ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΥΖΗΝ" ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μαρούσι, 18/10/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΕΥΖΗΝ: Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υγεία των παιδιών σε όλα της Σχολεία της Ελλάδας»

Το ΕΥΖΗΝ είναι ένα πενταετές πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο έχει ξεκινήσει το 2012 με σκοπό τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και από φέτος και των Λυκείων της χώρας και καταγράφει και αξιολογεί τον ρυθμό ανάπτυξης, τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Ταυτόχρονα, το ΕΥΖΗΝ, μέσα από παράλληλες ενέργειες, παρέχει διαρκή συμβουλευτική Ενημέρωση και Εκπαίδευση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, λειτουργεί ανανεωμένος δικτυακός τόπος του ΕΥΖΗΝ στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ (http://eyzin.minedu.gov.gr), στον οποίο μπορούν να βρουν :

- Οι γονείς, χρήσιμες και επίκαιρες συμβουλές για την ανάπτυξη και τη σωστή διατροφή των παιδιών.

- Οι εκπαιδευτικοί, υλικό για Προγράμματα Αγωγής Υγείας, αλλά και ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην υγεία των μαθητών.

- Τα παιδιά και οι έφηβοι, πληροφορίες και ερωτήματα που τους απασχολούν σχετικά με τη διατροφή και την άσκηση, μέσα από κουίζ και παιχνίδια.

Σε μια εποχή που η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει αυξημένες οικονομικές δυσκολίες και δεν υπάρχει για τη μεγάλη πλειοψηφία η δυνατότητα να απευθυνθεί στις υπηρεσίες των ειδικών για προβλήματα, όπως η Παιδική Παχυσαρκία, το υπουργείο παρέχει μέσω αυτού του Προγράμματος τα «εργαλεία», τις πληροφορίες καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

 


Αρ.Πρωτ.54970/19-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Γκούφα Π.
Τηλέφωνο : 210-3442208
FAX : 210-3442210
E-mail : physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Β΄ φάση εφαρμογής του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 29282/Γ4/1-3-2013 και 33006/Γ4/8-3-2013 εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι από 23/4/2013 και μέχρι το πέρας του σχολικού έτους τίθεται σε εφαρμογή η Β΄ φάση εφαρμογής του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) στα σχολεία. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να παρέχει στους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους πολύτιμες πληροφορίες για το ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Συνεπώς το πρόγραμμα περιορίζεται στους μαθητές και τις μαθήτριες για τους/τις οποίους/ες υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του γονέα / κηδεμόνα τους για τη συμμετοχή τους. Επομένως η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.

Στη Β’ φάση του προγράμματος θα γίνει εισαγωγή στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα http://eyzin.minedu.gov.gr : από τους εκπαιδευτικούς, των αποτελεσμάτων της σωματομετρικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης που υλοποιήθηκαν (ή βρίσκονται σε εξέλιξη) κατά την Α’ φάση του προγράμματος και των στοιχείων σχετικών με τη φυσικής δραστηριότητα των μαθητών.

Υπεύθυνος για την πρώτη πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα http://eyzin.minedu.gov.gr είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Για να αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα, ο Διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να συνδεθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος EYZHN, την οποία θα βρει στον ιστότοπο του Υ.ΠAI.Θ.Π.Α. (http://eyzin.minedu.gov.gr ) και με τη χρήση του Κωδικού Σχολείου να πραγματοποιήσει την εγγραφή του σχολείου στην εφαρμογή. Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα λάβει στο email του σχολείου ένα μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού του σχολείου στο Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών, μπορούν οι εκπαιδευτικοί ή οι μαθητές να έχουν άμεση πρόσβαση στην Πλατφόρμα και να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής. Πληροφορίες για τις παραπάνω ενέργειες μπορείτε να ζητάτε στα τηλέφωνα 2103442208 – κυρία Γκούφα και 2103442201 κ. Χασάπης.

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων του κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία και θα δημιουργείται Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του. Με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων οι αναφορές θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν στους γονείς των μαθητών σε κλειστό φάκελο. Παρακαλώ σημειώστε ότι Ατομικές Αναφορές μπορεί να δημιουργηθούν ακόμη και χωρίς να υπάρχουν κάποια δεδομένα (π.χ. η αξιολόγηση φυσικής κατάστασης).

Προτείνεται η διανομή των αναφορών να γίνει στους γονείς των μαθητών κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης στο σχολείο.

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, στην Πλατφόρμα εισάγεται μόνο ο Αριθμός Μητρώου και OXI το όνομά του μαθητή.

Με την ευκαιρία έναρξης της Β’ φάσης του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. θα θέλαμε να διευκρινίσουμε και πάλι τα εξής:

1) Το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για να δίνει στους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους πολύτιμες πληροφορίες για το ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης.

2) Μια από τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η διαχρονική καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας. Ο χαρακτήρας του προγράμματος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόληψη υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.

3) Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δημιουργία των Ατομικών Αναφορών γίνεται αυτόματα στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα http://eyzin.minedu.gov.gr . Επίσης, δεν εισάγεται το όνομα του μαθητή παρά μόνο ο αριθμός μητρώου, διασφαλίζοντας έτσι πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.

1) Τους επόμενους μήνες, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν θα συνεχίσει με την υλοποίηση νέων δράσεων πρόληψης υγείας στο πλαίσιο της υποστήριξης μαθητών και των οικογενειών τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.29282/Γ4/01-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210
E-mail : physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στη Δ.Ε.»

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος το οποίο περιελάμβανε την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών των Γ΄ και Ε΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε την επέκτασή του και στους μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, με την ονομασία Ε.Υ.Ζ.Η.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ).

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις.

Στην A΄ φάση καλούνται οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) των Γυμνασίων της χώρας, στο πλαίσιο του μαθήματός τους, να διενεργήσουν τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης έως 31/3/2013, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες και να καταγράψουν σε έντυπα τα αποτελέσματα. Οι προτεινόμενες δοκιμασίες εμπεριέχονται στα βιβλία Φυσικής Αγωγής των Α,΄Β΄ και Γ΄ τάξεων στις ενότητες Φυσική Κατάσταση (Α΄ Γυμνασίου), Δοκιμασίες αξιολόγησης της Φυσικής Κατάστασης των μαθητών (Β΄ Γυμνασίου) και Κλασσικός Αθλητισμός και Φυσική Κατάσταση (Γ΄ Γυμνασίου).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός (μετροταινία και ζυγαριά) θα αγοραστεί με δαπάνη του σχολείου.

Στη B΄ φάση η οποία θα διαρκέσει από 1/4/2013 έως 31/5/2013, θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο οποίο θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α΄ φάσης (σωματική διάπλαση & φυσική κατάσταση των μαθητών). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους στο πλαίσιο κάποιας εκδήλωσης στο σχολείο. Η B΄ φάση του προγράμματος θα διεξαχθεί στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων. Πριν την έναρξη της B΄ φάσης θα προηγηθεί αναλυτική εγκύκλιος με οδηγίες.

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου.

Για την επιτυχή διεξαγωγή του εγχειρήματος, απαιτείται η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους καθηγητές ΠΕ11 και ΠΕ19/20 και η εφαρμογή των επισυναπτόμενων αναλυτικών οδηγιών.

Οι αξιολογήσεις συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος (Καθηγητής Λ. Συντώσης).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Μετάβαση στο άρθρο με τις οδηγίες διεξαγωγής των αξιολογήσεων των μαθητών στο πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ)


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap