ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ"
Κ' ΣΥΝΟΔΟΣ
2014 - 2015

Αρ.Πρωτ.97329/Δ2/19-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : t05sde3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Παπαδοπούλου Χ.
Τηλέφωνο :210-34.43.272
: 210-34.43.317
Fax : 210-34.42.245

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Κ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων 2014 -2015»
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 97020/Δ2/18-06-2015 και 81936/Δ2/22-05-2015 έγγραφα, καθώς και η με αρ. πρ. 199259/Δ2/09-12-2014 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας με θέμα «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», Κ΄ Σύνοδος 2014-2015», και ύστερα από τα ανωτέρω σχετικά εισερχόμενα έγγραφα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σας ενημερώνουμε ότι επήλθε αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών της Κ΄ Συνόδου του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες της Κ’ Συνόδου θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στο χρονικό διάστημα από 6 Σεπτεμβρίου έως και 9 Σεπτεμβρίου 2015 και όχι στις αρχές Ιουλίου 2015, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί στη σχετική εγκύκλιο. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία για λόγους που αφορούν στο γενικότερο προγραμματισμό των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση με την κυρία Κατερίνα Κωνσταντίνου, υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» (τηλ. επικοινωνίας: 210-36.92.411).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ. 199259/δ2/09-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email :
Πληροφορίες : Βάρλα Ά., Πισλή Κ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272, : 210-34.42.242
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», Κ΄ Σύνοδος 2014-2015.

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Υπενθυμίζεται ότι από την προηγούμενη χρονιά εφαρμόστηκαν με επιτυχία σημαντικές καινοτομίες στη δομή του προγράμματος:


  • άλλαξε ο τρόπος συμμετοχής των μαθητών και ανάδειξης των «εφήβων βουλευτών», μεαξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών,
  • άλλαξε ο τρόπος οργάνωσης των εργασιών της Συνόδου: οι «έφηβοι βουλευτές» είχαν τηνευκαιρία να επεξεργαστούν και να βελτιώσουν, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού φόρουμεπικοινωνίας και στη συνέχεια κατά τις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, το κείμενο τουκανονισμού λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, σε συνεργασία με τον Συνήγορο τουΠαιδιού,
  • οι «έφηβοι βουλευτές» για πρώτη φορά συμμετείχαν σε προσομοίωση της διαδικασίαςκοινοβουλευτικού ελέγχου, στην οποία μετείχε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,κ. Ανδρέας Λοβέρδος,
  • οι «έφηβοι βουλευτές» για πρώτη φορά συμμετείχαν σε ελεύθερη συζήτηση με βουλευτέςτου Ελληνικού Κοινοβουλίου, για θέματα πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος κατά τη νέα Σύνοδο, καθώς και για τον τρόπο εγγραφής των σχολείων, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: www.efivoi.gr , από 10-12-2014.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής. Ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής ορίζεται το 21ο έτος ηλικίας των μαθητών.

Για την εφαρμογή του προγράμματος στα Λύκεια, απαιτείται ορισμός εκπαιδευτικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ως συνδέσμου καθηγητή του Λυκείου με το αρμόδιο για το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» τμήμα του Ιδρύματος της Βουλής. Για ένα (1) έως επτά (7) τμήματα Β΄ τάξης του κάθε σχολείου ορίζεται ένας (1) σύνδεσμος καθηγητής με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν τα σχολικά τμήματα είναι περισσότερα ορίζεται και δεύτερος σύνδεσμος καθηγητής.

Ο σύνδεσμος καθηγητής αναλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του και των προσωπικών του στοιχείων ως συνδέσμου, την ενημέρωση των μαθητών της Β΄ τάξης κατά τμήμα (3 διδακτικές ώρες) για το πρόγραμμα και διευκόλυνσή τους κατά τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές των σχολείων θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 10-12-2014 έως 14-01-2015, χωρίς να προβλέπεται παράταση.

Ως συμβολική επιβράβευση της συμβολής των καθηγητών συνδέσμων στο πρόγραμμα, προβλέπεται η αποστολή επιλεγμένων εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Οι μαθητές που θα επιλεγούν ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές θα κληθούν να μετάσχουν στις εργασίες της Κ’ Συνόδου που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου 2015 στην Αθήνα.

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap