ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.130161/Γ2/17-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλ.: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 749/70 (ΦΕΚ Α΄ 277)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188)
4. Τη με αρ. πρωτ. 56009/Γ2/23-04-2013 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου.
5. Τα πρακτικά με ημερομηνία 25-06-2013 και 27-08-2013 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου.
6. Τις με αρ. πρωτ. 25/16-07-2013 και 29/02-09-2013 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2013-2014.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Α΄ ΜΕΡΟΣ : ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ(...)

Β΄ ΜΕΡΟΣ : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (...)
1. ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (...)
2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ (...)
3. ΛΕΞΙΚΑ, DVDS, CDS & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (...)

Τα βιβλία των μαθητών συνοδεύονται από το βιβλίο του καθηγητή, το τετράδιο εργασίας του μαθητή, ορισμένα από αυτά από language portfolios, βιβλία με tests, exam packs, DVDs, CDs και λογισμικό για διαδραστικό πίνακα.

Θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2013-2014 τα εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που αναφέρονται στις με αρ. πρωτ. 110745/Γ2/28-8-2008, 106506/3-9-2009, 110915/Γ2/09-09-2010 και 102710/Γ2/07-09-2012 Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας των σχολικών ετών 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2012-2013 εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί έως και το έτος 2006.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με αναλυτικά τους τίτλους των εγκεκριμένων βιβλίων

α/α

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX - email

1.

GM PUBLICATIONS

Μαρία Μυτακίδη

Κλεομήδους 2

104 43 Αθήνα

210 5141246

210 5150201

210 5143383

gmflbook(ΑΤ)otenet.gr

2.

BURLINGTON BOOKS

Αρτάκης 15

171 24 Νέα Σμύρνη

210 9767888

210 9767889

greece(ΑΤ)burlingtonbooks.com

3.

Express Publishing

Μακ Μίλαν 9

Άνω Πατήσια

111 44 Αθήνα

210 212 0800

210201 5444

4.

Hillside Press

Δοϊράνης 13

Κυψέλη 113 62

210 8829041

210 8827677

5.

Andrew Betsis ELT

Πύργου 31

Πειραιάς185 42

210 4920871
210 4900735
210 4118895

210 4933661

6.

Pearson Longman Hellas

Λεωφόρος Αμφιθέας 23

Π. Φάληρο 175 64

210 9373170

210 9373199

info.elt(ΑΤ)pearson.com

7.

MM Publications

Δεληγιώργη58

Άλιμος174 56

210 9953680

210 9964282

8.

Cambridge University Press

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 21

Αγία Παρασκευή 153 41

210 6549708

210 6549740

athens(ΑΤ)cambridge.org

9.

MACMILLAN

varia lecto

Ομήρου 50

10672 Αθήνα

2103234380

210 3234385

info(ΑΤ)varialecto.gr

10.

Oxford University Press

(Σπυρόπουλος Ιωάννης)

Δραγούμη 3

14451 Μεταμόρφωση

210 8055330

210 8055331

enquiry.athens.gr(ΑΤ)oup.com

11.

NEW EDITIONS

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 7

166 73 Βούλα

210 9883156

210 9880223

enquiries.neweditions(ΑΤ)cengage.com

12.

Black Cat

Σεβρών 3

121 33 Αθήνα

210 5740892

210 5758903

13.

RICHMOND

EXACT PUBLISHING

Β. Μελά 7

155 62 Χολαργός

210 6537755

210 6537758

info(ΑΤ)exactpublishing.gr

14.

SUPERCOURSE PUBLISHING

(Εκδόσεις ΚΑΛΛΙΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Λαοδικείας 1

59100 Βέροια

23310 73777

23310 60827

sales(ΑΤ)supercourse.gr

15. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Παναγή Τσαλδάρη (πρώην
Πειραιώς) 38

10437 Αθήνα

210 3650000

210 3650069

info(ΑΤ)patakis.gr

16.

EDITIONS TEGOS

Κων/νος Τέγος

Βουτσινά 39

15561 Χολαργός

210 6520212

210 6520212

ktegos(ΑΤ)yahoo.fr

17.

ARCHER EDITIONS

Παπουτσάκη Ιωάννα

Γ. Κονδύλη 4

17455 Άλιμος

210 9803293 info(ΑΤ)archereditions.com
18. NEW LITERA

Ι. Παπαγιάννη 53

19200 Ελευσίνα

210 5561920 info(ΑΤ)literabooks.com

 


Αρ.Πρωτ. 110915/Γ2/09-09-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Τηλ.: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας για τις Α, Β, Γ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 749/70 (ΦΕΚ Α΄ 277)

2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167)

3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188)

4. Τη με αριθμ. 43723/Γ2/21-04-2010 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου

5. Το πρακτικό με ημερομηνία 5-07-2010 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου

6. Τη με αριθ. 21/2010 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

7. Τη με αριθμ. 1120/Η/7-01-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2010-2011

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου :

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

Just Right Intermediate

ANDREW BETSIS ELT

26,00

2005

2.

Just Right Upper Intermediate

26,00

2005

3.

Quick Smart English!

B1 Pre-Intermediate

13,00

2006

4.

Quick Smart English! Intermediate

13,00

2006

5.

Quick Smart English!

C1 Advanced

13,00

2006

6.

Just Right Elementary

10,00

2007

7.

Pass FCE

Black Cat

15,16

2008

8.

Choices for D class

Burlington Books

27,05

2005

9.

Choices for E class

30,83

2006

10.

Choices for FCE class

36,42

2006

11.

Revised Choices for FCE & other B2 – level exams

37,52

2008

12.

Revised Choices for D class

30,72

2008

13.

Revised Choices for E class

31,77

2008

14.

Choices for ECCE

37,52

2006

15.

Revised New Trends for First Year Proficiency

41,75

2008

16.

CONNECT B1 D Class

31,65

2009

17.

CONNECT B1+ E Class

32,76

2009

18.

To the Top 3

ΜM PUBLICATIONS

9,35

2006

19.

To the Top 4

9,65

2006

20.

New Plus Pre-Intermediate

18,91

2005

21.

New Plus Intermediate

19,65

2005

22.

More 3

Cambridge University Press

35,20

2008

23.

More 4

35,20

2009

24.

Messages 1

32,54

2005

25.

Messages 2

32,54

2005

26.

Messages 3

Cambridge University Press

33,43

2006

27.

Messages 4

33,43

2006

28.

CHANGE UP Intermediate

GM Publications

14,00

2009

29.

PET BUSTER

10,00

2008

30.

FCE BUSTER

10,00

2008

31.

ON COURSE 5

GRIVAS Publications

24,92

2007

32.

ON COURSE ECCE COURSEBOOK

36,00

2006

33.

Learning Living English 3

27,59

2005

34.

Learning Living English 4

28,11

2005

35.

Destination B1

MACMILLAN

14,59

2007

36.

Destination B2

15,02

2006

37.

Laser B1

21,03

2008

38.

Laser B1+

23,63

2008

39.

Laser B2

26,22

2008

40.

Macmillan Course for Michigan ECCE (new ed.)

23,41

2007

41.

The New Outsiders C1

Hillside Press

17,00

2008

42.

The New on the Move C2

17,00

2009

43.

The Outsiders B1

16,00

2007

44.

The Outsiders B1+

16,00

2007

45.

The Outsiders B2

16,00

2007

46.

What If Intermediate B1

14,63

2005

47.

What If Intermediate Plus B1+

14,63

2005

48.

Journeys Level B1

17

2010

49.

Journeys Level B1+

17

2010

50.

New Open to Life 2

Level A1+

15,75

2009

51.

New Open to Life 3

Level A2

15,75

2009

52.

Get Real 1

EUROBOOKS S.A.

18,81

2005

53.

Get Real 2

18,81

2005

54.

Solutions Elementary

Oxford University Press

21,00

2008

55.

Solutions Pre-Intermediate

21,00

2007

56.

Solutions Intermediate

21,00

2008

57.

Solutions Upper-Intermediate

21,00

2008

58.

Solutions Advanced

21,00

2009

59.

New Matrix Pre-Intermediate

22,00

2007

60.

New Matrix Intermediate

22,00

2006

61.

New Matrix Upper-Intermediate

22,00

2007

62.

D Result

32,40

2007

63.

E Result

34,49

2008

64.

FCE Result

37,62

2008

65.

CAE Result

38,66

2008

66.

First Certificate Masterclass (updated for the revised

FCE exam)

35,53

2008

67.

Blockbuster 2

Express Publishing

16,00

2005

68.

Blockbuster 3

16,00

2005

69.

Blockbuster 4

18,00

2006

70.

Upstream Elementary

14,00

2005

71.

Upstream Beginner

14,00

2005

72.

Upstream B1+

18,00

2006

73.

Upstream Intermediate B2

19,00

2008

74.

Upstream Upper Intermediate B2+

20,00

2008

75.

Upstream Advanced C1

23,00

2008

76.

Click on 1

16,00

2007

77.

Click on 2

17,00

2008

78.

Click on 3

17,00

2008

79.

Click on 4

19,00

2009

80.

Click on 4a

Express Publishing

12,00

2005

81.

Click on 4 b

12,00

2005

82.

Enterprise Level A1

16,00

2007

83.

Enterprise Level A2

17,00

2007

84.

Enterprise Level B1

18,00

2008

85.

Enterprise Level B1+

18,00

2009

86.

Enterprise Level B2

19,00

2008

87.

Mission 1

19,00

2007

88.

Mission 2

20,00

2007

89.

Wishes B2.1

20,00

2008

90.

Wishes B2.2

21,00

2008

91.

Stars & Stripes Michigan ECCE

20,00

2007

92.

Stars & Stripes Michigan ECPE

23,00

2008

93.

Double Click 1

17,00

2005

94.

Double Click 2

17,00

2005

95.

Double Click 3

17,00

2005

96.

Double Click 4

19,00

2005

97.

Access 3

19,00

2008

98.

Access 4

21,00

2008

99.

Forum 1

17,00

2008

100.

Forum 2

17,00

2008

101.

NEW BLOCKBUSTER 1 S’s

16

2010

102.

NEW Upstream Pre-Intermediate B1 S’s

15

2010

103.

Link up Beginner

NEW EDITIONS

16,38

2009

104.

Link up Elementary

16,38

2009

105.

Link up Pre-Intermediate

16,38

2009

106.

Link up Intermediate

16,67

2008

107.

Link up Upper-Intermediate

11,78

2009

108.

TRAVELLER BEGINNERS

MM publications

12,10

2009

109.

TRAVELLER ELEMENTARY

12,35

2009

110.

TRAVELLER PRE-INTERMEDIATE

12,70

2009

111.

TRAVELLER INTERMEDIATE B1

13,20

2009

112.

TRAVELLER LEVEL B1+

13,60

2008

113.

TRAVELLER LEVEL B2

13,95

2008

114.

Elevator 1

eXact publishing

Richmond

16,80

2008

115.

Elevator 2

16,80

2008

116.

Elevator 3

16,80

2008

117.

Elevator 4

16,80

2008

118.

Activate B1

Pearson - Longman

36,30

2009

119.

Activate B1+

37,28

2009

120.

Activate B2

41,63

2009

121.

F. C. Gold Plus

38,51

2008

122.

CAE Gold Plus

43,75

2008

 

Κατηγορία B
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

Impact FCE & ECCE (B2)

Macmillan

21,10

2008

2.

Making Progress to FCE

C.U.P

37,45

2005

3.

CAE Result

O.U.P

38,66

2008

 

Κατηγορία Γ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

BURLINGTON Practice Tests FOR MICHIGAN PROFICIENCY BOOK 2

BURLINGTON

BOOKS

26,53

2008

2.

Revised Burlington Practice Tests

for Michigan Proficiency Book 1

26,53

2007

3.

Revised Towards Mastering Use of English

28,91

2008

4.

RevisedMastermind Use of English

36,34

2008

5.

CHANGE UP Upper-Intermediate

GM Publications

14,00

2010

6.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Express Publishing

 

 

- Hamlet (with Audio CD)
- Pygmalion (with Audio CD)
- The fisherman &The Fish (with Audio CD - DVD)
- Wuthering Heights
- Little Women
- Good Wives

6
6
6
6
6
6

2009
2008
2009
2009
2009
2010

7.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Black Cat

 

 

- Exploring Places (B1.1) with CD
- Natural Environments (B1.1) with CD
- American Cities (B1.2) with CD
- Alice’s adventures in Wonderland
- Around the world in 80 days
- A tale of two cities
- Treasure Island
- Romeo and Juliet
- Kidnapped
- Macbeth
- The Canterville ghost
- The Merchant of Venice
- The lost world
- Three men on a boat
- The valley of fear
- The mill on the floss

7,70
7,74
8,44
9,15
9,15
9,15
8,44
9,15
8,44
7,74
9,15
8,44
9,15
8,44
8,44
9,15

2010
2009
2009
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2007
2005
2007
2007
2008
2007

8.

PET Practice Tests extra

Black Cat

10,66

2006

9.

FCE Practice tests extra

Black Cat

10,66

2008

10.

Total PET

Black Cat

18,46

2009

11.

Total FCE

Black Cat

23,63

2010

 

Κατηγορία Γ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

Revised Grammar Choices

for D Class

Burlington Books

28,17

2008

2.

CONNECT GRAMMAR B1

28,17

2009

3.

New Round Up C Student’s

Express Publishing

16

2010

4.

New Round Up D Student’s

17

2010

 

Κατηγορία Γ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & CD-ROMs

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

Forum 2 Interactive

Whiteboard Software

Express Publishing

180,00

2009

2.

Wishes B2.1 Interactive Whiteboard Software

180,00

2009

3.

Wishes B2.2

Interactive Whiteboard Software

180,00

2010

4.

FCE Use of English 2

Interactive Whiteboard Software

180,00

2010

5.

Upstream Pre-Intermediate Interactive Whiteboard Software

360,00

2010

6.

Interactive Whiteboard Software Level A1

Hillside Press

10

2009

7.

Interactive Whiteboard Software Level A1+

10

2009

8.

Interactive Whiteboard Software Level A2

10

2009

9.

Interactive Whiteboard Software Level B1

10

2010

Θα ισχύσουν και για το σχολικό έτος 2010-2011 τα εγκεκριμένα βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που αναφέρονται στις με αριθ. πρ. 493782/Γ2/29-08-2007, 110745/Γ2/28-08-2008 και 106506/Γ2/3-09-2009 Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας, των σχολικών ετών 2007-2008, 2008-2009 και 2009-10 εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι το έτος 2003.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί σε κάθε Γενικό Λύκειο της αρμοδιότητάς σας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.106506/Γ2/03-09-2009

ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 210-3442238
FAX : 210-3443390
Πληροφορίες: Ε. Ανδρικοπούλου

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-2010 .

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277/70 τ. Α΄)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
4. Την αριθμ. 67961/Γ2/12-6-2009 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
5. Το πρακτικό με ημερομηνία 8-7-2009 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου
6. Την αριθ. 19/2009 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Την αριθμ. ΣΤ/5557/19-1-09(ΦΕΚ68 τ.Β΄/21-1-2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2009-2010

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-2010, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου :

Κατηγορία Α - Διδακτικές Σειρές

(σ.σ. Μή διαθέσιμα το σχολικό έτος 2011-2012)

Κατηγορία Β΄

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

Making Progress to FCE

C.U.P.

37,45

2005

2.

CAE Result

O.U.P.

38,66

2006

Τα βιβλία των μαθητών συνοδεύονται από το βιβλίο του καθηγητή, το τετράδιο εργασίας του μαθητή, κασέτες, ορισμένα από αυτά από βιβλία με tests, δραστηριότητες, video, cds και language portfolios.

Β. Κατηγορία Γ΄- Προαιρετικά βοηθήματα

Κατηγορία Γ΄ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

FCE Practice Tests (new edition)

Oxford University Press

29,50

2008

2.

CAE Practice Tests (new edition)

Oxford University Press

29,50

2008

3.

First Certificate Skills: Use of English

Oxford University Press

31,50

2008

4.

CHANGE UP Intermediate

GM Publications

21,80

2009

5.

FCE Practice Exam Papers 2

Express Publishing

26,00

2008

6

ECPE Tests for the Michigan Proficiency 1

Express Publishing

25,00

2009

7

ECPE Tests for the Michigan Proficiency 2

Express Publishing

26,00

2008

8

ECPE Tests for the Michigan Proficiency 3

Express Publishing

32,30

2009

9

CAE Practice Tests for the Revised ESOL CAE Examination

Express Publishing

27,14

2009

10

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

- White Fang

- Around the World in 80 days

- Mowgli

- Phantom of the Opera

- A Tale of Two Cities

- Journey to the Centre of the Earth

- The Snow Queen

- A Midsummer Night’s Dream

- Treasure Island

- Mysterious Island

- Romeo and Juliet

- The Creeping Man

- David Copperfield

- The Time Machine

- Kidnapped

- Macbeth

- Great Expectations

- A Christmas Carol

- Alice’s Adventures in Wonderland

- Peter Pan

- The Wonderful Wizard of Oz

- The Canterville Ghost

- The Wind in the Willows

- The Merchant of Venice

- The Happy Prince

- The Lost World

Express Publishing

8,36

 

-2004

-2005

-2007

-2004

-2006

-2005

-2006

-2004

-2006

-2005

-2004

-2005

-2004

-2007

-2005

-2005

-2007

-2007

-2005

-2007

-2007

-2006

-2008

-2007

-2008

-2008

1

Total FCE/ECCE Course book

NEW EDITIONS

20,12

2009

12

Total FCE/ECCE Optimizer Pack

NEW EDITIONS

17,24

2009

13

Spotlight on FCE

 

20,12

2009

14

Spotlight on FCE Exam Booster

NEW EDITIONS

14,37

2009

15

Total FCE Test book

NEW EDITIONS

11,50

2009

16

Total ECCE Test Book

NEW EDITIONS

11,50

2009

17

Options for FCE/ECCE (Revised 2008) Writing

NEW EDITIONS

14,94

2009

18

Options for FCE/ECCE (Revised 2008) Listening & Speaking

NEW EDITIONS

14,94

2009

19

Options for FCE/ECCE (Revised 2008) Listening & Speaking Tape scripts

NEW EDITIONS

3,45

2009

20

Options for FCE/ECCE (Revised 2008) Grammar & Vocabulary

NEW EDITIONS

14,94

2009

21

Access to FCE Revised edition 2009

NEW EDITIONS

16,09

2009

22

Revised Cambridge FCE Practice Tests 1

NEW EDITIONS

14,37

2009

23

Revised Cambridge FCE Practice Tests 2

NEW EDITIONS

14,37

2009

24

MichiganProficiency Skills Builder

NEW EDITIONS

20,69

2008

25

MichiganProficiency First Steps

NEW EDITIONS

20,69

2008

26

MichiganProficiency All Star Practice Tests

NEW EDITIONS

20,69

2009

27

MichiganProficiency Practice Tests

NEW EDITIONS

20,69

2009

28

MichiganProficiency Listening & Speaking (Revised 2009)

NEW EDITIONS

15,52

2009

29

Michigan Proficiency Final Countdown

NEW EDITIONS

20,69

2009

30

Connections

Black Cat

3,19

2007

31

Lifelike

Black Cat

10,98

2005

32

PET Practice Tests extra

Black Cat

10,66

2006

33

FCE Practice tests extra

Black Cat

10,66

2008

34

Readers

- The phantom of the Opera

- The Hound of the Baskervilles

- The woman in white

- Wuthering Heights

Black Cat

 

7,52

7,52

7,52

8,15

 

2007

2004

2007

2006

35

Burlington Practice Tests for Michigan ECCE 3

Burlington Books

25,55

2008

36

Burlington Practice Tests for Michigan ECCE 1

Burlington Books

25,55

2007

37

Macmillan Readers

- Frankenstein

- A Midsummer Night’s Dream

- The Eye of the Tiger

MACMILLAN

 

7,37

4,24

4,24

 

2006

2006

2006

38

ON LINE FCE BOOK (REVISED EDITION)

LITERA

26,50

2008

39

ON LINE ECCE PRACTICE TESTS (REVISED EDITION)

LITERA

19,00

2009

40

MASTERING MICHIGAN 1 BOOK (REVISED EDITION)

LITERA

26,00

2008

41

MASTERING MICHIGAN 1 PRACTICE TEST (REVISED EDITION)

LITERA

18,00

2008

42

FAST FORWARD TO ESB

LITERA

21,00

2009

43

BRIDGING THE GAP 1 BOOK (REVISED EDITION)

LITERA

33,00

2008

44

BRIDGING THE GAP 1 PRACTICE  (REVISED EDITION)

LITERA

25,50

2008

45

BRIDGING THE GAP 2 BOOK (REVISED EDITION)

LITERA

33,00

2009

46

BRIDGING THE GAP 2 PRACTICE  (REVISED EDITION)

LITERA

25,50

2009

βιβλία γραμματικής

Κατηγορία Γ΄ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

English Grammar Framework B1

Black Cat

10,89

2008

2.

English Grammar Framework B2

Black Cat

10,89

2009

3.

Fusion

Black Cat

11,06

2007

4.

Grammar Goals

Black Cat

12,99

2008

Λογισμικά για διαδραστικό πίνακα και cd-roms

Κατηγορία Γ΄ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & CD-ROMs

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

Access 3 Interactive Whiteboard Software

Express Publishing

595,00

2008

2.

Access 4 Interactive Whiteboard Software

Express Publishing

595,00

2009

3.

Upstream Beginner Interactive Whiteboard Software

Express Publishing

595,00

2008

4.

Upstream Elementary Interactive Whiteboard Software

Express Publishing

595,00

2008

5.

Upstream B1+ Interactive Whiteboard Software

Express Publishing

595,00

2009

6.

FCE Listening & Speaking Skills 1 Interactive Whiteboard Software

Express Publishing

595,00

2009

7.

FCE Listening & Speaking Skills 2 Interactive Whiteboard Software

Express Publishing

595,00

2009

8.

Forum 1 Interactive Whiteboard Software

Express Publishing

595,00

2009

9.

Blockbuster 4 CD-Rom

Express Publishing

20,55

2008

10.

Interactive 1 CD-Rom

Express Publishing

29,67

2008

11.

Interactive 2 CD-Rom

Express Publishing

29,67

2009

λεξικά

Κατηγορία Γ΄ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

4. ΛΕΞΙΚΑ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1.

Lexicon of Idioms and Slang Greek-English

Aheadbooks

10,97

2005

2.

Lexicon of Idioms and Slang English- Greek-

Aheadbooks

10,97

2005

Θα ισχύσουν και για το σχολικό έτος 2009-2010 τα εγκεκριμένα βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που αναφέρονται στις με αριθ. πρ. 43931/Γ2/5-5-06 , 93782/Γ2/29-8-07 και 110745/Γ2/28-8-08 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ, των σχολικών ετών 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι το έτος 2002.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί σε κάθε Γενικό Λύκειο της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ