ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2015-2016

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/154614/Δ4/01-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
I. Γιαλαμάς, Αικ. Μαντέλλου
Τηλέφωνο: 210 344 3240, 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30.09.2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 40/28-07-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 402/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως ακολούθως:

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

(...)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ» (ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Α., ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.), Έκδοση Διόφαντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Ενότητα

 

Σελίδες

7

Γενικά περί Συνδέσεων

131 - 132

7.1

Ήλος

133 - 136

7.1.1

Περιγραφή – χρήση ήλου

 

7.1.2

Κατηγορίες – τύποι ήλων (καρφιών)

 

7.1.3

Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου

 

7.2.

Ηλώσεις

136 - 141

7.2.1

Λειτουργικός σκοπός – περιγραφή – χρήση ηλώσεων

 

7.2.2

Κατηγορίες – τύποι- κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων

 

7.2.3

Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων

 

7.3

Κοχλιωτές Συνδέσεις

142–151

7.3.1

Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών

 

7.3.2

Κατασκευή σπειρώματος

 

7.3.3

Κοχλίωση- περιγραφή

 

7.3.4

Λειτουργικός σκοπός κοχλιών

 

7.4

Συγκολλήσεις

154-161

7.4.1

Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης

 

7.4.2

Κατηγορίες συγκολλήσεων

 

7.4.3.

Κατασκευαστικά στοιχεία

 

7.5

Σφήνες

162-165

7.5.1

Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών

 

7.5.2

Κατηγορίες-Τύποι σφηνών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

177-180

8.1

Γενικές Έννοιες

 

8.2

Βασικά Φυσικά Μεγέθη και Σχέσεις τους

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

9.1

Άξονες – Άτρακτοι - Στροφείς

184-190

9.1.1

Περιγραφή ορισμός

 

9.1.2

Σκοπός που εξυπηρετούν

 

9.1.3

Τύποι και κατηγορίες

 

9.1.4

Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνων

 

9.1.5

Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνηση

 

9.1.6

Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

 

9.2

Έδρανα – Είδη Εδράνων

191-206

9.2.1

Περιγραφή ορισμός

 

9.2.2

Σκοπός που εξυπηρετούν

 

9.2.3

Τύποι και κατηγορίες

 

9.2.4

Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά κατασκευής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους

 

9.2.5

Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση

 

9.2.6

Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

 

9.3

Σύνδεσμοι – Είδη Συνδέσμων

207-220

9.3.1

Περιγραφή-Ορισμός-Είδη

 

9.3.2

Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι

 

9.3.3

Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι

 

9.3.4

Λυόμενοι σύνδεσμοι-Συμπλέκτες
(Εξαιρούνται: οι παράγραφοι-εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

10.1

Οδοντώσεις

226-240

10.1.1

Ορισμός-Περιγραφή

 

10.1.2

Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις

 

10.1.3

Κατηγορίες-τύποι

 

10.1.4

Κατασκευαστικά στοιχεία

 

10.1.5

Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας

 

10.1.6

Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

 

10.2 

Ιμάντες

242-254

10.2.1

Ορισμός-περιγραφή

 

10.2.2

Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις

 

10.2.3

Κατηγορίες-Τύποι

 

10.2.4

Κατασκευαστικά στοιχεία

 

10.2.5

Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας

 

10.2.6

Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

 

10.3

Αλυσίδες

256-268

10.3.1

Ορισμός-Περιγραφή

 

10.3.2

Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις

 

10.3.3

Κατηγορίες-τύποι

 

10.3.4

Κατασκευαστικά στοιχεία

 

10.3.5

Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας

 

10.3.6

Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ

275-279

11.1

Περιγραφή – Ορισμός

 

11.2

Σκοπός που εξυπηρετεί ο μηχανισμός Εμβόλου – Διωστήρα – Στροφάλου

 

11.3

Τύποι και Κατηγορίες – Βασικά Γεωμετρικά Μεγέθη

 

11.4

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά – Υλικά Κατασκευής

 

11.5

Συνθήκες Λειτουργίας - Καταπόνηση

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Από 307

14.1

Εισαγωγικά στοιχεία

 

14.2

Υπολογισμοί Αντοχής

 

14.6

Άτρακτοι – Άξονες

 

14.6.1

Υπολογισμός ατράκτων-αξόνων

 

14.6.2

Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου

 

14.6.3

Ασκήσεις για λύση

 

14.7

Έδρανα Κύλισης (ΡΟΥΛΜΑΝ)

 

14.7.1

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης

 

14.7.2

Υπολογισμός εδράνων κύλισης

 

14.7.3

Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης

 

14.7.4

Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης

 

14.7.5

Ασκήσεις για λύση

 

14.8

Οδοντώσεις

 

14.8.1

Λειτουργικές σχέσεις

 

14.8.2

Παράδειγμα εφαρμογής

 

14.8.3

Ασκήσεις για λύση

 

14.8.4

Υπολογισμοί αντοχής

 

14.8.5

Παράδειγμα εφαρμογής

 

14.8.6

Ασκήσεις για λύση

 

14.9

Ιμάντες

 

14.9.1

Λειτουργικές σχέσεις

 

14.9.2

Παράδειγμα εφαρμογής

 

14.9.3

Ασκήσεις για λύση

 

14.10

Αλυσίδες

355-362

14.10.1

Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία

 

14.10.2

Μέθοδος επιλογής

 

14.10.3

Παράδειγμα εφαρμογής

 

14.10.4

Ασκήσεις για λύση

 

 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap