ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ (Εξεταστέα Ύλη) 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2017-2018

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη όλων των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/163251/Δ4/29-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Γ. Αδαμαντόπουλος, Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 53, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/162684/Δ4/29.09.2017 και Φ6/162681/Δ4/29.09.2017 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 25/23-06-2017, 28/10-07-2017 & 36/14.09.2017 Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΕ/289/29-09-2017 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

«ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από τα βιβλία:
1. Κινητήρες Αεροσκαφών Ι, (ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά.),
2. Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ, (ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά.).

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ


ΒΙΒΛΙΟ 1: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι (ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά.), ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ


Κεφάλαιο 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1.1 Ιστορική εξέλιξη κινητήρων – Είδη κινητήρων (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
1.1.4 Ειδικοί ορισμοί για τη βασική λειτουργία του εμβολοφόρου κινητήρα (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

1.2 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
1.2.1 Τα στοιχειώδη μέρη του βενζινοκινητήρα – πετρελαιοκινητήρα (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
1.3.1 Γενικά
1.3.2 Στροφαλοθάλαμος
1.3.3 Έδρανα ή τριβείς
1.3.3.1 Έδρανα ολίσθησης
1.3.3.2 Έδρανα κύλισης
1.3.4 Στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλος
1.3.5 Διωστήρας
1.3.6 Έμβολο – πείρος – τα ελατήρια του εμβόλου
1.3.7 Κύλινδροι – κεφαλές κυλίνδρων
1.3.8 Βαλβίδες
1.3.9 Σύστημα κίνησης βαλβίδων και εκκεντροφόρος άξονας

1.4 ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
1.4.1 Χαρακτηριστικά του λιπαντικού μέσου
1.4.1.1 Λιπαντικά λάδια
1.4.1.2 Πρόσθετα λαδιών
1.4.1.3 Συνθετικά λιπαντικά
1.4.1.4 Λιπαντικά λίπη (γράσα)
1.4.2 Συστήματα λίπανσης

1.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
1.7.1 Γενικά
1.7.2 Τα διάφορα συστήματα υπερσυμπίεσης
1.7.2.1 Μηχανικοί υπερσυμπιεστές – άμεση μετάδοση της κίνησης
1.7.2.2 Στροβιλο-υπερπληρωτές – έμμεση μετάδοση της κίνησης
1.7.3 Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler)

1.10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
1.10.1 Το σύστημα πυρανίχνευσης του κινητήρα (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
1.10.2 Το σύστημα πυρόσβεσης του κινητήρα (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

Κεφάλαιο 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΩΘΗΣΗ
2.1.2 Αρχές αεριώθησης
2.1.3 Ώση
2.1.3.1 Λειτουργικοί παράγοντες
2.1.3.2 Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ώση
2.1.4 Μέθοδοι αεριώθησης – Τύποι αεριωθητών
2.1.4.5 Βασικές αρχές αεριοστρόβιλου (gas turbine engine)
2.1.5 Οι τύποι του αεριοστρόβιλου
2.1.5.1 Στροβιλοαντιδραστήρας (turbojet engine)
2.1.5.2 Ελικοστρόβιλος (turboprop engine)
2.1.5.3 Αξονοστρόβιλος (turbosaft engine)
2.1.5.4 Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan engine)
2.1.7 Χρήσεις των κινητήρων αεριώθησης (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.2 ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.2.2 Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.2.4 Πραγματικός κύκλος λειτουργίας (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ
2.3.2 Είδη αεραγωγών εισαγωγής
2.3.4 Συστήματα αντί- και από-πάγωσης εισαγωγής αέρα (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.4 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
2.4.1 Γενικά
2.4.2 Φυγοκεντρικοί συμπιεστές
2.4.3 Αξονικοί συμπιεστές
2.4.3.1 Γενικά
2.4.3.2 Αρχές λειτουργίας
2.4.3.7 Απώλεια στήριξης – πάλμωση (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.5 ΔΙΑΧΥΤΕΣ

2.6 ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΥΣΗΣ
2.6.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.6.3.2 Ευστάθεια καύσης (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.6.3.3 Κατανομή θερμοκρασίας (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.6.4 Τύποι θαλάμων καύσης (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ
2.7.1 Περιγραφή και λειτουργία του στροβίλου
2.7.3 Ψύξη των πτερυγίων

2.8 ΕΞΑΓΩΓΗ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.9 ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
2.9.1 Οι πηγές του θορύβου
2.9.2 Μέθοδοι μείωσης του θορύβου
2.9.3 Μειωτές θορύβου (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.10 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣΗΣ
2.10.1 Επιβράδυνση α/φους κατά την προσγείωση (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.10.2 Πλεονεκτήματα και αρχή λειτουργίας των αναστροφέων ώσης

2.11 ΜΕΤΑΚΑΥΣΗ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.11.1 Λειτουργία (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)


ΒΙΒΛΙΟ 2: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ (ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.α.), ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ


Κεφάλαιο 2: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

2.1 ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
2.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη «ζωή» του κινητήρα
2.1.1.1 Βασικοί κανόνες καλής λειτουργίας
2.1.1.2 Εισαγωγή σχεδιαστικών αλλαγών (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.2.1 Επιθεώρηση πριν την πτήση
2.2.3 Επιθεώρηση 100 ωρών και ετήσια επιθεώρηση (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.2.3.14 Έλικας (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

2.3 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
2.3.1 Διαστήματα και είδη γενικής επισκευής
2.3.4 Επιθεώρηση (Μη καταστροφικοί έλεγχοι, έλεγχος διαστάσεων) (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.3.4.1 Οπτική επιθεώρηση
2.3.4.2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.3.4.2.1 Μαγνητική επιθεώρηση (Magnetic Particle Inspection – MPI)
2.3.4.2.2 Επιθεώρηση με διεισδυτικά υγρά (Penetrant Inspection)
2.3.4.2.3 Επιθεώρηση με δινορεύματα (Eddy Current Inspection)
2.3.4.2.5 Υπέρηχοι (Ultrasonic Inspection)

2.4 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
2.4.1 Μεθοδολογία διερεύνησης
2.4.1.1 Γενικά
2.4.1.2 Αναγνώριση των συμπτωμάτων
2.4.1.3 Ερμηνεία και ανάλυση των συμπτωμάτων
2.4.1.4 Καταγραφή των πιθανών αιτίων που μπορούν να προκάλεσαν τη δυσλειτουργία
2.4.1.5 Εντοπισμός της δυσλειτουργίας (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.4.1.6 Απομόνωση της δυσλειτουργίας σε συγκεκριμένο εξάρτημα ή παρελκόμενο του κινητήρα (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.4.1.7 Ανάλυση της αιτίας που προκάλεσε τη βλάβη

2.4.2 Διαδικασίες διερεύνησης βλαβών στα κύρια εξαρτήματα εμβολοφόρων κινητήρων
2.4.2.1 Γενικά
2.4.2.2 Δυσκολία εκκίνησης του κινητήρα
2.4.2.3 Ελαττωματικοί σπινθηριστές (spark plugs)
2.4.2.4 Δυσλειτουργία συστήματος λίπανσης
2.4.2.5 Δυσλειτουργία συστήματος εισαγωγής

2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.6.1 Αίτια αντικατάστασης εμβολοφόρου κινητήρα

2.8 ΙΣΧΥΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
2.8.1 Γενικά (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
2.8.2 Είδη ισχύος και διαδικασίες μέτρησης αυτών
2.8.2.1 Ενδεικνυόμενη ισχύς

Κεφάλαιο 3: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

3.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.3.1 Συντήρηση και επισκευές ψυχρού τμήματος
3.3.2 Συντήρηση και επισκευές θερμού τμήματος
3.3.2.1 Θάλαμος καύσης
3.3.2.2 Τμήμα στροβίλων
3.3.5 Διαδικασίες ζυγοστάθμισης συμπιεστού και στροβίλου
3.3.6 Έλεγχοι διακένων και ανοχών

3.4 ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.4.2 Φυσικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών
3.4.3 Προδιαγραφές λιπαντικών αεριοστρόβιλων κινητήρων (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.4.7 Έλεγχοι και διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσης
3.4.7.1 Διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσης (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.4.7.2 Απώλεια πίεσης λαδιού (χωρίς ίχνη διαρροής)
3.4.7.3 Χαμηλή πίεση λαδιού
3.4.7.4 Υψηλή πίεση λαδιού
3.4.7.5 Διακύμανση πίεσης λαδιού
3.4.7.6 Υπερβολική κατανάλωση λαδιού
3.4.7.7 Ένδειξη αυξημένης ποσότητας λιπαντικού

3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.6.2 Σκοπός συστήματος καυσίμου και είδη συστημάτων
3.6.2.6 Ρυθμιστές καυσίμου

3.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.7.1 Μέθοδοι εκκίνησης
3.7.1.1 Πνευματικός εκκινητής
3.7.1.2 Ηλεκτρικός εκκινητής
3.7.1.3 Ηλεκτρικός εκκινητής – γεννήτρια (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.7.1.5 Εκκίνηση με αξονοστρόβιλο (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

3.8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
3.8.1 Γενικά
3.8.4 Διαδικασία εκκίνησης αεριοστρόβιλων κινητήρων

3.9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ

3.10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
3.10.1 Αιτίες πρόκλησης πυρκαγιάς και πρόληψη εκδήλωσής της
3.10.2 Σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς
3.10.3 Καταστολή
3.10.4 Έλεγχοι, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών συστήματος πυρόσβεσης
3.10.5 Ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών συστήματος πυρόσβεσης (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.10.5.1 Λανθασμένες ενεργοποιήσεις του συστήματος
3.10.5.3 Ανεπιτυχής δοκιμή λειτουργικότητας του συστήματος

3.11 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
3.11.1 Συγχρονισμός λειτουργίας κινητήρων (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)
3.11.2 Περιγραφή και λειτουργία των οργάνων του κινητήρα (Μόνο διδακτέα και όχι εξεταστέα)

 

Pin It

Εκτύπωση