ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - Εξεταστέα Ύλη ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Εξεταστέα Ύλη στον Προγραμματισμό Υπολογιστών Τομέα Πληροφορικής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη όλων των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/54434/Δ4/03-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Καλαθά
Τηλέφωνο: 210 344 32 76
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» της Γ’ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ.

Σχετ.: Οι υπ΄ αριθμ. Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/τ.Β΄/11-10-2017) και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3602/τ.Β΄/12-10-2017 Υπουργικές Αποφάσεις

Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. και σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 12/15.02.2018 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

«Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη για το Κεφάλαιο 11 της επικαιροποιημένης 2ης έκδοσης του βιβλίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» του Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ.), είναι η ακόλουθη:

11.1 Αντικείμενα και Κλάσεις

11.2 Στιγμιότυπα

11.3 Ιδιότητες και Μέθοδοι (όχι οι 11.3.1, 11.3.2 και 11.3.3)

11.5 Δραστηριότητες

11.6 Ερωτήσεις - Ασκήσεις
(Από τις παραγράφους 11.5-Δραστηριότητες και 11.6-Ερωτήσεις μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 11.1,

11.2, και 11.3.).»

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ6/163251/Δ4/29-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Γ. Αδαμαντόπουλος, Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 53, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/162684/Δ4/29.09.2017 και Φ6/162681/Δ4/29.09.2017 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 25/23-06-2017, 28/10-07-2017 & 36/14.09.2017 Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΕ/289/29-09-2017 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

3.1. Μεταβλητές και τύποι δεδομένων
3.1.1. Τύποι δεδομένων

3.2. Αριθμητικές και λογικές πράξεις και εκφράσεις

3.3. Βασικές (ενσωματωμένες) συναρτήσεις

3.4. Δομή προγράμματος και καλές πρακτικές

3.5. Τύποι και δομές δεδομένων στις γλώσσες προγραμματισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αλγοριθμικές δομές

4.1 Αλγοριθμικές δομές - Ροές εκτέλεσης προγράμματος
4.1.1 Δομή ακολουθίας
4.1.2 Δομή επιλογής if (ΑΝ)
4.1.3 Δομή επανάληψης (for και while)

4.2 Συναρτήσεις
4.2.1 Δημιουργώντας δικές μας συναρτήσεις
4.2.2 Παράμετροι συναρτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κλασικοί Αλγόριθμοι ΙΙ

5.1 Δυαδική αναζήτηση

5.2 Ταξινόμηση Ευθείας ανταλλαγής

5.4 Δραστηριότητες - Άλυτες

5.5 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

(Από τις παραγράφους 5.4 και 5.5, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Διαχείριση Αρχείων

6.1 Εισαγωγή - δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο αρχείων

6.2 Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχείο

6.4 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

7.1 Υποπρογράμματα και τρόποι κλήσης τους
7.1.1 Υποπρογράμματα
7.1.2 Συναρτήσεις στην Python

7.2 Μεταβλητές και παράμετροι
7.2.1 Παράμετροι συναρτήσεων
7.2.2 Εμβέλεια των μεταβλητών

7.3 Αρθρώματα (Modules)
7.3.1 Εισαγωγή
7.3.2 Σύντομη περιγραφή της Πρότυπης βιβλιοθήκης (Standard Library)
7.3.3 Πακέτα (Packages)

7.4 Δραστηριότητες

7.5 Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δομές Δεδομένων ΙΙ

8.1 Συμβολοσειρές (strings)

8.2 Λίστες

8.3 Στοίβα

8.4 Ουρά

8.8 Δραστηριότητες

8.9 Ερωτήσεις

(Από τις παραγράφους 8.8 και 8.9, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

11.1 Αντικείμενα και Κλάσεις

11.2 Στιγμιότυπα

11.3 Ιδιότητες και Μέθοδοι

11.6 Δραστηριότητες

11.7 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

(Από τις παραγράφους 11.6 και 11.7, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 11.1, 11.2 και 11.3)

Pin It

Εκτύπωση