ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διοργάνωση Αγώνων Τέχνης στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 2015 - 2016

ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΧΝΗΣ 2015
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Αρ.Πρωτ.Φ15/166675/Δ2/20-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : t05sde9@=(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά., Παπαδοπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272, : 210-34.43.317
Fax : 210-34.42.245

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης Αγώνων Τέχνης στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη για το σχολικό έτος 2015-2016».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 162227/Δ2/14-10-2015 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 21269/07-10-2015 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ.πρ. 2384/02-10-2015 αίτηση των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη και τα συνημμένα σε αυτή και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση Αγώνων Τέχνης (μουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής, ποίησης, φωτογραφίας, δημιουργίας video) που θα πραγματοποιηθούν από 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2016, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη.

Τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας και της Ομογένειας που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών τους αποστέλλοντας εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του Διευθυντή του σχολείου, πράξη Συλλόγου και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-474.024 και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη: www.mandoulides.edu.gr, όπου θα έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες, οι οποίες θα έχουν έγκαιρα αποσταλεί στα σχολεία.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω Αγώνες θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ