Κτιριακών Έργων (20)

β. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόμετρο Λευκίμης /Τ.K.49100, τηλ. 26610 - 39250) θα εισαχθούν ενενήντα (90) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων (20)
2. Υπαλλήλων Οικονομικών καθηκόντων (20)
3. Κομμωτικής Τέχνης (25)
4. Βοηθών Φαρμακείου (25)

γ. Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ (Διόδια Άρτας-Πέττα 93/Τ.K.47100, τηλ. 26810 – 70006, 22209) θα εισαχθούν εβδομήντα  (70) μαθητές –τριες στους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες :
1. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων (25)
2. Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ (25)
3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (20)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: 420 μαθητές

ΣΤ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

α. Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών /Τ.K.26000, Ρίο τηλ. 2610 - 966902-4) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Κομμωτικής Τέχνης (25)
5. Μαγειρικής Τέχνης (20)
6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
7. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)

β. Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100, τηλ. 27520 -28675, 28654, 27681) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα πέντα(215) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
5. Ξυλουργών – Επιπλοποιών (25)
6. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
7. Μαγειρικής Τέχνης (20)
8. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
9. ΦυτοτεχνικώνΕπιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου (25)

γ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα /Τ.K.24100, τηλ. 27210 – 69354, 69320) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (20)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (20)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20)
4. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (20)
5. Ξυλουργών – Επιπλοποιών (20)
6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)

δ. Στην ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ (4Ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών /Τ.K.27100, τηλ. 26210 – 33012, 33154) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
4. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
5. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (25)
6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)

ε. Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου – Αμφιλοχίας /Τ.K.30100, τηλ. 26410 – 21630, 55314) θα εισαχθούν εκατόν ενενήντα (185) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (25)
5. Τεχνιτών Αμαξωμάτων (25)
6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
7. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
8. Κομμωτικής Τέχνης (20)

στ. Στην ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρμα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 - 233061) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα πέντε (145) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1.Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων (25)
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
4. Κομμωτικής Τέχνης (25)
5. Μαγειρικής Τέχνης (20)
6. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας (25)

ζ. Στην ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου /Τ.K.30200, τηλ.26310 -51013) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Μαγειρικής Τέχνης (20)
2. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
3. Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων (20)

η. Στην ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία / τηλ.27310 -27997) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)
2 Αρτοποιϊας – Ζαχαροπλαστικής (20)
3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων αυτοκινήτου (20)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 1.085 μαθητές

Ζ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

α. Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο /Τ.K.71110, τηλ. 2810 - 250215, 317770) θα εισαχθούν διακόσιοι πέντε (205) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
3. Ξυλουργών – Επιπλοποιών (25)
4. Κομμωτικής Τέχνης (25)
5. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (20)
6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)
7. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20)
8. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας (25)
9. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (20)

β. Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΝΙΩΝ (Ταυρωνίτης Κισσάμου /Τ.K.73006, τηλ. 28240 - 22186, 22314) θα εισαχθούν διακόσιοι πέντε (205) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1.Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (25)
2. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (20)
3. Αρτοποιϊας-Ζαχαροπλαστικής (25)
4. Υπάλληλοι Διοικητικών Καθηκόντων (20)
5. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (25)
6. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων (25)
7. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (25)
8. Μαγειρικής Τέχνης (20)
9. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (20)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 410 μαθητές

Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap