ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Εφαρμοσμένων Τεχνών) 2016 - 2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2016-2017

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3143/2016)

Αρ.Πρωτ.Φ6/161723/Δ4/30-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
Θ. Προπατορίδης, Γ. Κοτσιφάκης
Τηλέφωνο: 210 344 22 29, 3240, 32 76
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/160716/Δ4/29.09.2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 29/21-07-2016 & 38/22-09-2016 Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΕ/321/27-09-2016 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017 ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

ΣΤ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
3. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5. ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί 2. Τεχνολογία Υλικών

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
2. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί 2. Τεχνολογία Υλικών

ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ», Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου και Α΄ Τάξη 2ου Κύκλου ΤΕΕ Ειδικότητα: Συντήρηση Έργων τέχνης- Αποκατάσταση των Β. Αργυροπούλου, Αικ. Μαλέα, Γ. Παναγιάρη και Α. Στασινού, οι ακόλουθες σελίδες:

Σελ. 1-22

Σελ. 33-79

Σελ. 117-162