ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ (Μηχανολογίας) 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2017-2018

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη όλων των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/163251/Δ4/29-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Γ. Αδαμαντόπουλος, Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 53, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/162684/Δ4/29.09.2017 και Φ6/162681/Δ4/29.09.2017 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 25/23-06-2017, 28/10-07-2017 & 36/14.09.2017 Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΕ/289/29-09-2017 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ»

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ» (ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η., ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι., ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Γ.) - Έκδοση Διόφαντος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

Κεφάλαιο 1 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

1.1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

χ

1.1.1

Εισαγωγικά στοιχεία

χ

1.1.2

Τα βασικά συστήματα Κ.Θ.

χ

1.2

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

χ

1.2.1

Ως προς το είδος του καυσίμου

χ

1.2.2

Ως προς το φορέα της θερμότητας

χ

1.2.3

Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίας

χ

1.2.4

Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα

χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΚΑΥΣΗ

2.1

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

χ

2.1.1

Η καύση στερεών καυσίμων

χ

2.1.2

Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)

χ

2.1.3

Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγραέριο)

χ

2.2

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

χ

2.2.1

Τα θεωρητικά καυσαέρια

Χ

2.2.2

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Χ

2.3

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Χ

2.4

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Χ

2.4.1

Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης

Χ

2.4.2

Καύση και προστασία του περιβάλλοντος

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

3.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χ

3.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Χ

3.2.1

Φωτισμός Λεβητοστασίου

Χ

3.2.2

Ύδρευση-Αποχέτευση

Χ

3.2.3

Αερισμός
(σ.σ. προστέθηκε στην διδακτέα ύλη 2017-18
ΟΧΙ

3.3

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Χ

3.4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
(σ.σ. προστέθηκε στην διδακτέα ύλη 2017-18)
ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ

4.2

ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Χ

4.2.1

Δεξαμενές πετρελαίων

Χ

4.2.2

Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίου

Χ

4.3

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(σ.σ. προστέθηκε στην διδακτέα ύλη 2017-18)

ΟΧΙ

4.3.1

Γενικά στοιχεία
(σ.σ. προστέθηκε στην διδακτέα ύλη 2017-18)

ΟΧΙ

4.3.2

Σωληνώσεις εντός κτιρίων
(σ.σ. προστέθηκε στην διδακτέα ύλη 2017-18)

ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

5.1

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 

5.1.1

Καυστήρες εξάτμισης

Χ

5.1.2

Καυστήρες διασκορπισμού

Χ

5.1.3

Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού)

Χ

5.1.4

«Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίου

Χ

5.1.5

Συγκρίσεις και χρήσεις

Χ

5.2

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Χ

5.2.1

Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσης

Χ

5.2.2

Πιεστικοί καυστήρες αερίου

Χ

5.3

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χ

5.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Χ

5.4.1

Επιλογή καυστήρων πετρελαίου

Χ

5.4.2

Επιλογή καυστήρων αερίων
(σ.σ. προστέθηκε στην διδακτέα ύλη 2017-18)
ΟΧΙ

5.4.3

Σήμανση καυστήρων

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΛΕΒΗΤΕΣ

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

6.1.1

Ορισμός-Λειτουργικός σκοπός

Χ

6.1.2

Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτων

Χ

6.2

ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

Χ

6.2.1

Γενική κατάταξη

Χ

6.2.2

Χυτοσιδηροί λέβητες

Χ

6.2.3

Χαλύβδινοι λέβητες

Χ

6.2.3

Λέβητες αερίων

Χ

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας

6.2.4

Επίτοιχοι λέβητες αερίων

Χ

6.2.5

Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας
(σ.σ. προστέθηκε στην διδακτέα ύλη 2017-18)

ΟΧΙ

6.3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Χ

6.4

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Χ

6.4.1

Γενικά στοιχεία

Χ

6.4.2

Ο υπολογισμός της καπνοδόχου

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  -ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ

7.1.1

Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s)

Χ

7.1.2

Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=tv-tr , μονάδα o Κ)

Χ

7.1.3

Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W)

Χ

7.1.4

H ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s)

Χ

7.1.5

Oι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δp, μονάδα Ρα)

Χ

7.1.6

Παρατηρήσεις

Χ

7.2

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Χ

7.2.1

Κατασκευαστικά στοιχεία

Χ

7.2.2

Συγκρίσεις και χρήσεις

Χ

7.2.3

Υπολογισμοί και επιλογές

Χ

7.2.4

Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύου

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

8.2

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Χ

8.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Χ

8.3.1

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Χ

8.3.2

Καμπύλες λειτουργίας

Χ

8.3.3

Η επιλογή του κυκλοφορητή

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ-BOILERS

9.1

EIΔΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Χ

9.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

9.2.1

Υλικά κατασκευής

Χ

9.2.2

Μορφή και διαστάσεις

Χ

9.3

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Χ

9.3.1

Από πλευράς υλικού

Χ

9.3.2

Από πλευράς μορφής και διαστάσεων

Χ

9.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Χ

9.4.1

Γενικά στοιχεία

Χ

9.4.2

Επιλογή στο μονοσωλήνιο σύστημα

Χ

9.5

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILERS)

Χ

9.5.1

Γενικά στοιχεία

Χ

9.5.2

Τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντήρων

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

10.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

10.1.1

Ασφάλεια

Χ

10.1.2

Άνεση

Χ

10.1.3

Αποδοτική λειτουργία

Χ

10.1.4

Αυτονομία λειτουργίας

Χ

10.2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Χ

10.2.1

Το «ασφαλιστικό σύστημα»

Χ

10.2.2

Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις

Χ

10.2.3

Όργανα μετρήσεων και ρυθμιστικές διατάξεις

Χ

10.2.4

Διατάξεις αντιστάθμισης

Χ

10.2.5

Η αυτονομία λειτουργίας

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 -  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

11.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

11.1.1

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή γειτονικού χώρου)

Χ

11.1.2

Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου

Χ

11.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΩΡΟΥ

Χ

11.3

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

12.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

12.2

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Χ

12.2.1

Βασικές θερμικές απώλειες QB

Χ

12.2.2

Απώλειες εξωτερικών ανοιγμάτων QF

Χ

12.2.3

Απώλειες χαραμάδων εξωτερικών ανοιγμάτων Qa

Χ

12.2.4

Θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας Q

Χ

12.2.5

Συντελεστής επιβάρυνσης ε

Χ

12.2.6

Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης f

Χ

12.3

Σχέσεις υπολογισμών

Χ

Pin It

Εκτύπωση