ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2011 2012

Αρ.Πρωτ.6176/23-08-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 22
Ταχ. Κώδ. : 106 75, Αθήνα
Τηλ. : 213 213 9507
Fax : 210.72.31.883
e-mail : edu(ΑΤ)byzantinemuseum.gr
url : www.byzantinemuseum.gr
Πληρ. : Α. Χατζή

Θέμα: Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2011.

Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΒΧΜ), για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο 2011, προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες για σχολικές ομάδες.

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που παρουσιάζονται από το προσωπικό του Μουσείου.

1. «Έχει ο καιρός γυρίσματα: Εικονομαχία, Άλωση, Νεότερη Εποχή»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κρίσεις: Συνέχειες και ασυνέχειες στην Ιστορία» σχεδιάστηκε θεματική εκπαιδευτική διαδρομή στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου με επίκεντρο ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα που σηματοδοτούν περάσματα από μια εποχή σε μια άλλη. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Δημοτικού (Στ΄ τάξη), Γυμνασίου και Λυκείου.

Τίτλος προγράμματος: Έχει ο καιρός γυρίσματα: Εικονομαχία, Άλωση, Νεότερη Εποχή
Λειτουργία: 23 Σεπτεμβρίου 2011
Μέρες λειτουργίας: Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 10:30 και 11:00 – 12:30
Χώρος λειτουργίας: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ

2. «Φωνές νερού στο Βυζαντινό Μουσείο».

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΥΠΠΟΤ «Περιβάλλον και Πολιτισμός» σχεδιάστηκε θεματική εκπαιδευτική διαδρομή στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου με άξονα την σημασία του νερού στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Δημοτικού (από Δ΄ τάξη), Γυμνασίου και Λυκείου.

Τίτλος προγράμματος: Φωνές νερού στο Βυζαντινό Μουσείο
Λειτουργία: 6 Οκτωβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2011
Μέρες λειτουργίας: Πέμπτη και Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 09:30 – 10:30 και 11:00 – 12:00
Χώρος λειτουργίας: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ

3. «Εκτός συνόρων»

Η εκπαιδευτική δράση προσεγγίζει την έννοια του συνόρου, στις πολλαπλές νοηματοδοτήσεις της, με αφορμή την περιοδική έκθεση «Μέσα/Πέρα από τα Σύνορα» όπου παρουσιάζονται έργα σύγχρονης τέχνης από τη συλλογή την Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Δημοτικού (από Ε΄ τάξη), Γυμνασίου και Λυκείου.

Τίτλος προγράμματος: Εκτός συνόρων
Λειτουργία: 11 Οκτωβρίου έως 26 Οκτωβρίου 2011
Μέρες λειτουργίας: Τρίτη έως και Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 09:30 – 11:00
Χώρος λειτουργίας: Περιοδική έκθεση

4. «Από τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό».

Το πρόγραμμα αξιοποιεί εκπαιδευτικά την πρώτη ομόιτλη ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Δημοτικού (από Ε΄ τάξη), Γυμνασίου και Λυκείου.

Τίτλος προγράμματος: Από τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό
Λειτουργία: 1 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2011
Μέρες λειτουργίας: Τρίτη και Πέμπτη
Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 11:00
Χώρος λειτουργίας: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ

5. «Στις κοινότητες των Ρωμιών».

Το πρόγραμμα αξιοποιεί εκπαιδευτικά τμήμα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου που φέρει τον γενικό τίτλο «Από το Βυζάντιο στη Νεώτερη εποχή» και εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2010.
Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Δημοτικού (Στ΄ τάξη), Γυμνασίου και Λυκείου.

Τίτλος προγράμματος: Στις κοινότητες των Ρωμιών
Λειτουργία: 2 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2011
Μέρες λειτουργίας: Τετάρτη
Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 11:00
Χώρος λειτουργίας: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ

6. «Από την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο».

Το πρόγραμμα αξιοποιεί εκπαιδευτικά επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης του ΒΧΜ (αντικείμενα καθημερινής χρήσης από πηλό, μέταλλο, γυαλί). Απευθύνεται σε ομάδες νηπιαγωγείων, Α΄ και Β΄ Δημοτικού.

Τίτλος προγράμματος: Από την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Λειτουργία: 5 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2011
Μέρα λειτουργίας: Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 10:30
Χώρος λειτουργίας: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ

7. Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι για παιδιά.

Πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα που αξιοποιεί επιλεγμένα αντικείμενα του Μουσείου με θέμα τη Γέννηση. Απευθύνεται σε ομάδες νηπιαγωγείων, Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού.

Τίτλος προγράμματος: Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια για παιδιά
Λειτουργία: 6 έως 16 Δεκεμβρίου 2011
Μέρες λειτουργίας: Τρίτη έως και Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 10:30 και 10:30 έως 12:00
Χώρος λειτουργίας: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ χωρίς συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αυτής της μορφής μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής:
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος: από τις 09:30 έως τις 18:30 (καθημερινά εκτός Δευτέρας)
Νοέμβριος - Δεκέμβριος: από τις 09:30 έως τις 14:00 (καθημερινά εκτός Δευτέρας)

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συνοδεύουν τις σχολικές ομάδες σε επισκέψεις χωρίς παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου, προτείνεται η προηγούμενη συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις γνωριμίας με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και τις εκπαιδευτικές του δυνατότητες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (τηλέφωνο: 213 213 9507).

Επισημαίνεται ότι:

- Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, οι επισκέψεις σχολικών ομάδων και η συμμετοχή εκπαιδευτικών στις ενημερωτικές συναντήσεις παρέχονται δωρεάν.

- Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου γίνονται δεκτά σχολικά τμήματα μέχρι 30 μαθητές.

- Για τη συμμετοχή σχολικών ομάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (τηλέφωνο: 213 213 9507).

- Οι δηλώσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι κρατήσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις της περιόδου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011, θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 (καθημερινά και ώρες 09:00 έως 15:00). Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

- Η ώρα προσέλευσης των σχολικών ομάδων πρέπει να τηρείται αυστηρά σε περίπτωση καθυστέρησης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να ματαιωθεί.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η Διευθύντρια

Ευγενία Χαλκιά

Μετάβαση στο σχετικό άρθρο με πληροφορίες για το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΒΧΜ)


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap