ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

28ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014

Αρ.Πρωτ.183027/Γ2/29-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: A. Βάρλα - Κ. Πισλή
Τηλέφωνο: 210 344 3272 - 2242

ΘΕΜΑ: «28ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας - Ολυμπιάδα Χημείας 2014»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 28ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) στις 22 Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο (ώρα 8.30 π.μ.).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης, ενώ οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.

Eπισυνάπτεται κατάσταση της εξεταστέας ύλης. Στο διαγωνισμό αυτό η Ε.Ε.Χ. θα βραβεύσει 15 μαθητές από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές από τη Γ’ Λυκείου.

• Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση στο Διευθυντή του σχολείου τους μέχρι τις 10 Μαρτίου 2014.

• Οι Διευθυντές, τόσο των Δημοσίων όσο και των Ιδιωτικών σχολείων, θα υποβάλουν συγκεντρωτικό πίνακα στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τις 17 Μαρτίου 2014, κοινοποιώντας τον ταυτόχρονα και στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, στην Ε.Ε.Χ., Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210-38.21.524, fax: 210-38.33.597.

• Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) και o απαιτούμενος αριθμός επιτηρητών από τους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις τοπικές Ε.Λ.Μ.Ε. και τα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ε.Χ. (όπου υπάρχουν). Κάθε Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με υπολογιστή και ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή των θεμάτων, καθώς και fax για την περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, επαρκή ποσότητα φύλλων χαρτιού και επαρκή αριθμό τετραδίων με ετικέτες-καλύμματα (Πανελληνίων Εξετάσεων). Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο θα προΐσταται ένας υπεύθυνος, Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Λυκείου, κλάδου ΠΕ 04 κατά προτίμηση, που θα ορισθεί από τον αντίστοιχο Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους όσον αφορά στα Εξεταστικά Κέντρα, στα οποία θα διαγωνισθούν οι μαθητές. Επίσης, θα γνωστοποιήσουν στην Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) του διαγωνισμού τις διευθύνσεις των Εξεταστικών Κέντρων, τα ονόματα των υπευθύνων και τον αριθμό των διαγωνιζομένων σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο.

• Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα προσέλθουν στα Εξεταστικά Κέντρα στις 8.30 π.μ με τις ταυτότητές τους ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων. Θα επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators).

• Τα θέματα θα σταλούν το πρωί της ημέρας της διεξαγωγής του διαγωνισμού από την Ε.Ε.Χ. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Εξεταστικών Κέντρων και «θα ανοιχθούν» από τον υπεύθυνο κάθε Εξεταστικού Κέντρου, παρουσία δύο επιτηρητών, θα φωτοτυπηθούν και θα διανεμηθούν στους μαθητές. Οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων να έχουν φροντίσει να είναι ανοιχτό το edunet (σε περίπτωση προβλήματος να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Ε.Ε.Χ.).

• Οι επιτηρητές θα πρέπει να υπογράφουν τα γραπτά που παραλαμβάνουν από τους μαθητές, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν.

• Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει να φροντίσουν να συγκεντρώσουν τα γραπτά, να τα τοποθετήσουν αμέσως σε φακέλους, τους οποίους θα σφραγίσουν και θα αποστείλουν εγκαίρως (την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά το διαγωνισμό) στην Ε.Ε.Χ.. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει να επισυνάψουν σε κάθε φάκελο και τις καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών και των επιτηρητών που πήραν μέρος στο διαγωνισμό.

• Από το διαγωνισμό θα επιλεγούν οι μαθητές που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία (6 μαθητές από αυτούς που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και 4 από αυτούς που εξετάστηκαν στα θέματα της Β΄ Λυκείου, καθώς και οι ισοβαθμήσαντες με αυτούς).

• Η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει για την άσκησή τους και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων (4) μαθητών που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ανόι του Βιετνάμ (Ιούλιος 2014).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην: Ένωση Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα, τηλέφωνα: 210-38.21.524, 210-38.29.266, Fax: 210-38.33.597, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eex.gr και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: .

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας και να κοινοποιήσετε στην Ε.Ε.Χ. τα e-mails των σχολείων που θα ορισθούν ως Εξεταστικά Κέντρα.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


28ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας
Εξεταστέα ύλη 2013-2014

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ

1) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
· Άτομα, μόρια, ιόντα
· Σύσταση και δομή του ατόμου
· Ατομικός αριθμός, μαζικός αριθμός, ισότοπα

2) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
· Καταστάσεις της ύλης και μετατροπές καταστάσεων
· Μεταβολές (φαινόμενα)
· Ιδιότητες

3) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΗΣ – ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
· Ομογενή, ετερογενή σώματα, χημικές ουσίες, στοιχεία, ενώσεις, μείγματα
· Διαλύματα

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ

1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
· Ένα απλό μοντέλο του ατόμου

2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
· Κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα
· Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα

3) ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
· Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου
· Ιοντικός δεσμός
· Ομοιoπολικός δεσμός

4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
· Εύρεση του αριθμού οξείδωσης
· Γραφή χημικών τύπων & ονοματολογία των ενώσεων

3. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙΔΙΑ - ΑΛΑΤΑ

1) ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
· Απλή και διπλή αντικατάσταση, εξουδετέρωση

4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

1) ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
· Ατομικό βάρος (σχετική ατομική μάζα)
· Μοριακό βάρος (σχετική μοριακή μάζα)
· mol
· Σταθερά Avogadro (NA)
· Γραμμομοριακός όγκος (Vm)

2) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

3) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
· Μονάδες περιεκτικότητας διαλυμάτων - Διαλυτότητα
· Αραίωση και ανάμειξη διαλυμάτων

4) ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

5. Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Εύρεση pH διαλύματος με χρήση δεικτών και πεχαμέτρου.

2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων.

3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης

Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
· Χαρακτηριστικές ομάδες
· Ομόλογες σειρές

2) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

3) ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ

2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΝΘΡΑΚΕΣ
• Πετρέλαιο & προϊόντα, βενζίνη, καύση, καύσιμα
• Νάφθα, πετροχημικά
• Αλκάνια, μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο
• Καυσαέρια, καταλύτες αυτοκινήτων

2) ΑΛΚΕΝΙΑ - ΑΛΚΙΝΙΑ - ΒΕΝΖΟΛΙΟ

3) ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
· φωτοχημική ρύπανση,
· Φαινόμενο θερμοκηπίου
· Τρύπα του όζοντος

3. ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ

1) ΑΛΚΟΟΛΕΣ
· Ταξινόμηση, Παρασκευές – Αλκοολική ζύμωση - Ιδιότητες
· Χαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων

4. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

1) ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
· Ταξινόμηση
· Οξικό οξύ, Βενζοϊκό οξύ

5. ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

1) ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
· Είδη - Χημική συμπεριφορά - Βιοχημικός ρόλος, θρεπτική αξία των υδατανθράκων

2) ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ, ΣΑΠΟΥΝΙΑ
· Είδη λιπών και ελαίων - Βιοχημικός ρόλος, θρεπτική αξία των λιπών και ελαίων
· Σαπούνια, συνθετικά απορρυπαντικά - Απορρυπαντική δράση σαπουνιών

3) ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
· Αμινοξέα, πρωτεΐνες - Βιοχημικός ρόλος πρωτεϊνών

6. Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης (Αλκοτέστ)

2. Oξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων

4. Ανίχνευση υδατανθράκων

Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1. Κεφάλαιο 1ο:

Διαμοριακές δυνάμεις – Προσθετικές ιδιότητες

2. Κεφάλαιο 2ο:

Θερμοχημεία
• ΔΗ αντίδρασης, ΔΗο σχηματισμού, καύσης, εξουδετέρωσης
• Θερμιδομετρία
• Νόμοι θερμοχημείας

3. Κεφάλαιο 3ο:

Χημική κινητική
• Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν
• Νόμος ταχύτητας, τάξη αντίδρασης, μηχανισμός αντίδρασης

4. Κεφάλαιο 4ο:

Χημική ισορροπία
• Kc, Kp,Qc, απόδοση αντίδρασης
• Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας, Αρχή Le Chatelier

5. Κεφάλαιο 5ο:

Οξειδοαναγωγή
• Οξείδωση, αναγωγή, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Ηλεκτρόλυση
• Μηχανισμός ηλεκτρόλυσης, προϊόντα ηλεκτρόλυσης, Νόμος ηλεκτρόλυσης, Εφαρμογές

6. Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Υπολογισμός ΔΗ αντίδρασης.

2. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν.

3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας.

4. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Κεφάλαιο 1ο:

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
• Ατομικό πρότυπο Bohr, κυματική φύση της ύλης, αρχή της αβεβαιότητας, κβαντικοί αριθμοί, αρχές ηλεκτρονιακής δόμησης

Περιοδικός πίνακας - στοιχεία μετάπτωσης, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων (ατομική ακτίνα, ηλεκτραρνητικότητα, ενέργεια ιοντισμού)
Γραφή ηλεκτρονιακών τύπων κατά Lewis

Κεφάλαιο 3ο:

Ιοντική ισορροπία
• Οξύ – βάση κατά Bronsted – Lowry
• Ισχύς οξέων-βάσεων, Βαθμός ιοντισμού
• Ιοντισμός ασθενών οξέων, βάσεων, νερού – pH
• Ρυθμιστικά διαλύματα
• Δείκτες - Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

Κεφάλαιο 5ο:

Οργανική χημεία
• σ - και π- δεσμοί, υβριδισμός
• Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων ( προσθήκη, απόσπαση, υποκατάσταση, πολυμερισμός, οξειδοαναγωγή, οξέων-βάσεων, αλογονοφορμική αντίδραση)
• Ταυτοποίηση – διάκριση

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Ρυθμιστικά Διαλύματα

2. Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap