ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013-2014

Αριθ. Πρωτ. 130168/Γ2/17-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 749/70 (ΦΕΚ Α΄ 277)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188)
4. Τη με αρ. πρωτ. 56011/Γ2/23-04-2013 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου.
5. Τo πρακτικό με ημερομηνία 13-06-2013 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου.
6. Την με αρ. πρωτ. 25/16-07-2013 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2013-2014.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

(...) (Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους αναγραφόμενους τίτλους των εκγεκριμένων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

Θα ισχύσουν και για το σχολικό έτος 2013-2014 τα εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Γαλλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που αναφέρονται στις με αρ. πρωτ. 110743/Γ2/28-08-2008, 106515/Γ2/03-09-2009, 110917/Γ2/09-09-2010 και 102708/Γ2/07-09-2012 Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας των σχολικών ετών 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2012-2013, εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί έως και το έτος 2006.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

α/α

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX - email

1

HACHETTE

(ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ)

Ιπποκράτους 10-12

10679 Αθήνα

210 362602


210 3617243

210 3645883

foteini(ΑΤ)tsigaridasbooks.gr

2.

NOUVEL ESPRIT

A. KOSVOYANNIS

Βεΐκου 135

117 41 Αθήνα

210 9211925

210 9211926

info(ΑΤ)kosvoyannis.gr

3.

CLE INTERNATIONAL

Αντιπρόσωπος:
ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ε.Π.Ε.

Σόλωνος 77

106 79 Αθήνα

210 3629703

210 3629438

info(ΑΤ)lelivreouvert.gr

4.

LE LIVRE OUVERT

Σόλωνος 77

106 79 Αθήνα

210 3629703

210 3629438

info(ΑΤ)lelivreouvert.gr

5.

TRAIT D’ UNION

Κανάρη 16

106 74 Αθήνα

210 3635268

210 3635017

info(ΑΤ)traitdunion.gr

6.;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Παναγή Τσαλδάρη
(πρώην Πειραιώς) 38

10437 Αθήνα

210 9211925

210 9211926

7.

EDITIONS TEGOS

Κων/νος Τέγος

Βουτσινά 39

15561 Χολαργός

210 6520212

210 6520212

ktegos(ΑΤ)yahoo.fr

8.

Eiffel EDITIONS

Σωτήριος . Σερ. Νοκολόπουλος και
Κωνσταντία Σερ. Νικολοπούλου Ο.Ε.

Ομήρου 32

10672 Αθήνα

210 3645779

210 3645779

libreria(ΑΤ)otenet.gr

 


Αριθ. Πρωτ. 110917/Γ2/09-09-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2010-2011.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 749/70 (ΦΕΚ Α΄ 277)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188)
4. Τη με αριθμ. 43730/Γ2/21-04-2010 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
5. Τo πρακτικό με ημερομηνία 16-06-2010 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
6. Τη με αριθ. 21/2010 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Τη με αριθμ. 1120/Η/7-01-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2010-2011

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

TIMH

ΕΚΔΟΣΗ

CAMPUS NIVEAU 4
LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES
LIVRE DU PROFESSEUR
2 CASSETTES COLLECTIVES

CLE INTERNATIONAL


25,08 €
12,75 €
25,60 €
46,41 €


2005
2005
2005
2005

BELLEVILLENIVEAU 3
LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D'EXERCICES + CD
LIVRE DU PROFESSEUR
2 CASSETTES COLLECTIVES

CLE INTERNATIONAL


22,47 €
13,38 €
24,04 €
35,70 €


2005
2005
2005
2005

TOUT VA BIEN! 1 Α1 Α2
LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES+CD AUDIO
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD POUR LA CLASSE

CLE INTERNATIONAL


21,21 €
12,54 €
23,51 €
32,13 €


2005
2005
2005
2005

TOUT VA BIEN! 2 Β1
LIVRE DE L ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES+CD AUDIO
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD POUR LA CLASSE

CLE INTERNATIONAL


21,63 €
12,54 €
24,56 €
33,08 €


2005
2005
2005
2005

TOUT VA BIEN! 3 Β1 Β2
LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES+CD AUDIO
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD POUR LA CLASSE

CLE INTERNATIONAL


22,26 €
12,85 €
25,08 €
33,92 €


2005
2005
2006
2005

FESTIVAL 1 A1
LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES+CD AUDIO
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD AUDIO POUR LA CLASSE

CLE INTERNATIONAL


20,38 €
11,50 €
23,51 €
33,32 €


2005
2005
2005
2005

FESTIVAL 2 A2
LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES+CD AUDIO
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD AUDIO POUR LA CLASSE

CLE INTERNATIONAL


21,42 €
11,50 €
24,56 €
33,92 €


2006
2006
2006
2006

METRO SAINΤ - MICHEL 1 A1 - A2
LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES+CD AUDIO
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD AUDIO POUR LA CLASSE

CLE INTERNATIONAL


21,95 €
12,85 €
23,51 €
40,22 €


2006
2006
2006
2006

METRO SAINT - MICHEL 2 A2 - B1
LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES+CD AUDIO
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD AUDIO POUR LA CLASSE

CLE INTERNATIONAL


22,26 €
13,38 €
23,51 €
40,22 €


2006
2006
2006
2006

ALTER EGO 1
LIVRE DE L'ÉLÈVE + cd
CAHIER D'EXERCICES
GUIDE PÉDAGOGIQUE*
CARNET D’ÉVALUATION DELF A1
CD AUDIO CLASSE (3)

HACHETTE


21,47 €
12,07 €
27,12 €
10,50 €
112,28€


2006
2006
2006
2006
2006

ALTER EGO 2
LIVRE DE L'ÉLÈVE + cd
CAHIER D'EXERCICES
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD AUDIO CLASSE (3)

HACHETTE


21,95€
12,23€
27,12€
112,28€


2006
2006
2006
2006

ALTER EGO 3
LIVRE DE L'ÉLÈVE + cd
CAHIER D'EXERCICES
GUIDE PÉDAGOGIQUE
CD AUDIO CLASSE (2)

HACHETTE


22,45 €
12,07 €
27,12 €
112,28€


2006
2006
2007
2006

ALTER EGO 4

LIVRE DE L'ÉLÈVE +CD AUDIO

CAHIER D'EXERCICES

GUIDE PÉDAGOGIQUE

CD AUDIO CLASSE (2)

HACHETTE

23,83 €

13,79 €

28,22 €

117,81€

2007

2008

2008

2006

LE NOUVEAU TAXI Niveau 1

LIVRE DE L’ÉLÈVE + DVD-ROM

CAHIER D’EXERCICES

GUIDE PÉDAGOGIQUE

CD AUDIO CLASSE(2)

HACHETTE

23,35 €

11,76 €

28,22 €

80,32 €

2009

2009

2009

2009

LE NOUVEAU TAXI Niveau 2

LIVRE DE L’ÉLÈVE + DVD-ROM

CAHIER D’EXERCICES

GUIDE PÉDAGOGIQUE

CD AUDIO CLASSE(2)

HACHETTE

23,83 €

12,22 €

28,22 €

80,32 €

2009

2009

2009

2009

SCENARIO Niveau 1

LIVRE DE L'ÉLÈVE + CD AUDIO

CAHIER D'EXERCICES

GUIDE PÉDAGOGIQUE

CD AUDIO CLASSE (3)

HACHETTE

22,73 €

11,77 €

27,90 €

73,18 €

2008

2008

2008

2008

SCENARIO Niveau 2

LIVRE DE L’ÉLÈVE + CD AUDIO

CAHIER D’EXERCICES

GUIDE PÉDAGOGIQUE

CD AUDIO CLASSE (2)

HACHETTE

23,19 €

12,07 €

27,90 €

73,18 €

2008

2008

2008

2008

LE TOUR D’EUROPE avec Alex et Sophie Niveau 2

LIVRE DE L'ÉLÈVE

LIVRE DU PROFESSEUR

CAHIER D’EXERCICES POUR L'ÉLÈVE

CAHIER D’EXERCICES POUR LE PROFESSEUR

GUIDE PÉDAGOGIQUE

CD audio classe

NOUVEL ESPRIT

A. KOSVOYANNIS

9,11 €

0,00 €

3,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2006

2006

2006

2006

2006

2006

LE TOUR DU MONDE avec Alex et Sophie Niveau 3

LIVRE DE L'ÉLÈVE

LIVRE DU PROFESSEUR

CAHIER D’EXERCICES POUR L'ÉLÈVE

CAHIER D’EXERCICES POUR LE PROFESSEUR

GUIDE PÉDAGOGIQUE

CD audio classe

NOUVEL ESPRIT

A. KOSVOYANNIS

9,11 €

0,00 €

3,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2007

2007

2007

2007

2007

2007

ÇA MARCHE BIEN ! 2

LIVRE DE L'ÉLÈVE

LIVRE DU PROFESSEUR + CD*

CAHIER D'EXERCICES

TESTS

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

14,63 €

26,13 €

5,85 €

5,23 €

2006

2006

2006

2006

ÇA MARCHE BIEN ! 3

LIVRE DE L'ÉLÈVE

LIVRE DU PROFESSEUR+2 CDs*

CAHIER D'EXERCICES

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

21,95 €

26,13 €

3,14 €

2007

2007

2007

C’EST CLAIR LYCÉE 1

LIVRE DE L’ ÉLÈVE

CAHIER D'EXERCICES

GUIDE PÉDAGOGIQUE + CD CLASSE*

TRAIT D’UNION

9,00 €

4,50 €

20,00 €

2007

2007

2007

C’EST CLAIR LYCÉE 2

LIVRE DE L’ ÉLÈVE

CAHIER D'EXERCICES

GUIDE PÉDAGOGIQUE + CD CLASSE*

TRAIT D’UNION

9,50 €

4,90 €

25,00 €

2007

2007

2007

FRANCOFOLIE 1

LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER D'EXERCICES + CDs+CD-ROM

LIVRE DU PROFESSEUR+FICHES D’ÉVALUATION

2 CDs POUR LA CLASSE

GM PUBLICATIONS

M. ΜΥΤΑΚΙΔΗ

15,00 €

0,00 €

0,00 €

2005

2005

2005

FRANCOFOLIE 2

LIVRE DE L’ÉLÈVE+ CAHIER D'EXERCICES + CDs+CD-ROM

LIVRE DU PROFESSEUR+FICHES D’ÉVALUATION

2 CDs POUR LA CLASSE

GM PUBLICATIONS

M. ΜΥΤΑΚΙΔΗ

15,00€

0,00 €

0,00 €

2005

2005

2005

ECHO A1

LIVRE DE L’ÉLÈVE +PORTFOLIO + DVD

CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE + CD

FICHIER D’EVALUATION + CD

LIVRE DU PROFESSEUR

CLE INTERNATIONAL

(Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ.Ε.)

18,00 €

11,00 €

30,00 €

18,00 €

2010

2010

2010

2010

ECHO A2

LIVRE DE L’ÉLÈVE + PORTFOLIO + DVD

CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE + CD

FICHIER D’EVALUATION + CD

LIVRE DU PROFESSEUR

CLE INTERNATIONAL

(Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ.Ε.)

18,00 €

11,00 €

30,00 €

18,00 €

2010

2010

2010

2010

ECHO B1 Volume 1

LIVRE DE L’ÉLÈVE + PORTFOLIO + CD Audio

CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE + CD

LIVRE DU PROFESSEUR

2 CD Audio

CLE INTERNATIONAL

(Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ.Ε.)

20,00 €

13,00 €

20,00 €

40,00 €

2010

2010

2010

2010

ECHOB1 Volume 2

LIVRE DE L’ÉLÈVE + PORTFOLIO + CD Audio

CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE + CD

LIVRE DU PROFESSEUR

2 CD Audio

CLE INTERNATIONAL

(Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ.Ε.)

20,00 €

13,00 €

20,00 €

40,00 €

2010

2010

2010

2010

ECHOB2

LIVRE DE L’ÉLÈVE + PORTFOLIO + CD Audio

CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE + CD

LIVRE DU PROFESSEUR

2 CD Audio

CLE INTERNATIONAL

(Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.)

20,00 €

13,00 €

20,00 €

40,00 €

2010

2010

2010

2010

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Συμπληρωματικά Βοηθήματα προόδου

Vos clés pour le Sorbonne B2

Livre de l’élève

Livre du professeur

2 CDs

Φωτεινη ΚατρανΙδου

20,00 €

20,00 €

7,00 €

2010

2010

2010

SORBONNE B2

Livre de l’élève + 2 CDs

Livre du professeur + 2 CDs

NOUVEL ESPRIT

A. KOSVOYANNIS

14,30 €

0,00 €

2010

2010

ΚΡΑΤΙΚΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Certification en langue française Niveau A1 & A2 Ecrit - Oral

Livre de l’élève

Livre du professeur

1 CD

ΕDITIONS Roboly

14,70 €

6,60 €

8,90 €

2010

2010

2010

Certificat Pratique de langue Française - SORBONNE B2

Ecrit- Oral

Livre de l’élève

Livre du professeur

2 CDs

ΕDITIONSRobolY

12,50 €

6,60 €

13,50 €

2009

2009

2009

Test préparatoire au DELF A1

Livre de l’élève + livre du prof +CD

ΕDITIONS TSOUCTIDI

25,00 €

2009

Grammaire méthodique du français 3

Livre de l’élève

Livre du professeur

ΕDITIONS TSOUCTIDI

20,00 €

15,00 €

2009

2009

Θα ισχύσουν και για το σχολικό έτος 2010-2011 τα εγκεκριμένα βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Γαλλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που αναφέρονται στις με αριθ. πρ. 93779/Γ2/29-08-2007, 110743/Γ2/28-08-2008 και 106515/Γ2/3-09-2009 Υ. Α. του Υπουργείου Παιδείας των σχολικών ετών 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010 εκτός από τα βιβλία δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι και το έτος 2003.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.106515/Γ2/03-09-2009/ΥΠΔΒΜΘ

ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Τηλέφωνο: 210-3442238, 210-3443390
Πληροφορίες: Ε. Ανδρικοπούλου

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για τις Α', Β', Γ' τάξεις Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2009-2010.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277/70 τ.Α)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/85 τ.Α)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ.Α)
4. Την αριθμ. 67959/Γ2/12-6-09 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
5. Το πρακτικό με ημερομηνία 10-7-2009 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την
παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού
Λυκείου
6. Την αριθ. 19/2009 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Την αριθμ. ΣΤ/5557/19-1-09(ΦΕΚ68 Τ.Β721-1-2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2009-2010

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας των Α', Β', Γ' τάξεων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-2010 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

(σ.σ. Μή διαθέσιμες το σχολικό έτος 2011-2012)

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Συμπληρωματικά Βοηθήματα προόδου

του Εκδοτικού Οίκου "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗΣ"

DELF Β1 ECRIT
Livre de I'eleve

DELF B1 ECRIT
Livre du professeur

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗΣ

13,59€
 

-

 


2007

2007

DELF B1 ORAL
Livre de I'eleve

DELF B1 ORAL
Livre du professeur


13,06€


-


2006


2006

DELF B2 ECRIT
Livre de l’élève

DELF B2 ECRIT
Livre du professeur

DELF B2 ORAL
Livre de l’élève

DELF B2 ORAL
Livre du professeur


14,53€


-


14,53€


-


2006


2006


2007


2007

DELF A1 ECRIT ET ORAL
Livre de l’élève

DELF A1 ECRIT ET ORAL
Livre du professeur

14,42€


-

2007


2007

DELF A2 ECRIT
Livre de l’élève

DELF A2 ECRIT
Livre du professeur

12,54€


-

2005


2005

DELF A2 ORAL
Livre de l’élève
12,54€ 2006
DELF A2 ORAL
Livre du professeur
- 2006
2. του Εκδοτικού Οίκου “R Editions Roboly”
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΜΑΘΕΙΑΣ
Certification en langue française Niveau B1 Ecrit- Oral

Livre de l’élève

Livre du professeur

2 CDs

“ R Editions Roboly”

14,63€

6,30€

11,20€

2009

2009

2009

Γ. Γραμματικές

1. του Εκδοτικού Οίκου «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗΣ» Nouvelle Grammaire Communicative Niveau 3

Livre de l’élève

Livre du professeur

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗΣ» 13,59€

2005

2005

Θα ισχύσουν και για το σχολικό έτος 2009-2010 τα εγκεκριμένα βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Γαλλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που αναφέρονται στις με αριθ. πρ. 43928/Γ2/5-5-06, 93779/Γ2/29-8-07 και 110743/Γ2/28-8-08 Υ. Α. και του ΥΠΕΠΘ των σχολικών ετών 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 εκτός από τα βιβλία δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι και το έτος 2002.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητας σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ο. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ


Αρ.Πρωτ.110743/Γ2/28-08-2008/ΥΠΕΠΘ

ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Τηλέφωνο: 210-3442240, 210-3443390
Πληροφορίες: Ε. Ανδρικοπούλου

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2008-2009.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277/70 τ. Α΄)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
4. Την αριθμ. 41458/Γ2/3-4-08 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
5. Τoπρακτικό με ημερομηνία 28-5-2008 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
6. Την αριθ. 20/2008 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Την αριθμ. Υ251/28-09-2007(ΦΕΚ 1944 τ.Β΄./1-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2008-2009

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2008-2009 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

(σ.σ. Μή διαθέσιμα το σχολικό έτος 2011-2012)

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Συμπληρωματικά Βοηθήματα προόδου

1.του Εκδοτικού Οίκου «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ»

VOS CLES Nouneau DELF A2  (μαθητή)

VOS CLES Nouneau DELF A2  (καθηγητή)

VOS CLES Nouneau DELF A2  (1 cd audio)

«ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ»

25€

25€

5€

2008

2008

2008

VOS CLES Nouneau DELF  B2  (μαθητή)

VOS CLES Nouneau DELF B2  (καθηγητή)

VOS CLES Nouneau DELF B2  (2 cd audio)

«ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ»

25€

25€

7€

2008

2008

2008

2.του Εκδοτικού Οίκου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΕΓΟΣ»

REUSSIR LA PRODUCTION ECRITE – METHODOLOGIE DES NIVEAUX B1-B2 2007

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ »

    

25€ 

 

2007

REUSSIR LA PRODUCTION ECRITE – METHODOLOGIE DES NIVEAUX B1-B2 2007

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ »

25€ 

2007

REUSSIRLACERTIFICATIONENLANGUEFRANCAISEKPgC1  (ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ C1) + 2CDs2007

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ »

30€ 

2007

3.του Εκδοτικού Οίκου «HACHETTE» (ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε )

COLLECTION “PREPARATION A L’ EXAMEN DU DELF”
DELF A2 + cd audio 

«HACHETTE» (ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε )

19,60€

 

2007

 

4.του Εκδοτικού Οίκου  «TRAITD’ UNION»

PREPADELF C1 ORAL + 2 CDs

 PREPADELF C1 ECRIT

«TRAITD’ UNION»

32€

30€

2007

2007

Γ. Περιοδικά

 του Εκδοτικού Οίκου  «ELIMAGAZINES» (ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ)

ENSEMBLE ( 6 τεύχη Οκτώβριος – Μάϊος)

 

«ELIMAGAZINES» (ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ)

 

15€

2008

PRESSE PAPIER  ( 6 τεύχηΟκτώβριος– Μάϊος)

16€

2008

Θα ισχύσουν και για το σχολικό έτος 2008-2009 τα εγκεκριμένα βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Γαλλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που αναφέρονται στις με αριθ. πρ. 50201/Γ2/20-5-2005, 43928/Γ2/5-5-2006 και 93779/Γ2/29-8-07 Υ. Α. του ΥΠΕΠΘ των σχολικών ετών 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008 εκτός από τα βιβλία δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι και το έτος 2001.

Αντίγραφο της εγκυκλίου αυτής να κοινοποιηθεί στα Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ


Αρ.Πρωτ.93779/Γ2/29-08-2007/ΥΠΔΒΜΘ

ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Α
Τηλέφωνο: 210-3442240, 210-3443319
FAX : 210-3442236
Πληροφορίες: Ε. Ανδρικοπούλου

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2007-2008.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277/70 τ.Α)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
4. Την αριθμ. 42732/Γ2/26-4-2007 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
5. Τα πρακτικά με ημερομηνίες 8-6-2007 και 25-6-2007 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
6. Την αριθ. 15/2007 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Την αριθμ. ΣΤ5/3787/2004 (ΦΕΚ 608 τ. Β’/26-4-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2007-2008

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2007-2008 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ

(σ.σ Μή διαθέσιμα το σχολικό έτος 2011-2012)

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Λεξικά

DICO-POCHEFRANÇAIS-GREC / GREC-FRANÇAIS

Λεξικό Τσέπης Γαλλοελληνικό/Ελληνογαλλικό

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΟΥΦΜΑΝ Α.Ε.

20,00 €

2006

2. Συμπληρωματικά Βοηθήματα προόδου

DELF Niveau B2 N. Formule
Livre de l’élève
Livre du professeur
2 CDs

DALF Niveau C1 N. Formule
Livre de l’élève
Livre du professeur
2 CDs

ÉDITIONS ROBOLY


24,04€
10,45€
17,26 €


24,04€
10,45€
17,26 €


2006
2006
2006


2006
2006
2006

REUSSIR AU DELF niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence
Livre de l'élève
Livret du professeur
CD ou cassette

JACQUES VIDOS

VICTOR CAPELLAS


20,00 €
5,00 €
10,00 €


2006
2006
2006

REUSSIR AU DELF niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence
Livre de l'élève
Livret du professeur
CD ou cassette

JACQUES VIDOS

VICTOR CAPELLAS


20,00 €
7,00 €
10,00 €


2006
2006
2006

REUSSIR AU DELF niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence
Livre de l'élève
Livret du professeur
CD ou cassette

JACQUES VIDOS

VICTOR CAPELLAS


22,00 €
7,00 €
10,00 €


2006
2006
2006

ATOUT DALF C1  ECRIT
Livre de l'élève
Livre du professeur + corrigés

ATOUT DALF C1 ORAL + 3CDs
Livre de l'élève
Livre du professeur + CD corrigés

ATOUT DALF C2 ECRIT

ATOUT DALF C2 ORAL  + 4CDs

ATOUT SORBONNE
Livre de l'élève
Livre du professeur + corrigés

DELF A1 NOUVEAU DIPLOME 150 ACTIVITES/CD/CORRIGES

DELF A2 NOUVEAU DIPLOME 200 ACTIVITES/CD/CORRIGES

DELF B1 NOUVEAU DIPLOME 200 ACTIVITES/CD/CORRIGES

DELF B2 NOUVEAU DIPLOME 200 ACTIVITES/CD/CORRIGES

DALF C1/C2 NOUVEAU DIPLOME 250 ACTIVITES/CD/CORRIGES

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΟΥΦΜΑΝ Α.Ε


28,53€
16,09€


26,00€
16,01€

26,13€

28,01€


25,00€
16,00€

19,65€

20,37€

21,95€

25,08€

26,65€


2006
2006


2005
2005

2006

2006


2007
2007

2005

2006

2006

2006

2007

VOS CLES NOUVEAU DELF B1
Livre de l'élève
Livre du professeur
CD AUDIO

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ


25,00 €
25,00 €
5,00 €


2007
2007
2007

REUSSIR Le Nouveau DELF-NIVEAU A2
Livre de l'élève + Corrigés + CD

REUSSIR Le nouveau DELF-NIVEAU C1
Livre de l'élève + Corrigés + 2CDs

REUSSIR Le nouveau DELF-NIVEAU C2
Livre de l'élève + Corrigés + 4CDs

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ


25,00€


25,00€


25,00€


2006


2006


2006

VOYAGER AVEC BARNIC DELF A2
Livre de l'élève
Livre du professeur

VOYAGER AVEC BARNIC DELF B1
Livre de l'élève
Livre du professeur

VOYAGER AVEC BARNIC DELF B2
Livre de l'élève
Livre du professeur
CD (élève)
CD (professeur)

VITORI


16,20€
16,20€


16,20€
16,20€


15,00 €
15,00 €
6,60€ 6,60€


2006
2006


2006
2006


2005
2005
2005
2005

OBJECTIF A2! + CD

OBJECTIF B1! + CD

GRAMMAIRE SAVOIR-FAIRE + CD

GM PUBLICATIONS Γ.Ν. ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ

16,83€

16,83€

24,00€

2006

2006

2006

3. Γραμματικές

BESCHERELLE LA CONGUCAISON POUR TOUS

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΑΟΥΦΜΑΝ Α.Ε

11,70€

2006

GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANCAIS NIVEAU INTERMEDIAIRE

CLEINTERNATIONAL

23,83€

2003

450 NOUVEAUX EXERCISES REVISIONS NIVEAU AVANCE

CLEINTERNATIONAL

18,50 €

2005

Θα ισχύσουν και για το σχολικό έτος 2007-2008 τα εγκεκριμένα βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Γαλλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που αναφέρονται στις υπ’ αριθ. 43136/Γ2/11-5-2004, 50201/Γ2/20-5-2005 και 43928/Γ2/5-5-2006 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ των σχολικών ετών 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007, εκτός από τα βοηθήματα Delfκαι Dalf(λόγω αλλαγής του τρόπου εξέτασης) και τα βιβλία δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι και το έτος 2000.

Με εγκύκλιό μας θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αγοράς του βιβλίου του μαθητή.

Αντίγραφο της εγκυκλίου αυτής να κοινοποιηθεί σε κάθε σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ