ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

31ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2012

Αρ.Πρωτ.23868/Γ2/06-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τηλ.: 210 344-2238
ΤΜΗΜΑ Α' & Γ
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου, Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο: 210-3442238, 210-3442247

ΘΕΜΑ: «31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων (Ε.Η.Σ.)»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών διοργανώνει τον 31° Πανελλήνιο Διαγωνισμό (58ος Πανευρωπαϊκός) Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων με γενικό θέμα «Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε' και ΣΤ' τάξης), Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και η συμμέτοχη των μαθητών είναι προαιρετική και οι εργασίες θα γίνουν εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου.

Τα επιμέρους θέματα για κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ε' & ΣΤ' τάξη)

α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Αφού παρατηρήσεις κάποιους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, που γνωρίζεις - είτε μέσα στην οικογένειά σου (παππούς, γιαγιά), είτε μέσα από τον κοινωνικό σου περίγυρο - να γράψεις τη γνώμη σου για το:
α) τι προσφέρουν μέσα στη δική σου οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα ,
β) ποια νομίζεις ότι πρέπει να είναι η δική σου συμπεριφορά απέναντί τους, και
γ) ποιες πιστεύεις πως είναι οι ευθύνες τους απέναντι στον κόσμο που θα σου παραδώσουν».

β. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Ζωγραφίζω μια εικόνα που παρουσιάζει τη συνεργασία μεταξύ ηλικιωμένων και νεότερων.»

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Το 2012 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος για τη Δραστηριότητα στην Τρίτη Ηλικία και την Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η διαπίστωση, ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι στην Ευρώπη σήμερα παραμένουν δραστήριοι και υγιείς, φέρνει όλο και πιο κοντά τις γενεές παντού: στην οικογένεια, στο δημόσιο βίο, στη δουλειά».

Σε ένα άρθρο, που θα δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα
α) να σχολιάσετε την παραπάνω διαπίστωση,
β) να κάνετε τις δικές σας προτάσεις σχετικά με τους τρόπους προσέγγισης των γενεών και
γ) να αναφερθείτε στις υποχρεώσεις. (300-400 λέξεις)

Γ. ΓΕ.Λ - ΕΠΑ.Λ - ΕΠΑ.Σ

α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Το 2012 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος για τη Δραστηριότητα της Τρίτης Ηλικίας και την Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών . Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει τις ρίζες της στην ευχάριστη διαπίστωση ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της Ευρώπης είναι μεν μεγάλης ηλικίας , όμως στην πλειονότητά του παραμένει εξαιρετικά δραστήριο και υγιές. Η ενεργός γήρανση θα φέρνει όλο και πιο κοντά τις γενεές παντού: στην οικογένεια , στο δημόσιο βίο, στη δουλειά. Αποτελεί μια πρόκληση για όλους μας να συμβιώσουμε αρμονικά κατανικώντας τις παλαιότερες διαπιστώσεις που θα ήθελαν το χάσμα ανάμεσα στις γενεές να είναι βαθύ».

Σε ένα δοκίμιο (500-600 λέξεων)
α) να σχολιάσετε την παραπάνω διαπίστωση,
β) να κάνετε τις δικές σας προτάσεις σχετικά με τους τρόπους προσέγγισης των γενεών και
γ) να καταγράψετε τις υποχρεώσεις των μεγαλύτερων ανθρώπων σχετικά με τον κόσμο που θα κληροδοτήσουν στους νεότερους, όπως και τη στάση που πρέπει να κρατήσουν οι νέοι άνθρωποι απέναντί τους.

β. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Να aποτυπωθούν σε ζωγραφική ή κολάζ ή DVD κ.λπ. «Οι ανωτέρω διαπιστώσεις σχετικά με τη Δραστηριότητα της Τρίτης Ηλικίας και της Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών».

OPOI ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Οι διαγωνιζόμενοι επιλέγουν μόνο ένα θέμα (γραπτό ή καλλιτεχνικό της σχολικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν)

• Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα με κεφαλαία γράμματα:
α) Επώνυμο & όνομα του μαθητή
β) Όνομα πατέρα & μητέρας (και το πατρικό της επώνυμο)
γ) Χρονολογία γέννησης και τάξη μαθητή
δ) Σχολείο, ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο- φαξ & e-mail
ε) Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο-φαξ
στ) Πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών (για τους μαθητές Λυκείου)

• Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στο πάνω αριστερό τμήμα της κόλλας Α4 των γραπτών εργασιών ή στο πίσω μέρος των καλλιτεχνικών εργασιών. Ο τίτλος των καλλιτεχνικών έργων αναγράφεται στο Μπροστινό μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έργο, στο οποίο δε θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, δε θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί.

• Οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι χειρόγραφες, σε κόλλες Α4, που θα συρραφούν.

• Οι καλλιτεχνικές εργασίες (ζωγραφικής) να είναι πίνακες σε χοντρό χαρτί σχεδίου (30cm χ 21cm).

• Οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να αντλήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις οποίες οφείλουν να αναφέρουν στη βιβλιογραφία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι Διευθυντές των σχολείων αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες, θα τις αποστείλουν μέχρι 10 Μαΐου 2012 με διαβιβαστικό έγγραφο, όπου θα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του Σχολείου (Διεύθυνση, Τηλέφωνα , φαξ και email) και τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που συμμετέχουν , στα Γραφ εία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών στη διεύθυνση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 10Α
106 78 ΑΘΗΝΑ (Υπόψη κ. Χρ. Κολλόκα)
ή
Στρ. Καραϊσκάκη 10
12461 Χαϊδάρι (Υπόψη κ. Καραδήμα)

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

• Βραβεία και αναμνηστικά θα απονεμηθούν από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων σε 100 περίπου διακριθέντες μαθητές όλων των βαθμίδων σε ειδική τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

• Οι μαθητές που θα διακριθούν θα κληθούν να παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης, με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

• Δέκα (10) μαθητές Λυκείου από τους βραβευμένους θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε χώρους του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να συμμετάσχουν σε συναντήσεις νέων, που έχουν αντίστοιχα βραβευτεί στη χώρα τους. Η επιλογή τους θα γίνει κατά αξιολογική σειρά και εφόσον διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

• Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-3813229 και 6977868266 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap