Αποζημίωση Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων που Εξετάζονται σε άλλο Σχολείο

Υποψήφιοι Πανελλαδικών εξετάσεων νησιωτικής περιοχής που μετακινούνται για τις εξετάσεις σε άλλη νησιωτική περιοχή ή σε ηπειρωτική περιοχή, όπως και υποψήφιοι ηπειρωτικών περιοχών που μετακινούνται σε άλλη περιοχή με απόσταση μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων, δικαιούνται αποζημίωση για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξέτασεων Ατόμων με Αναπηρίες - Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2018

Στην εγκύκλιο ορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων για υποψηφίους Λυκείων με Αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Μηχανογραφικό Δελτίο 2018Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα Μηχανογραφικά Δελτία για υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείου 2018.

Διευκρινίζεται ότι οι νέοι υποψήφιοι συμπληρώνουν Μηχανογραφικό Δελτίο με 4 Επιστημονικά Πεδία, ενώ υποψηφίοι παλαιοτέρων ετών, σε ποσοστό 10%, συμπληρώνουν Μηχανογραφικό Δελτίο με 5 Επιστημονικά Πεδία

Προκήρυξη Εισαγωγής Ιδιωτών σε Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η Προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων 2018.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα μέχρι και ώρα 15:00 της 06-06-2018 (27-07-2018 για Έλληνες εξωτερικού).

Διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποψηφίων στις σχολές θα γίνει το ακδημαϊκό έτος 2018-2019

Μετεγγραφές Μαθητών Λυκείων Εξωτερικού για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

Ορίζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποψηφίους της Γ' τάξης Λυκείων του εξωτερικού που επιθυμούν να μετεγγραφούν σε σχολεία εσωτερικού ώστε να συμμετάσχουν με τις κανονικές διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων 2018

Υγειονομική Εξέταση - Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2018

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ανακοινώθηκε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή σε Τ.Ε.Φ.Α.Α., ορίζονται για το διάστημα από Τρίτη 19 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν επιθυμία για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ στην αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν έχουν δικαίωμα συμετοχής στις δοκιμασίες, ενώ υποψήφιοι που διεκδικούν εισαγωγή σε ποσοστό 10% μπορούν να συμμετάσχουν με τους βαθμούς του προηγουμένου έτους, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα νέας πρακτικής δοκιμασίας.

Οδηγίες και Συμβουλές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συμβουλές και οδηγίες για τις πανελλαδικές εξετάσειςΣυγκεντρώσαμε σε ένα άρθρο μικρές απλές συμβουλές της τελευταίας στιγμής που ίσως να βοηθήσουν σε μία καλύτερη παρουσία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι συμβουλές βασίστηκαν σε προτάσεις και εμπειρίες υποψηφίων παλαιοτέρων ετών, και ουσιαστικά αποτελούν μία υπενθύμιση βασικών κανόνων στη διαμόρφωση και συγγραφή των απαντήσεων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Δελτίο Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Περιγράφεται το Δελτίο Εξεταζομένου για όσους συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018, με διευκρινίσεις για όσους διεκδικήσουν εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εξέτασεις, χωρίς εξετάσεις, σε ποσοστό 10%

Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 Ορίζεται ο τρόπος εισαγωγής υποψηφίων ΕΠΑΛ σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω πανελληνίων εξετάσεων, ανάλογα με το τομέα και την ειδικότητα

Τροποποιήσεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μετά και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προέκυψαν αλλαγές στις σχολές του Μηχανογραφικού Δελτίου ανά επιστημονικό πεδίο, όπου αφαιρούνται τμήματα ΤΕΙ και προστίθενται τμήματα Πανεπιστημίου

Εγκύκλιος Διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2018

Δίνονται οδηγίες για την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (συγκρότηση επιτροπών, επιτηρητές, βαθμολογητές, εξεταστικά-βαθμολογικά κέντρα, εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες...)

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών σε Στρατιωτικές Σχολές 2018 (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) μέσω των πανελλαδικών εξετάεσεων 2018. Η προκήρυξη αναφέρεται σε εισαγωγή σπουδαστών σε ΑΣΕΙ, ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, και ΑΣΣΥ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ και ΣΜΥΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, ενώ για την ειδική κατηγορία "Έλληνες του Εξωτερικού" λήγει την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

Προκαταρκτικές Εξετάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές 2018 (ΠΚΕ)

Ορίζεται το πλαίσιο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων Εισαγωγής (ΠΚΕ) σε Στρατιωτικές Σχολές, για Υγεινομικές Εξετάσες, Ψυχομετρικές και Αθλητικές δοκιμασίες