ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2017-2018

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη όλων των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/163251/Δ4/29-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Γ. Αδαμαντόπουλος, Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 53, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/162684/Δ4/29.09.2017 και Φ6/162681/Δ4/29.09.2017 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 25/23-06-2017, 28/10-07-2017 & 36/14.09.2017 Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΕ/289/29-09-2017 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ»

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


ΒΙΒΛΙΟ: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (τόμος πρώτος)» (Λ.ΚΛΙΑΝΗ, Ι. ΝΙΚΟΛΟΥ, Ι. ΣΙΔΕΡΗ., έκδ. Ε.Ι.)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΕΚ

1.5.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής

1.6.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής

1.7.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής

1.8.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΕΚ

2.1 Κορμός μηχανής
2.1.1 Σκελετός (engine frame)
2.1.2 Βάση (bedplate)
2.1.3 Σώμα κυλίνδρων (cylinder block)
2.1.4 Συνδέτες (tie rods)

2.2 Χιτώνια (cylinder liners)

2.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων (cylinder head)

2.4 Βαλβίδες – Μηχανισμοί κινήσεως
2.4.1 Βαλβίδες (valves)
2.4.2 Ελατήρια βαλβίδων
2.4.3 Ωστήρια – Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα

2.5 Έμβολα – Ελατήρια εμβόλων
2.5.1 Έμβολο (piston)
2.5.2 Ελατήρια εμβόλων (piston rings)

2.6 Διωστήρας (connecting rod)

2.7 Βάκτρο – Στυπειοθλίπτης – Ζύγωμα
2.7.1 Βάκτρο
2.7.2 Ζύγωμα
2.7.3 Στυπειοθλίπτης

2.8 Στροφαλοφόρος άξονας (crankshaft)

2.9 Εκκεντροφόρος άξονας (camshaft)
2.9.1 Γενικά
2.9.2 Μετάδοση κινήσεως

2.10 Τριβείς
2.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως
2.10.2 Τριβείς διωστήρων
2.10.3 Ωστικός τριβέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

6.2.2 Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πετρελαίου
6.2.3 Επίδραση των ιδιοτήτων στη λειτουργία της μηχανής

6.3 Λιπαντικά – Λίπανση ναυτικών κινητήρων
6.3.1 Γενικά
6.3.2 Τριβή
6.3.3 Λίπανση
6.3.5 Ιδιότητες λιπαντικών
6.3.6 Βελτιωτικά Πρόσθετα

6.4 Δίκτυο πετρελαίου
6.4.1 Υποσύστημα πληρώσεως και μεταφοράς
6.4.2 Υποσύστημα επεξεργασίας καυσίμου
6.4.3 Υποσύστημα τροφοδοτήσεως καυσίμου

6.5 Δίκτυο λιπάνσεως
6.5.1 Σύστημα αποθηκεύσεως, μεταφοράς και καθαρισμού λαδιού λιπάνσεως
6.5.2 Σύστημα λιπάνσεως κύριας μηχανής
6.5.3 Σύστημα κυλινδρελαίου κύριας μηχανής
6.5.4 Σύστημα λιπάνσεως στροβιλοϋπερπληρωτών
6.5.5 Έλεγχος του δικτύου λιπάνσεως
6.5.6 Καθαρισμός του δικτύου λιπάνσεως
6.5.7 Μέτρα προς αποφυγή της πρόωρης αποσυνθέσεως του λαδιού

6.6 Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα

6.7 Μέθοδοι ανακτήσεως θερμότητας

6.8 Συστήματα ψύξεως με γλυκό νερό
6.8.1 Υποσύστημα νερού ψύξεως χιτωνίων
6.8.2 Υποσύστημα νερού ψύξεως εμβόλων
6.8.3 Υποσύστημα ψύξεως εγχυτήρων καυσίμου
6.8.4 Σύστημα ψύξεως ηλεκτροπαραγωγών ζευγών


ΒΙΒΛΙΟ: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (τόμος δεύτερος)» (Λ.ΚΛΙΑΝΗ , Ι. ΝΙΚΟΛΟΥ, Ι. ΣΙΔΕΡΗ , έκδ. Ε.Ι.)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

11.1 Γενικά

11.2 Διαδικασία εκκινήσεως
11.2.1 Προθέρμανση της μηχανής
11.2.2 Γενικοί έλεγχοι πριν την εκκίνηση
11.2.3 Εκκίνηση μετά από περιορισμένη ακινησία
11.2.4 Εκκίνηση για πρώτη φορά ή μετά από μακρά ακινησία ή μετά από γενική επισκευή
11.2.5 Εκκίνηση μικρών πετρελαιομηχανών

11.3 Λειτουργία της μηχανής
11.3.1 Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μηχανής
11.3.2 Προϋποθέσεις αποδοτικότερης και ασφαλέστερης λειτουργίας της μηχανής

11.4 Άφιξη στο λιμάνι – Απομόνωση

11.5 Περιγραφή τυπικού συστήματος εκκινήσεως – αναστροφής δίχρονης πετρελαιομηχανής
11.5.1 Διάταξη εξωτερικού συστήματος αέρα εκκινήσεως
11.5.2 Διάταξη υποσυστήματος ελέγχου αέρα εκκινήσεως
11.5.3 Διάταξη υποσυστήματος ελατηρίων αέρα βαλβίδων εξαγωγής
11.5.4 Ολοκληρωμένο σύστημα ελιγμών κύριας μηχανής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΙΣΧΥΣ – ΑΠΟΔΟΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

12.1 Γενικά

12.2 Βασικά ενεργειακά μεγέθη

12.3 Μηχανικές απώλειες και πραγματική ισχύς της μηχανής

12.4 Συγκέντρωση ισχύος και μηχανική ομοιότητα

12.5 Ενεργειακός (θερμικός) ισολογισμός

12.6 Λήψη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων
12.6.1 Μηχανικοί δυναμοδείκτες
12.6.2 Διαδικασία λήψεως δυναμοδεικτικού διαγράμματος με μηχανικό δυναμοδείκτη
12.6.3 Σταθερές ελατηρίου μηχανικού δυναμοδείκτη
12.6.4 Εμβαδομέτρηση δυναμοδεικτικού διαγράμματος
12.6.5 Ηλεκτρονικοί δυναμοδείκτες

12.7 Μέτρηση της ροπής με χρήση πέδης
12.7.1 Υδραυλικές πέδες
12.7.2 Ηλεκτρικές πέδες
12.7.3 Πέδες δινορευμάτων

12.8 Διαγράμματα λειτουργίας
12.8.1 Γενικά
12.8.2 Επιλογή ισχύος κύριας μηχανής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

13.1 Γενικά

13.2 Ανωμαλίες – Βλάβες στο σύστημα ψύξεως της μηχανής

13.3 Ανωμαλίες – Βλάβες στο σύστημα λιπάνσεως της μηχανής

13.4 Ανωμαλίες – Βλάβες στο σύστημα καυσίμου της μηχανής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ.371-378)

Pin It

Εκτύπωση