ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2015-2016

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/154614/Δ4/01-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
I. Γιαλαμάς, Αικ. Μαντέλλου
Τηλέφωνο: 210 344 3240, 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30.09.2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 40/28-07-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 402/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως ακολούθως:

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

(...)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ»

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ»(ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) - Έκδοση Διόφαντος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σελίδες

Ενότητα

Κεφάλαιο 1 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

3-26

1.1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1.1.1

Εισαγωγικά στοιχεία

 

1.1.2

Τα βασικά συστήματα Κ.Θ.

 

1.2

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

 

1.2.1

Ως προς το είδος του καυσίμου

 

1.2.2

Ως προς το φορέα της θερμότητας

 

1.2.3

Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίας

 

1.2.4

Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΚΑΥΣΗ

29-37

2.1

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

 

2.1.1

Η καύση στερεών καυσίμων

 

2.1.2

Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)

 

2.1.3

Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγραέριο)

 

2.2

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

 

2.2.1

Τα θεωρητικά καυσαέρια

 

2.2.2

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

 

2.3

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

 

2.4

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

 

2.4.1

Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης

 

2.4.2

Καύση και προστασία του περιβάλλοντος

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

41-45, 46-47 και 49

3.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

3.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

 

3.2.1

Φωτισμός Λεβητοστασίου

 

3.2.2

Ύδρευση-Αποχέτευση

 

3.3

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

53-55 και 58

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 

4.2

ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

4.2.1

Δεξαμενές πετρελαίων

 

4.2.2

Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίου

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

61-70, 71 και 72-73

5.1

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 

5.1.1

Καυστήρες εξάτμισης

 

5.1.2

Καυστήρες διασκορπισμού

 

5.1.3

Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού)

 

5.1.4

«Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίου

 

5.1.5

Συγκρίσεις και χρήσεις

 

5.2

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

 

5.2.1

Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσης

 

5.2.2

Πιεστικοί καυστήρες αερίου

 

5.3

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

5.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

 

5.4.1

Επιλογή καυστήρων πετρελαίου

 

5.4.3

Σήμανση καυστήρων

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΛΕΒΗΤΕΣ

77-85 και 87-92

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1.1

Ορισμός-Λειτουργικός σκοπός

 

6.1.2

Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτων

 

6.2

ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

 

6.2.1

Γενική κατάταξη

 

6.2.2

Χυτοσιδηροί λέβητες

 

6.2.3

Χαλύβδινοι λέβητες

 

6.2.3

Λέβητες αερίων

 

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας

6.2.4

Επίτοιχοι λέβητες αερίων

 

6.3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

 

6.4

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

 

6.4.1

Γενικά στοιχεία

 

6.4.2

Ο υπολογισμός της καπνοδόχου

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  -ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

95-120

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 

7.1.1

Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s)

 

7.1.2

Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=tv-tr , μονάδα o Κ)

 

7.1.3

Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W)

 

7.1.4

H ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s)

 

7.1.5

Oι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δp, μονάδα Ρα)

 

7.1.6

Παρατηρήσεις

 

7.2

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

 

7.2.1

Κατασκευαστικά στοιχεία

 

7.2.2

Συγκρίσεις και χρήσεις

 

7.2.3

Υπολογισμοί και επιλογές

 

7.2.4

Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύου

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

121-132

8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

8.2

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

 

8.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

 

8.3.1

Χαρακτηριστικά μεγέθη

 

8.3.2

Καμπύλες λειτουργίας

 

8.3.3

Η επιλογή του κυκλοφορητή

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ-BOILERS

135-148

9.1

EIΔΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

9.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

9.2.1

Υλικά κατασκευής

 

9.2.2

Μορφή και διαστάσεις

 

9.3

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

 

9.3.1

Από πλευράς υλικού

 

9.3.2

Από πλευράς μορφής και διαστάσεων

 

9.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

9.4.1

Γενικά στοιχεία

 

9.4.2

Επιλογή στο μονοσωλήνιο σύστημα

 

9.5

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILERS)

 

9.5.1

Γενικά στοιχεία

 

9.5.2

Τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντήρων

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

152-164

10.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

10.1.1

Ασφάλεια

 

10.1.2

Άνεση

 

10.1.3

Αποδοτική λειτουργία

 

10.1.4

Αυτονομία λειτουργίας

 

10.2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

 

10.2.1

Το «ασφαλιστικό σύστημα»

 

10.2.2

Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις

 

10.2.3

Όργανα μετρήσεων και ρυθμιστικές διατάξεις

 

10.2.4

Διατάξεις αντιστάθμισης

 

10.2.5

Η αυτονομία λειτουργίας

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 -  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

167-180

11.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

11.1.1

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή γειτονικού χώρου)

 

11.1.2

Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου

 

11.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΩΡΟΥ

 

11.3

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

183-187

12.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

12.2

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

 

12.2.1

Βασικές θερμικές απώλειες QB

 

12.2.2

Απώλειες εξωτερικών ανοιγμάτων QF

 

12.2.3

Απώλειες χαραμάδων εξωτερικών ανοιγμάτων Qa

 

12.2.4

Θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας Q

 

12.2.5

Συντελεστής επιβάρυνσης ε

 

12.2.6

Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης f

 

12.3

Σχέσεις υπολογισμών

 

Περίληψη-Ερωτήσεις

 

 


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2150/2015 με αρ.πρωτ.Φ6/153686/Δ4)

Αρ.Πρωτ.Φ6/154617/Δ4/01-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
I. Γιαλαμάς - Αικ. Μαντέλλου
Τηλέφωνο: 210 344 3240, 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30.09.2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθείς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 48/29-09-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Η. Διαβάτη, Ι. Καρβέλη, Γ. Κοτζάμπασης - Έκδοση Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ (σελ. 3-26)

1.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1.1. Εισαγωγικά στοιχεία
1.1.2. Τα βασικά συστήματα Κ.Θ.

1.2. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
1.2.1. Ως προς το είδος του καυσίμου
1.2.2. Ως προς το φορέα της θερμότητας
1.2.3. Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίας
1.2.4. Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΚΑΥΣΗ (σελ. 29-37)

2.1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
2.1.1. Η καύση στερεών καυσίμων
2.1.2. Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)
2.1.3. Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγραέριο)

2.2. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
2.2.1. Τα θεωρητικά καυσαέρια
2.2.2. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

2.3. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

2.4. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
2.4.1. Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης
2.4.2. Καύση και προστασία του περιβάλλοντος

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (σελ. 41-45)

3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
3.2.1. Φωτισμός Λεβητοστασίου
3.2.2. Ύδρευση-Αποχέτευση

3.3. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ (σελ. 46-47)

Περίληψη-Ερωτήσεις (σελ. 49)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ. 53-55)

4.2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
4.2.1. Δεξαμενές πετρελαίων
4.2.2. Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίου

Περίληψη-Ερωτήσεις (σελ. 58)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

5.1. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (σελ. 61-70)
5.1.1. Καυστήρες εξάτμισης
5.1.2. Καυστήρες διασκορπισμού
5.1.3. Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού)
5.1.4. «Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίου
5.1.5. Συγκρίσεις και χρήσεις

5.2. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
5.2.1. Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσης
5.2.2. Πιεστικοί καυστήρες αερίου

5.3. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
5.4.1. Επιλογή καυστήρων πετρελαίου
5.4.3. Σήμανση καυστήρων (σελ.71)

Περίληψη-Ερωτήσεις (σελ. 72-73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΛΕΒΗΤΕΣ

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σελ. 77-85)
6.1.1. Ορισμός-Λειτουργικός σκοπός
6.1.2. Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτων

6.2. ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
6.2.1. Γενική κατάταξη
6.2.2. Χυτοσιδηροί λέβητες
6.2.3. Χαλύβδινοι λέβητες
6.2.3. Λέβητες αερίων
6.2.4. Επίτοιχοι λέβητες αερίων

6.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (σελ. 87-92)

6.4. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
6.4.1. Γενικά στοιχεία
6.4.2. Ο υπολογισμός της καπνοδόχου

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (σελ. 95-120)

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
7.1.1. Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s)
7.1.2. Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=tv-tr , μονάδα oΚ)
7.1.3. Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W)
7.1.4. H ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s)
7.1.5. Oι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δp, μονάδα Ρα)
7.1.6. Παρατηρήσεις

7.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
7.2.1. Κατασκευαστικά στοιχεία
7.2.2. Συγκρίσεις και χρήσεις
7.2.3. Υπολογισμοί και επιλογές
7.2.4. Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύου

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ (σελ. 121-132)

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

8.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ
8.3.1. Χαρακτηριστικά μεγέθη
8.3.2. Καμπύλες λειτουργίας
8.3.3. Η επιλογή του κυκλοφορητή

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ-BOILERS (σελ. 135-148)

9.1. EIΔΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

9.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
9.2.1. Υλικά κατασκευής
9.2.2. Μορφή και διαστάσεις

9.3. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
9.3.1. Από πλευράς υλικού
9.3.2. Από πλευράς μορφής και διαστάσεων

9.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
9.4.1. Γενικά στοιχεία
9.4.2. Επιλογή στο μονοσωλήνιο σύστημα

9.5. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILERS)
9.5.1. Γενικά στοιχεία
9.5.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντήρων

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (σελ. 152-164)

10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
10.1.1. Ασφάλεια
10.1.2. Άνεση
10.1.3. Αποδοτική λειτουργία
10.1.4. Αυτονομία λειτουργίας

10.2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
10.2.1. Το «ασφαλιστικό σύστημα»
10.2.2. Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
10.2.3. Όργανα μετρήσεων και ρυθμιστικές διατάξεις
10.2.4. Διατάξεις αντιστάθμισης
10.2.5. Η αυτονομία λειτουργίας

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (σελ. 167-180)

11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
11.1.1. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή γειτονικού χώρου)
11.1.2. Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου

11.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΩΡΟΥ

11.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Περίληψη-Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (σελ. 183-187)

12.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

12.2. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
12.2.1. Βασικές θερμικές απώλειες QB
12.2.2. Απώλειες εξωτερικών ανοιγμάτων QF
12.2.3. Απώλειες χαραμάδων εξωτερικών ανοιγμάτων Qa
12.2.4 Θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας Q
12.2.5. Συντελεστής επιβάρυνσης ε
12.2.6. Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης f

12.3. Σχέσεις υπολογισμών

Περίληψη-Ερωτήσεις