ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) 2014-2015 --

Μετάβαση στο άρθρο με τον προγραμματισμό λειτουργίας ολοήμερων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) 2014-2015

Αρ.Πρωτ.Φ.50/108/83787/Γ1/28-05-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ
E-Mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες: Εύα Μιμίνη
Τηλέφωνο: 210 3442239/ 2244 / 3285
FAX : 210 3442249

Θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), για το σχολικό έτος 2014-2015».

O Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), για το σχολικό έτος 2014-2015, θα γίνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ12/520/61575/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/2011 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Oι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων θα ακολουθήσουν τα εξής:

1.Ενημερωτικές συναντήσεις

Οι Διευθύνσεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως τις 13-6-2014 ενημερωτικές συναντήσεις με τους συλλόγους γονέων/κηδεμόνων. Σκοπός των συναντήσεων είναι η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σε θέματα που αφορούν στο Ω.Π, στον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του Ολοήμερου Σχολείου καθώς και στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας του. Στις ενημερωτικές συναντήσεις η παρουσία του οικείου Σχολικού Συμβούλου θα συνεισφέρει στην ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων και στην επίλυση των όποιων προβλημάτων.

2. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

I. Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών είναι δεκαπέντε (15).

II. Oι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

III. Για την εγγραφή τους δεν απαιτείται βεβαίωση εργασιακής κατάστασης των γονέων/κηδεμόνων.

IV. Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

V. Η ενδιάμεση αποχώρηση (15.30) των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι δυνατή, εφόσον έχει δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχετικό έντυπο αίτησης/δήλωσης.

VI. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

VII. Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών.

VIII. Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος παραμένει μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ανεξάρτητα του αριθμού των μαθητών που παραμένουν.

IX. Στη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν ως το πέρας του ωραρίου.

X. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), είναι δέκα (10) μαθητές.

XI. Όταν δε συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου ή σε περιπτώσεις που η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι αδύνατη, μπορεί να ανασταλεί για ένα έτος, μόνο με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε., ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Π.Ε..

XII. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης, μετά τις 20 Ιουνίου 2014, για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο τμήμα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

3. Έντυπα και διαδικασίες

1. Έως τις 20-6-2014 να έχει κατατεθεί στις σχολικές μονάδες το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ», συμπληρωμένο από όσους γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Στη συνέχεια, οι Διευθυντές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), θα πρέπει να υποβάλουν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έως τις 27-6-2014, ονομαστική κατάσταση των εγγραφέντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ανά τάξη, με τη διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνό τους, καθώς και τον πίνακα με τα διδακτικά αντικείμενα.

3. Τα αναλυτικά στοιχεία των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών– Νηπιαγωγείων) με ευθύνη των Διευθυντών, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα my school μέχρι τις 27-6-2014.

4. Έως τις 11-7-2014 οι Διευθύνσεις Π.Ε., θα πρέπει να αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.-Τμήμα Δ’, του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον ΠΙΝΑΚΑ-1 με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολείων να λάβουν ενυπόγραφα γνώση της παρούσας εγκυκλίου, οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ